MEHMET AKİF ERSOY RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

MEHMET AKİF ERSOY RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Batman Valiliğinin himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, 2011 Mehmet Akif Ersoy yılı münasebetiyle il genelinde ilköğretim, ortaöğretim öğrencileri ve 18 yaş üstündeki tüm vatandaşlarımızı kapsayan şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenecektir.

YARIŞMANIN AMACI :
a) Hürriyet ve istiklal ekseninde Mehmet Akif Ersoy’un hayatı anlama ve anlatma
b) Mehmet Akif Ersoy’un edebi kişiliği, şairliği ve mütevazı hayatını kavrama
c) Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde işlediği toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu yaşayabilme
d) Mehmet Akif Ersoy’u fikirsel duruşu, ahlâkî meziyetleri, insanî vasıfları ile özümseme
Şiir Yarışması:

a. Yarışmaya ilköğretim, ortaöğretim ve 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar katılabilecektir.

b. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

c. Eserler A4 dosya kâğıdına ve 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde ve bilgisayarla yazılacaktır.

d. Şiirin yazıldığı kâğıdın ön veya arkasına herhangi bir isim, rumuz vb. yazılmayacaktır.

e. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Değerlendirilmeye alınmayacaktır.

f. Yarışmaya katılan eserlerin üzerine yarışmacının bilgileri yazılmayacaktır. Yarışmacının bilgileri Katılım Formuna

doldurulacaktır.

g. Yarışmacının Bilgileri Katılım Formu doldurularak, eser ile birlikte zarfın içine koyularak uhu vb. yapıştırıcı özelliği olan yapıştırıcı ile

zarfın ağzı kapatılacaktır.

h. Zarfın üzerine okulun mührü vurulmayacak, okulun ismini belirtir yazı yazılmayacaktır.

i. Zarfın üzerinde okul mührü veya okulun ismini belirtir yazı olanlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

j. İlköğretim ve Lise müdürlükleri eserleri 25.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne teslim edeceklerdir.

k. 18 yaş üstündeki katılımcılar, Katılımcı Formuna bilgilerini doldurarak eserleri ile birlikte kapalı bir zarfa konarak en yakın ilköğretim ve lise

müdürlüklerine teslim edilecektir.

l. 18 yas üstündeki vatandaşların eserleri ilköğretim ve lise müdürlükleri tarafından 25.02.2011 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür

Bölümüne teslim edilecektir.(İsteyen Vatandaşlar eserlerini Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne şahsen teslim edebilecektir.)

Kompozisyon Yarışması:

a. Yarışmaya ilköğretim, ortaöğretim ve 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar katılabilecektir.

b. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

c. Eserler A4 dosya kâğıdına ve 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde ve bilgisayarla yazılacaktır.

d. Kompozisyonun yazıldığı kâğıdın ön veya arkasına herhangi bir isim, rumuz vb. yazılmayacaktır.

e. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Değerlendirilmeye alınmayacaktır.

f. Yarışmaya katılan eserlerin üzerine yarışmacının bilgileri yazılmayacaktır. Yarışmacının bilgileri Katılım Formuna

doldurulacaktır.

g. Yarışmacının Bilgileri Katılım Formu doldurularak, eser ile birlikte zarfın içine koyularak uhu vb. yapıştırıcı özelliği olan yapıştırıcı ile

zarfın ağzı kapatılacaktır.

h. Zarfın üzerine okulun mührü vurulmayacak, okulun ismini belirtir yazı yazılmayacaktır.

i. Zarfın üzerinde okul mührü veya okulun ismini belirtir yazı olanlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

j. İlköğretim ve Lise müdürlükleri eserleri 25.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne teslim edeceklerdir.

k. 18 yaş üstündeki katılımcılar, Katılımcı Formuna bilgilerini doldurarak eserleri ile birlikte kapalı bir zarfa konarak en yakın ilköğretim ve lise

müdürlüklerine teslim edilecektir.
l. 18 yas üstündeki vatandaşların eserleri ilköğretim ve lise müdürlükleri tarafından 25.02.2011 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür

Bölümüne teslim edilecektir.(İsteyen Vatandaşlar eserlerini Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne şahsen teslim edebilecektir.)

Resim Yarışması:

a. Yarışmaya ilköğretim, ortaöğretim ve 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar katılabilecektir.

b. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

c. 35 x50 ölçülerinde beyaz resim kâğıdı veya renkli karton kullanılacaktır.

d. Teknik: Serbest ( Suluboya, Guaş, Pastel Boya veya Kolaj )

e. Resimler paspartusuz ve çerçevesiz teslim edilecektir.

f. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir. Değerlendirilmeye alınmayacaktır.

g. Yarışmaya katılan eserlerin üzerine yarışmacının bilgileri yazılmayacaktır. Yarışmacının bilgileri Katılım Formuna

doldurulacaktır.

h. Yarışmacının Bilgileri Katılım Formu doldurularak, eser ile birlikte zarfın içine koyularak uhu vb. yapıştırıcı özelliği olan yapıştırıcı ile

zarfın ağzı kapatılacaktır.

i. Zarfın üzerine okulun mührü vurulmayacak, okulun ismini belirtir yazı yazılmayacaktır.

j. Zarfın üzerinde okul mührü veya okulun ismini belirtir yazı olanlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

k. İlköğretim ve Lise müdürlükleri eserleri 25.02.2011 tarihi mesai bitimine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne teslim edeceklerdir.

l. 18 yaş üstündeki katılımcılar, Katılımcı Formuna bilgilerini doldurarak eserleri ile birlikte kapalı bir zarfa konarak en yakın ilköğretim ve lise

müdürlüklerine teslim edilecektir.

m. 18 yas üstündeki vatandaşların eserleri ilköğretim ve lise müdürlükleri tarafından 25.02.2011 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür

Bölümüne teslim edilecektir.(İsteyen Vatandaşlar eserlerini Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne şahsen teslim edebilecektir.)

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Her dalda ve her kategoride dereceye girenler Batman Valiliği tarafından ödüllendirilecektir.

İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencileri için:

Resim, Şiir, Kompozisyon dallarında ayrı ayrı olmak üzere;

1. Olan Öğrenciye: Dizüstü Bilgisayar ve Plaket

1.Olan Öğrencinin Öğretmenine: Dizüstü Bilgisayar ve
Takdirname

1.Olan Öğrencinin Okul Müdürüne Takdirname

2. Olan Öğrenciye: Kamera ve Plaket

2.Olan Öğrencinin Öğretmenine Kamera ve Takdirname

2.Olan Öğrencinin Okul Müdürüne Takdirname

3. Olan Öğrenciye: Fotoğraf Makinesi ve Plaket

3.Olan Öğrencinin Öğretmenine Fotoğraf Makinesi ve Takdirname

3.Olan Öğrencinin Okul Müdürüne Takdirname