MAYA 2.MATEMATİK LİGİ

İnsanoğlu varoluşundan beri korkuyla, şüpheyle ve merakla içinde yaşadığı evreni tanımaya, doğa olaylarını açıklamaya ve doğaya egemen olmaya uğraşmaktadır. Gizlerini bilmediği için olayları binlerce yıl korkuyla gözleyen insanoğlu, doğaya egemen olmak zorunda olduğunu kavradıktan sonra onunla amansız bir mücadeleye girmiştir. Bu mücadelede onun en hünerli aracı matematik olmuş, evrenin mükemmel düzeni matematik ile ortaya konulmuştur. Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmış, çağları aşarak yeni kuşaklara ulaşacaktır. Matematiğin büyülü dünyasını keşfetmeye, düşünmeye, anlamaya, sorgulamaya ‘ evet ‘ diyenler; II. Geleneksel Maya Matematik Ligi organizasyonunda buluşuyor.

Ankara il genelinde gerçekleştirilecek etkinliğe 8 farklı okul, takımlarıyla birlikte katılabilecektir. Okullar arası iletişimi güçlendirmek, öğrencilerimizin sevdikleri oyun olan futbol ile matematik mantığını birleştirmek, okulda işlenen kazanımları keyifle ve birlikte öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen Maya Matematik Ligi organizasyonuna katılımlarınız için başvurular 15 Ekim 2012 – 2 Kasım 2012 tarihleri arasındadır. Bizimle bu keyifli etkinlikte yer almak isteyen okullarımıza şimdiden hoş geldiniz diyoruz.

ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ
MAYA II. MATEMATİK LİGİ sorularımız BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ tarafından hazırlanacaktır.
MATEMATİK LİGİNİN AMACI:
İlköğretim öğrencileri arasında dayanışma ruhunu geliştirmek, matematiği sevdirmek, problemler
üzerinden çoktan seçmeli değil, çoğul düşüncelerle çözümler üretmeyi ve okullar arasında
kaynaşmayı sağlamak için tasarlanmıştır.
BAŞVURU TARİHİ:
15 EKİM 2012 – 2 KASIM 2012 TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURULAR YAPILACAKTIR.
MATEMATİK LİGİNİN İŞLEYİŞİ:
Matematik ligi büyük ölçüde futbol ligi mantığına dayandırılmıştır.
Her okulun ikinci kademesinden 6. Sınıf düzeyinden 2 şer, 7 ve 8. Sınıf düzeylerinden 3’ er öğrenci
seçilir. Okullar matematik ligi başvuru formunu doldurarak toplam 8 takım elemanını Matematik Ligi
Yürütme Kuruluna bildirir. ( Matematik Ligi Yürütme Kurulu: Maya Koleji Matematik Zümresi )
 Başvuru sırasına göre ilk sekiz takım Matematik Ligi Etkinliğine katılacaktır.(ABCDEFGH)
( Antrenör: Her okulun takımından sorumlu matematik öğretmeni )
ANTRENÖRLER TOPLANTISINDA:
 Antrenörler toplantısı 20 KASIM 2012 tarihtarihinde saat:16.30’da Özel Ankara Maya Okulları
Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Gerekli irtibat Özel Ankara Maya Orta Okulu
Müdür Yardımcısı Anıl Eraç ile okul telefon numarası olan 0312 491 14 90’dan sağlanabilir.
 Antrenörler toplantısında Fikstür çekilişleri yapılacaktır. Aynı zamanda saha öncelikleri
belirlenecektir.

1.maç için kura çekilecek olup, 2.maçta ev sahibi ve takımlar 1. Maç dizilimine göre belirlenecektir.
 1. Ve 2. Maçta 8 takım 4’ erli gruplar halinde karşılaşacaklardır.
 1. Maç için çekilecek kurada ilk dört takım ABCD bir grup ve son dört takım EFGH ise ayrı bir
grup olacaktır. İlk grubun ev sahibi A, ikinci grubun ev sahibi ise E takımı okulları olacaktır.
 2. Maç ise ilk maçın kura sonuçlarına göre eşleştirilecektir. ABEF ve CDGH takımları ayrı ayrı
karşılaşırken ev sahipleri B ve C takımları olacaktır.

ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ
 Final Maçı Maya Kolej’ inde gerçekleştirileceği için her iki maçta da Maya Koleji ev sahibi
olmayacaktır. Kurada çekilen ilk takımın Maya Koleji olması durumunda sıradaki takıma ev
sahipliği hakkı tanınır. İlgili takım ev sahipliği için gerekli fiziki donanıma sahip değilse sırasıyla
(Kurada çekilen ilk dört takım ABCD) isteğe bağlı ev sahipliğini üstlenir. Aksi durumda Maya
Koleji ev sahipliği yapacaktır.
 Yapılan iki maç sonucunda takımların aldıkları toplam puan hesaplanacak ve en yüksek puanı
alan ilk dört takım Maya Kolej’ inde Final Maçına katılma hakkı kazanacaktır.
 Maça 5 öğrenci ile başlanır. ( 2 öğrenci 8.sınıf düzeyinde, 2 öğrenci 7. Sınıf düzeyinde, 1
öğrenci 6. Sınıf düzeyinde ) Diğer 3 öğrenci yedek olarak bulunacaktır. Her maçta en fazla 3
öğrenci değişikliği yapılabilir. Değişiklik yapılacak öğrenciler aynı sınıf düzeyinde olmak
zorundadır. Oyuncu değişikliğini takım kaptanı yapar.
Takım Kaptanı: 8 kişilik öğrenci grubunun arasından seçilen bir öğrenci takım kaptanıdır.
 Asıl öğrenciler her maçta sabit kalmak zorunda değildir. Farklı bir maça 8 kişilik grubunuz
içinden herhangi 5 oyuncunun bulunduğu farklı bir as takımla katılabilirsiniz.
 Maça çıkmayan takım ilgili maçtan 0 puan alırken, diğer takım veya takımlar sahaya çıkar ve
maç sonucunda elde ettikleri puanları alırlar.
 Jürinin cevapları değerlendirirken kararsızlığa düşmesi durumunda son söz hakemin ( tarafsız
gözlemci ) dir.
Tarafsız Gözlemci= Hakem: Başkent Üniversitesi Maya Matematik Ligi soru heyetinde görevli öğretim görevlisi.

Oyuncu: İlgili okulun Maya Matematik Ligine katılımcı öğrencileridir.
Takım: İlgili okulun Maya Matematik Ligine katılımcı 8 öğrencisinin oluşturduğu gruptur.
Takım kaptanı: İlgili Okulun Maya Matematik Ligine katılımcı takımı arasından seçilen bir öğrencidir.
Takım Antrenörü: İlgili Okulun Maya Matematik Ligine katılımcı takımından sorumlu matematik öğretmenidir.
Jüri: İlgili tüm okulların Maya Matematik Ligine katılımcı takım antrenörleridir.
Tarafsız Gözlemci – Hakem: Maya Matematik Lig sorularını hazırlayanlardan üniversite öğretim görevlisidir.

ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ
MAÇ SORULARI VE KAPSAMI:
 Maç soruları maçın yapıldığı haftaya kadar olan 6,7,8. Sınıfların müfredat kapsamında
olacaktır.
 Her maçta çıkacak soruların konu başlıkları maç tarihinden 2 hafta önce Maya Eğitim
Kurumları Web Sitesinden duyurulacaktır.
 Maçlar aynı gün ve aynı saatte kurada belirlenen ev sahibi takımların okullarında yapılacaktır.
 Maç soruları Başkent Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü tarafından
hazırlanacaktır.
 Her maçtaki soru sayısı en fazla 10 olacaktır.
 Sorular klasik soru tipinde açık uçlu olacaktır.
 Sorular ve çözümleri ( kısmi puanlandırılmış ) Yürütme Kurulunun belirlediği Bilim Kurulu
tarafından hazırlanacak ve imzalı, mühürlü bir zarf biçiminde maçın yapıldığı kuruma tarafsız
gözlemci (hakem) tarafından teslim edilecektir.
 Kapalı soru zarfları veya bilgisayardan yansıtılacak sorular tüm takımlar ve Maya Koleji
temsilcileri maç sahasına gelmeden önce açılmayacak veya ekrana yansıtılmayacaktır.

