MİMARLIK OKULU

Amaçları:
•Çocukların mimarlığa dair bilgi ve beceri kazanmaları;
•Çocukların mimarlığı ve kentlerin oluşmasında mimarların rolünü anlamaları;
•Yapılı ve doğal çevreler, kültürel ve çevresel miras gibi kavramlarla tanışarak, yaşam çevrelerine karşı duyarlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak gelişimleri;
•Yaşadıkları mekânları ve kenti tanımaları, kentle duyarlı bir ilişki kurmaları, kentli olma bilinci kazanmaları;
•Yarınında söz sahibi olacakları kenti mimari bir bakış açısıyla algılamalarına yardımcı olmak;
•Çocuklarda var olan sorgulama, keşfetme ve özgür düşünce becerilerini açığa çıkarmak.

MİMARLIK OKULU ATÖLYESİ: ÇEVRE PANORAMASI

Yapılı ve doğal çevrelerden oluşan kentlerin kendilerine ait kimlikleri vardır. Çevre panoraması çevreyi şekillendiren unsurlara dair bütünsel bir görünümü ifade eder ve bizim kentsel kimlikleri tanımlamamıza yardımcı olur.

Atölyenin amaçları:
•Çocukların yaşadıkları sokağı, mahalleyi ve kenti oluşturan doğal ve yapısal (bina, ağaç, yol, park, vb.) elemanları tanımlamaları, işlevsel ve estetik yönlerinin farkına varmaları;
•Kentlere dair bütünsel bir algı ve farkındalık geliştirmeleri;
•Parça-bütün ilişkisini sorgulamaları;
•Parçaları bir araya getirerek bütün oluşturma yönünde beceri kazanmaları.

Atölye kapsamında öğrencilerin mimari ve çevresel elemanların görsellerini kullanarak panoramik bir kent silüeti oluşturacak şekilde 2 boyutlu bir kolaj çalışması yapmaları hedeflenmektedir.

Geliştirilecek Beceriler:
•Görsel bellek
•Yaratıcı düşünme
•El becerileri
•Takım çalışması
•Sosyal iletişim
•Etkileşimli öğrenme
•Bilimsel raporlama

MİMARLIK OKULU ATÖLYESİ: ÇEVRE DEDEKTİFİ

Çevre dedektifi, yaşadığı çevreye odaklanarak bu çevreyi şekillendiren detayları gözlemler, bilgi toplar, araştırır ve ortaya çıkarır; bu bilgiyi çevresiyle paylaşır.

Atölyenin amaçları:
•Çocukların gündelik hayatlarında gözden kaçan, fakat yaşadıkları çevreleri oluşturan detayların farkına varmaları;
•Yaşam çevrelerine daha dikkatli ve bilinçli biçimde bakmaları;
•Çevresel farkındalıklarını ve duyusal algılarını artırılmaları;
•Parça-bütün ilişkisini anlamaları.

Atölye kapsamında öğrencilerle birlikte 3 boyutlu, basit ve taşınabilir bir yapı oluşturulması, bu yapıyı açık alanda konumlandırarak çevreye dair yerinde gözlemler yapılması ve bu deneyimlerin raporlanarak tartışılması hedeflenmektedir.

Geliştirilecek Beceriler:
•Mimari bir bakış açısı ile yapım teknikleri, malzeme ve form bilgisi
•El-göz koordinasyonu
•Takım çalışması
•Odaklanma
•Gözlem yapma
•Bilimsel raporlama
•Görsel ve işitsel algılama
•Estetik algı ve beğeni

İstanbul Kemerburgaz Çocuk Üniversitesi