NİĞDE BİLSEM DOĞANIN SANATLA STEMİ-2

STEM

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA DESTEKLENEN
VE NİĞDE BİLSEM TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK OLAN DOĞANIN SANATLA STEMİ-2 İSİMLİ PROJE İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Doğanın Sanatla STEMİ projesinin amacı fen, teknoloji, matematik ve mühendislik ile ilgili etkinlikleri doğada var olan sanatsal olgular ile birleştirerek öğrencilerin keşfetmelerine yardımcı olmaktır. Bu projenin hedef kitlesini ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Bu amaçla 45 ortaokul öğrencisine eğitim verilecektir. Eğitim altı gün sürecektir. Bu sürede öğrencilerin STEM alanlarını doğa ve sanatla keşfederek ilişkilendirmelerine yardımcı olunacaktır. Bu amacı gerçekleştirmek öğrencilerin keşif ve sorgulama yeteneklerini geliştirmek için uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitimlerde öğrencilere kazandırılması hedeflene nbilgi ve beceriler eğitmenlerden tarafından doğrudan aktarılmayıp, öğrencilerin kendilerinin keşfederek ve sorgulayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Projede verilecek uygulamalı eğitimleri sonucunda öğrencileri feni, matematiği ve mühendisliği doğanın içerisinde sanatsal faaliyetler yaparak gözlemleme imkânı bulacaktır. Böylece öğrenciler, fen alanı ile ilgili bilgileri doğa ve sanat alanları ile ilişkilendirme fırsatı bulacaktır. Böylesine bir fırsat, öğrencilerin fen ile ilgili alanlarda kariyer bilinçlerinin artmasını teşvik edecek ve öğrencilerin STEM alanlarına olan ilgi ve motivasyonlarını arttıracaktır. Aynı zamanda proje faaliyetleri ile öğrencilerin doğanın sanatına duyarlı, doğaya ve bilime karşı olumlu düşüncelere sahip bireyler olmasına katkı sağlayacağına inanılmaktadır. Proje Niğde İli Çamardı ilçesi Aladağlar kamp alanında konaklamalı olarak gerçekleştirilecek ve katılımcı öğrencilerin bütün masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Kimler Başvurabilir:
1. Niğde ilinde öğrenim gören 6.7 ve 8.(devam edilen sınıf) Sınıf Öğrencileri (aynı okuldan en fazla 2 öğrenci seçilecektir)
2. Daha önce Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında bir projeye katılmamış olmak (Doğanın Sanatla Stemi-1 projesine katılanlar tekrar başvuru yapamaz)
3. Doğada faaliyet yapması için herhangi bir engeli bulunmayanlar
4. Bilim ve Sanat merkezinde öğrenim gören BYF-1 BYF2, OYG-1 (lise öğrencileri hariç) ve Sanat alanında ÖYG programına devam eden öğrenciler başvuru yapabilir.

Son Başvuru Tarihi :11.Haziran.2018
Başvuru Sonuçlarının İlanı: 18 Haziran 2018
Proje Tarihi: 01-07.Temmuz 2018
Başvuru Adresi: http://doganinsanatlastemi.weebly.com/
İletişim :cakyol51@gmail.com, ertugrulozar@gmail.com

Toplamda 45 öğrencinin seçileceği başvurularda, sizlere yöneltilen sorularalütfen içtenlikle cevap veriniz.