Yürütme Kurulu: Başkent Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü
Bilim Kurulu: Başkent Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü Maya Matematik Lig Soru
Hazırlama Ekibi

MAÇ SAHALARI VE MAÇ BİTİMİ:
 Maya Matematik Ligi maçları fikstüre göre ev sahibi takımın okulunda yapılır.
 Maya Matematik Ligi final maçı Maya Kolej’ inde yapılır.
 Tüm takımlar en az 10 en fazla 25 seyirci öğrenci ile katılabilir.
 Her maçta Yürütme Kurulunun tayin ettiği tarafsız bir gözlemci bulunacaktır.
 Her maçta Maya Kolej’inden görevli bir sorumlu öğretmen sunucu olacaktır.
 Her maçın yapıldığı mekânda bir topex ile yansıtıcı, skor tahtası, 5 er kişilik 4 masa, 5kişilik
jüri masası bulunmalıdır.
 Seyircinin uygunsuz tezahüratı durumunda gözlemcinin raporuna göre ev sahibi takıma bir
maç seyircisiz oynama cezası verilebilir.
 Maç esnasında üç oyuncu değiştirme hakkı, her yeni soruya geçiş sürecinde istenildiği
zaman yapılabilir. Oyuncu değişikliğine takım kaptanı karar verir. Takım kaptanı oyuncu
değişikliği yapmak istediğini ilgili sorudan hemen önce sunucuya bildirir.
 Maçın hakemleri katılımcı okulların antrenörleridir. ( Her okulun sorumlu bir matematik
öğretmeni hakem olarak Jüriyi oluşturur. )
 Tarafsız gözlemci yani Orta hakem ilgili üniversite tarafından görevlendirilen öğretim
görevlisidir.
 Bilim Kurulu tarafından kapalı zarf ile imzalı, mühürlü tarafsız gözlemci aracılığıyla
ulaştırılan sorular projektörle yansıtılacak forma getirilir.
Takımlar sahadaki yerlerini alır. Yedek oyuncular ise ön sırada sağ ve sol taraflarda oturur.
 Her sorunun süresi soruları hazırlayan kurul tarafından belirlenir ve soru öncesinde sunucu
aracılığıyla duyurulur.

ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ
 Soru kâğıtları her takımın masasına dağıtıldıktan sonra sunucunun düdüğü ile süre başlatılır
ve yine düdükle süre bitirilir.
 Süre bitimiyle birlikte sunucu takım kaptanları aracılığıyla çözümleri teslim alarak hakem
heyetine ( Jüriye) değerlendirme için iletir.
 Jüri soruların çözümlerini değerlendirirken sorular ve soruların çözümleri bilgisayar
aracılığıyla seyirciye yansıtılır. Hakemlerin değerlendirmelerine göre takımlara puan verilir.
Sonuçlar skor tahtasına yazılır.
 Soruların bitimiyle tüm sorulardan alınan puanlar toplanır. Tarafsız gözlemci tarafından
maç sonuç formu doldurulur. Hakem heyeti tarafından ( Jüri ) imzalanır.
 Sonuçlar tutanakla Yürütme kuruluna bildirilir.

ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ
MAYA MATEMATİK LİGİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Oyuncular:
Maya Matematik Ligi Etkinliğine ilk başvuran 8 okulun 5’ i asıl ve 3’ ü yedek olmak üzere 8
öğrencisinden oluşmaktadır. Öğrenciler arasından 3 kişi 8.sınıf düzeyinde, 3 kişi 7.sınıf düzeyinde ve 2
kişi 6. Sınıf düzeyinde olmalıdır. Lige katılan 5 asıl oyuncudan 2 kişi 8.sınıf düzeyinde, 2 kişi 7. Sınıf ve
1kişi 6.sınıf düzeyinde olmalıdır. Takım oyuncuları arasından bir kişi takım kaptanı olarak belirlenir.
Takımlar kendilerine matematik ile ilgili sembol, terim, … gibi isimler bulmalıdır. Örn: π,Ω,Σ,∞,pascal,
….
Seyirciler:
Maya Matematik Ligine katılan tüm okullar en az 10 ve en fazla 25 seyirci ile katılabilirler.

Etkinlik Öncesi Kayıt:
Okullar başvurularını web sayfamızdan yer alacak olan online başvuru formunu doldurarak
yapacaktır.
Etkinlik Yeri ve Tarihi
Puan Durumlarının Duyurulması:
Maya Matematik Ligi sonucunda takımların aldıkları puanlar her maç sonunda Maya Koleji – web
sayfasında yayınlanacaktır. Final maçına kadar sonuçlar bu sayfa üzerinden takip edilebilir.
Final Maçı:
15 NİSAN 2013 Tarihinde Maya Kolej’ inde oynanacaktır. Final Maçında ilk iki karşılaşmada en yüksek
puanı alan dört takım karşılaşacaktır.
Kapanış Töreni:
Maya matematik Ligi Kapanış töreni final maçı sonrasında Maya Kolej’ inde yapılacaktır. Maç sonunda
tüm okullara teşekkür belgeleri, okullarına anı plaketleri ve hediyeleri takdim edilecektir.

