Minik Eller Bilime Dokunuyor 2

MİNİK ELLER BİLİME DOKUNUYOR-2

Bu Proje TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında Desteklenmektedir.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ümit ÇAKIR

Projenin Yürütüldüğü Kurum: Balıkesir Üniversitesi

Proje Ortağı Kurumlar: Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uygulama Oteli/ Burhaniye

Tarihler: 26.08.2018 -02.09.2018

Hedef Kitle: Balıkesir İlinde  5. sınıftan 6. sınıfa geçen öğrenciler (Balıkesir ilinde Koruma ve bakım  altında olan, yatılı bölge okulu öğrencileri önceliklidir.)

Başvuru Tarihleri:28.05.2018 – 14.07.2018

Web Site Adresi: 

 

Proje Özeti

Projenin temel amacı, ortaokula yeni başlayan henüz soyut döneme geçmemiş çocuklar için içselleştirilmesi zor olan “madde ve değişim” öğrenme alanında alternatif yaklaşımlar ile literatüre katkı sağlamak,  “canlılar ve DNA”, “fen ve doğa” ve “fen ve mühendislik”  temaları ile disiplinlerarası bakış açısını geliştirmektir. Bu proje ile “madde ve değişim”, “canlılar ve DNA”, “fen ve mühendislik” ve “fen ve doğa”  becerileri hakkında temel bilgilere sahip, doğa ve doğa sorunlarına karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek, bilime karşı olumlu davranış ve değerleri olan, karşılaştığı sorunları çözmede bilimsel süreç becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilen ve bilimsel uygulamaları konusunda aktif olarak çalışan bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bilgi aktarımından ziyade, bilginin doğrudan uygulamalarla kazanımına yönelik, ömür boyu sürecek bir istek, merak ve motivasyonun oluşturulması hedeflenecektir.

Proje ile küçük yaşta öğrencilerimizi “Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz.” anlayışıyla, disiplinler arası etkinliklerin yer aldığı bilimsel bir ortamın içinde tutarak, sosyal ve akademik yönlerden gelişimlerine katkı sağlama önceliğimiz olacaktır. Alanında uzman proje ekibi  tarafından belirlenen konular, katılımcılarla öğretmen-öğrenci hiyerarşisinden uzak, katılımcı, sorgulayıcı, merak ve keşfetmeye dayalı bir yaklaşımla doğanın içerisinde uygulamalı olarak tartışılacaktır. Gözleme ve uygulamaya dayalı öğrenme ve  aynı zamanda bütüncül ve sentezci bir yaklaşım ön planda tutulacaktır.

TÜBİTAK 4004 kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, hedef kitle; Balıkesir ilinde yaşayan 5. Sınıftan 6. Sınıfa geçen 30 öğrencidir. Bu öğrencilerin seçiminde öncelik bakım ve koruma altında olan, yatılı bölge okul öğrencileri olmakla beraber farklı ilçeler ve farklı okullardan olmak üzere kız ve erkek sayısı eşit olarak gruplar oluşturulacaktır.

Bu projede oluşturulan gruplar, örneklem oluşturularak bir haftalık konaklamalı bilim kampında yapılacak tüm etkinlikler profesyonel ekip tarafından kameraya çekilecek olup, proje ekibinde görev alan Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi müdürü ve ekibi  tarafından web TV programı oluşturulacaktır. Bu eğitim programı Web TV de canlı yayın olarak paylaşılacaktır. Proje katılımcı kurum olan Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafındanda resmi yazılar ile proje süreci ile ilgili detaylı bilgi ülkemizin dört bir yanına bildirilecektir.