Mühendislik Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi

PROJEMİ YAZIYORUM

TUBİTAK 2237 “Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı”

Mühendislik Alanlarında Proje Yazma Eğitimi

23-25 Mayıs 2014

Atatürk Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

ERZURUM

AMAÇ VE KAPSAM

Etkinliğe katılmak isteyen araştırıcı ve öğrencilerden seçim yapıldıktan sonra etkinliğe başlanacaktır. Etkinlikte teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Bu program ile; mühendislik alanında üniversitemizde/üniversitelerde görev yapan araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin, akademik düzeyde “Bilimsel Araştırma Projesi” hazırlama ve yürütebilme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması planlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle, 1001, 1003, 1007 ve 3501 projeleri gibi araştırma projelerinin aşamaları, etik ve bilimsel değerler ve proje yazımı teorik olarak anlatılacak, ardından katılımcıların hazırlamış oldukları taslak projeler üzerinde uygulama yapılacaktır. Böylece, doktorasını yeni bitirmiş ya da doktora tez aşamasındaki araştırmacılara hem proje odaklı düşünme yeteneği kazandırılacak hem de hâlihazırda sahip oldukları fikirlerini nasıl proje haline getirebilecekleri uygulamalı olarak gösterilmiş olacaktır. Programın sonunda deneyimli panelistlerin katılımı ile katılımcıların dinleyici durumunda olduğu bir panel gerçekleştirilerek seçilen 2 proje değerlendirilecektir. Böylelikle TUBITAK panelleri hakkında katılımcıların ön bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.

Teorik eğitimde aşağıdaki konuları içeren bir eğitimin verilmesi planlanmaktadır:

1. Proje nedir? Niçin yazılır

2. Projenin bölümleri

3. Proje kaynakları

4. TUBITAK Projeleri

5. Proje yazımından dikkat edilecek hususlar

6. Proje yazımı öncesi hazırlık aşamaları

7. Nasıl Başardım? (TUBITAK Projesi kabul ettiren araştırcılar neleri yaparak/yapmayarak projeyi başarıyla panellerden geçmesi sağladığını anlatacak. Bunun için 3 farklı araştırmacı sunum yapacak)

8. Proje yazımında etik değerler

9. Projenin Özgünlüğü nedir? Özgün değeri nasıl yazmalıyız?

10. Proje için literatür taraması, önemi ve yazımı nasıl yapılır?

11. Yaygın etki nedir? Nasıl yazılmalıdır?

12. Projenin yöntemi nasıl yazılmalıdır?

13. Projenin özeti ve anahtar kelimeler

14. Proje ekibinin oluşturulması

15. TUBITAK Panelleri ve işleyiş süreci

16. Projenin mali bütçesinin oluşturulması

17. Projenin B planı

18. Proje yazarken neleri yapmamalıyız

19. Proje yazımında hakem değerlendirmesi ve kriterler

20. Panellerde puanlanma sistemi

Uygulamalı eğitimde ise daha önce yazılmış projelerini etkinliğe getiren araştırıcıların projeleri gruplar halinde uzmanlarca incelenecektir. Etkinliğin gerçekleştirileceği Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin alt yapısı yeterlidir. Üniversitenin konuk evi, öğrenci ve araştırıcılar için konaklamaya elverişlidir. Üniversitenin sosyal tesislerinde ücreti karşılığı yemek ihtiyacı giderilebilmektedir. Kara ve havayoluyla ulaşım için bir araç ve şöför kiralanarak konukların konaklama yerlerine taşınması sağlanacaktır. Etkinlikte sunulan dersler katılımcılara dağıtılacaktır. Dokümanlar etkinlik çantası (destek sağlandığı taktirde) ile birlikte katılımcılara verilecektir.

Etkinlik: 23-25 Mayıs 2014

Son Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2014

Kayıtlar 30 kişiyle sınırlıdır. Erken kayıtlara öncelik verilecektir.

Başvuru Şartları

Adayların “Başvuru Formu”nu en geç 15 Mayıs 2014 tarihine kadar doldurarak başvurularını online olarak kaydetmeleri gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen adaylara 16-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kabul Belgeleri gönderilecektir.

Katılımcılarda Aranan Koşullar

1. Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora öğrencisi olmak,

2. Eğitim etkinliğine bir proje önerisi ile katılıyor olmak tercih sebebidir

3. Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak,

4. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,

5. İntihalden ceza almamış olmak.

Başvuruların belirlenen katılımcı sayısını aşması durumunda:

1. Tez aşamasındaki doktora öğrencilerine,

2. Yeni kurulan/gelişmekte olan üniversitelerimizdeki araştırmacılara,

3. Daha önce hiç TÜBİTAK araştırma proje önerisi hazırlamamış araştırmacılara,

4. Daha önce sunduğu TÜBİTAK proje önerileri olumsuz sonuçlanmış araştırmacılara,

5. TUBITAK; SANTEZ ve Avrupa Birliği projesi(ne) sunmayı(katılmayı) hedefleyen araştırmacılara, cinsiyet ve alanlar arası eşitlik gözetilerek öncelik tanınacaktır.