1’NCİLİK ÖDÜLÜ
 1.OLAN OKULA 1’NCİLİK PLAKETİ
 1.OLAN OKUL ÖĞRENCİLERİNE VE ANTRENÖRÜ ÖĞRETMENİNE 1’NCİLİK MADALYASI,
 1.OLAN OKULUN TAKIM OYUNCULARINA MP4 ÇALAR
2’NCİLİK ÖDÜLÜ
 2. OLAN OKULA 2’NCİLİK PLAKETİ
 2.OLAN OKUL ÖĞRENCİLERİNE VE ANTRENÖRÜ ÖĞRETMENİNE 2’NCİLİK MADALYASI,
 2.OLAN OKULUN TAKIM OYUNCULARINA MP3 ÇALAR
3’NCÜLÜK ÖDÜLÜ
 3. OLAN OKULA 3’NCÜLÜK PLAKETİ
 3.OLAN OKUL ÖĞRENCİLERİNE VE ANTRENÖRÜ ÖĞRETMENİNE 3’ÜNCÜLÜK
MADALYASI,
 3.OLAN OKULUN TAKIM OYUNCULARINA TAŞINABİLİR BELLEK
TÜM OKULLARA KATILIM PLAKETİ
TÜM ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE KATILIM BELGESİ

OKULLARIN DİKKATİNE!!!
 Maya Koleji web sayfasındaki başvuru formunu doldurarak başvurunuzu yapınız.
 Maya Matematik Ligi için katılım onayı aldıktan sonra 6.sınıf seviyesinde 2 öğrenci, 7.sınıf
düzeyinde 3 öğrenci ve 8. Sınıf düzeyinde 3 öğrenci seçilmesini takip ediniz.
 Maya Matematik Ligi ile ilgili maç tarihleri, antrenörler toplantısı, maç sonuçları… gibi her
türlü sorunuzun cevabını web sitesinde bulabilir, herhangi bir sorun ile karşılaştığınızda Maya
Koleji telefonlarından irtibat kurabilirsiniz.
 Maya Matematik Ligi kapsamında maçlarda ev sahipliği yapmanız durumu söz konusu ise maç
yapılacak uygun bir mekân ( konferans salonu, gösteri salonu… ) belirleyiniz. Bu mekanda
krokide belirtildiği gibi 5 er sandalyeden oluşan 5 masa, skor tahtası, projektör, yansıtıcı tahta
bulunmasını sağlayınız.
 Maya Matematik Ligine katılan grubunuzdan sorumlu okulunuz matematik öğretmenlerinden
bir öğretmeni takım antrenörü olarak belirleyiniz.

ANTRENÖRLERİN DİKKATİNE:
Okulunuz matematik zümre öğretmenleri ile 6.sınıf düzeyinde 2, 7. Sınıf düzeyinde 3 ve 8.
Sınıf düzeyinde 3 öğrencinizi Maya Matematik Ligi için seçerek takımınızı oluşturunuz.
 Maya Matematik Ligine katılacak olan öğrencilerden 5 tanesi her maçta as takım olarak
sahaya çıkacaktır. Diğer 3 öğrenci ise; yedek oyuncular olarak maç esnasında
bekleyecektir.
5 as oyuncunuzdan 2 kişi 7.sınıf, 2 kişi 8. Sınıf ve 1 kişi 6. Sınıf düzeyinde olacaktır.
 Takımınızın kendilerini bir matematik terimi veya sembolü ile ifade etmelerini
sağlayınız. Örn: π,Ω,Σ,∞,pascal, …
 Oyuncularınızı kendi aralarında doğru ve hızlı karar verebilen birini takım kaptanı olarak
seçmeleri için yönlendiriniz.
 Maya Matematik Ligine katılan 5 as oyuncunuz her maçta sabit kalmak zorunda değildir.
Başka bir maça farklı 5 asıl oyuncu ile katılabilirsiniz. Her maç öncesinde maça katılacak
olan 5 asil öğrencinizin listesini sunucuya vermeniz gerekmektedir.
 Maya Matematik Liginde öğrencilerimizin karşılaşacakları sorular klasik olup, kısmi
şekilde puanlandırılmış olacaktır. En fazla 10 soru ile karşılaşacak olan öğrencilerimizin
sorularının puanları ve süresi birbirinden farklı olabilir. Maç tarihine kadar işlenen 6,7,8.
Sınıf programına ait kazanımlardan sorumlu olacak öğrencileriniz ile maç öncesinde ek
çalışmalar yapınız.
 Maya Matematik Ligi sorularınıkapsayan konular maç öncesinde Maya Koleji Web
Sayfasında yayımlanacaktır. İlgili sayfayı takip ederek oyuncularınızı bilgilendiriniz.
 Maya Matematik Ligi öncesinde kendi okulunuzda küçük bir uygulama yapınız.
 Takım oyuncularınıza ve takım kaptanınıza kuralları öğretiniz.
 Maç sırasında oyuncularınız sahada iken kesinlikle müdahale etmeyiniz.( cevaplama veya
oyuncu değiştirme sırasında… ) Herhangi bir müdahale neticesinde tarafsız hakemin bir
sonraki maça seyircisiz katılma veya maça çıkmama cezası verebileceğine dikkat ediniz.

