LISREL UYGULAMALI YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ EĞİTİMİ

LISREL UYGULAMALI YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ EĞİTİMİ
25-26 Nisan 2015
İstanbul

Bu eğitimin amacı sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara, akademisyenlere, lisansüstü öğrencilerine ve
özel sektör çalışanlarına bilgi ve uygulamalarla kendi çalışmalarında kullanacakları uygun tekniği seçerek
“Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modeling)” analizlerini yapabilme yetkinliğini kazandırmaktır.
Eğitim süresi toplam 12 saattir.

• LISREL’de Temel İşlemler (Getting Started with LISREL)
• Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confirmatory Factor Analysis)
• Yol Analizi (Path Analysis)
• Örtük Değişkenlerle Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modeling with Latent Variables)

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Utkun Aydın (MEF Üniversitesi)

İlk ve ortaöğretimini TED Zonguldak Koleji’nde tamamlayarak Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden
mezun olmuştur. Tezsiz yüksek lisans derecesini (pedagojik formasyon) Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi’nde almıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Öğretim
Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Yüksek
lisans tezi kapsamında yapısal eşitlik modellemesi ve doktora tezi kapsamında çok aşamalı yapısal eşitlik
modellemesi tekniklerine yoğunlaşarak tezlerinde sırasıyla LISREL ve Mplus programları kullanımında
yetkinleşmiştir. 2003-2004 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2004-2012 yılları arasında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 2013-2014 yılları arasında Gediz Üniversitesi ve İzmir
Üniversitesi’nde eş zamanlı olarak öğretim üyeliği yapmıştır. 2014 yılından itibaren MEF Üniversitesi Eğitim
Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yapısal Eşitlik
Modellemesi ve Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi tekniklerinin kullanılması çerçevesinde SSCI/SCI
indeksli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Bilgi ve Kayıt İçin: Yrd. Doç. Dr. Gökçe Bulgan
E-posta: gokce@gokcebulgan.com
Telefon: 0 (212) 296 13 37
Eğitim Yeri: Lumina Danışmanlık ve Eğitim
Teşvikiye Mah. Prof. Dr. Orhan Ersek Sk.
Uğur Apt. No: 4/2 Nişantaşı, Şişli / İSTANBUL
Eğitim Ücreti: 790 TL (KDV dahil)

Not: Katılımcı sayısı 10 ile sınırlıdır. Son kayıt tarihi 22 Nisan 2015 olarak belirlenmiştir.