JÜRİ ÜYELERİ DİKKATİNE!!!
 Jüri üyeleri maça çıkan takımların antrenörlerinden oluşmaktadır.
 Maç süresince karşı takımların antrenörleriyle Jürilik göreviniz olması sebebiyle
takımınızla iletişim kurmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde tarafsız hakem
tarafından ceza alacağınızı unutmamanız gerekmektedir.
 Maç esnasında sahada sizin için hazırlanmış Jüri masasında bulunmanız
beklenmektedir.
TAKIM KAPTANININ DİKKATİNE!!!
 Maya Matematik Liginde maç öncesinde ve sonrasında arkadaşlarınıza destek
olmalı, takımın motivasyonunu yüksek tutmalı, yönlendirici, pozitif ve
destekleyici olmalısınız.
 Maç esnasında sahada iken en fazla 3 oyuncu değişikliği yapabilirsiniz. Oyuncu
değişikliği yaparken ayrılan arkadaşınızla aynı sınıf düzeyinde farklı bir
oyuncunun katılacağı kuralına dikkat etmelisiniz.
Oyuncu değişikliği yaparken iyi düşününüz. Amaca yönelik, o anki stres ve kişisel
düşüncelerinizden bağımsız kararlar almaya çalışınız.
 Oyuncu değişikliği yapacağınız zaman elinizi kaldırarak sunucudan oyuncu
değişikliğinizi belirtmek için söz isteyiniz.
NOT: Takım kaptanı kendisinin takımdan ayrılması durumunda takımda bulunan uygun bir oyuncuyu
takım kaptanı olarak belirler.
 Oyuncu değişikliğinde oyundançıkarılan oyuncu tekrar oyuna dahil edilemez.
 Süre bitiminde sunucuya en üstte takım adınızı yazdığınız tek bir cevap kâğıdı
teslim ediniz. Cevap kâğıdınıza takım adınızı yazmama ve sunucuya verdikten
sonra cevap kâğıdını değiştirmek istemeniz durumunda kabul edilmeyeceğini
unutmayınız.
OYUNCULARIN DİKKATİNE!!!
 Maya Matematik Ligi kurallarını öğreniniz
 Takım Antrenörünüzün ve takım kaptanınızın uyarılarını dikkatle dinleyiniz.
 Maya Matematik Ligi kapsamında maçta soruları cevaplarken sessiz olmaya
özen gösteriniz. Yan masaların sizden etkilenebileceğini unutmayınız.
 Maç esnasında takım kaptanınızın yönergelerine uyunuz.
 Maç esnasında seyircilerle etkileşim kurmayınız.
 Jürinin cevapları değerlendirmesi sürecinde sessiz kalınız.
 Her maç sonunda yaka kartlarınızı sunucuya teslim ediniz.

MAÇ KOORDİNATÖRÜ ( SUNUCU ) DİKKATİNE!!!
 Maya Matematik Ligi Sunucusu Maya Koleji matematik öğretmenidir.
 Maç saatinden en az yarım saat öncesinde ev sahibi takım okulunda bulununuz.
 Zamanı kontrol etmek için dijital saatinizi, zamanın başlatmak ya da bitirmek için ise
düdüğünüzü hazır bulundurunuz.
 İlk olarak öğrencilerin kimlik kartlarından elinizdeki takım listesini kontrol ediniz.
 Soru ile birlikte sorunun kaç puan değerinde olduğunu ve süresini belirtiniz.
 Oyuncu değişikliği yaparken takım kaptanları sizden oyuncu değişikliği işareti yaparak izin
isterler. Takım kaptanı kendisi maçtan ayrılırsa kendi yerine as takım oyuncuları arasından bir
oyuncuyu takım kaptanı olarak belirler.
 Bir maçta en fazla 3 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişikliği yapılırken aynı sınıf
düzeyleri arasında değişiklik yapılabileceği kuralına dikkat etmek önemlidir.
 Maç esnasında oyundan çıkarılan oyuncu tekrar oyuna alınmaz.
 Süre bitiminde düdüğünüzü çalınız. Oyunu bitiriniz.
 Her soru çözümünden sonra cevap kâğıdını takım kaptanlarından alarak Jüri masasına teslim
ediniz.
 Jürinin puanlamasından sonra izleyici öğrencilerden birinin skor tahtasına her takımın puanını
yazmasına yardım ediniz.
 Maç esnasında antrenörlerin ya da seyircinin takımlara müdahale etmesi durumunda tarafsız
gözlemciyi uyarabilir ve ilgili takımın ceza almasını sağlayabilirsiniz.
 Maç sonunda toplam puanları skor tahtasına yazdırınız.
 Maç sonuç formunu tarafsız gözlemciye doldurtarak antrenörlere imzalatınız. Maç zarfına
antrenörlerden teslim aldığınız tüm soru ve cevap kâğıtlarını ve değerlendirme formlarını
ekleyerek kapatınız. İmzalayarak, Maya Koleji Yürütme Kuruluna teslim ediniz.
TARAFSIZ GÖZLEMCİ ( HAKEM ) DİKKATİNE!!!
 Maya Koleji Yürütme Kurulu tarafından tarafınıza bildirilen 6, 7, 8. Sınıf konularını her maçta
üç seviyeden de soru bulunacak şekilde kapsayan önceden belirlenmiş sayıda ( en fazla 10
soru ) soru hazırlayınız. Soruları klasik – açık uçlu olacak şekilde soru kâğıtları üzerinde
kurumun adı ve gerekli diğer antetler olacak şekilde hazırlayınız. Üzerlerinde her soru için
süre ve puan belirtiniz. Yarışacak öğrenci sayısı kadar çoğaltınız.
 Jüri masası için her soruya kısmi puanlandırılmış cevap anahtarı hazırlayınız.
 Takımlar doğru yaptıkları her adımın puanı kadar puan alacaklardır.
 Takımlardan alınan cevap kâğıtlarını Jüri ile birlikte inceleyerek önceden belirlenen kısmi
puanlandırılmış cevap anahtarına göre puanlayınız.
 Maç sonunda maç sonuç formunu eksiksiz doldurup imzalayınız.
 Maç zarfına tüm soru ve cevap kâğıtları ile birlikte maç sonuç formunu ekleyerek sunucuya
teslim ediniz.
 Maçın başlangıcından sonuna kadar takım antrenörleri ve seyirciler takımlarına müdahale
edemez. Aksi takdirde uyarı ve ceza verme hakkınız vardır. Seyircinin rencide edecek şekilde
tezahüratları karşısında uyarı ve ceza verme yetkinizi kullanınız.
 Antrenörler için ilk müdahaleden sonra uyarı cezası, ikinci müdahaleden sonra takımı maçtan
çıkarma cezası verebilir, Seyirci için ilk müdahaleden sonra sözlü uyarı cezası, ikinci
müdahaleden sonra bir sonraki maça seyircisiz çıkma cezası verebilirsiniz.
ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mail ile ulaşmak için:
[email protected]
Telefon ile ulaşmak için :
0312 491 14 90
Faks ile ulaşmak için :
0312 491 45 75
Yüz-yüze görüşmek için :
Hayri Çeçen Sokak No: 4
06450 Yeni Oran – ÇANKAYA / ANKARA
ÖZEL ANKARA MAYA İLK VE ORTAOKULU II. MATEMATİK LİGİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin