Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Günleri

Tübitak 2237 – A Kodlu “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” çağrısı kapsamında “Lisansüstü Öğrenciler İçin Bilimsel Araştırma Günleri” isimli bir etkinlik için başvuru yapılmıştır. Rize / Çayeli Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü’nde yapılması planlanan ve toplam 5 gün sürecek etkinliğe, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde kayıtlı, ders aşamalarını tamamlamış tez dönemindeki 20 yüksek lisans öğrencisi davet edilecektir.

Katılımcı adaylarımız, Başvuru ve Kayıt menüsünden en son 31.07.2019 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

*Etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde; katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

15-20 Eylül 2019 tarihleri arasında etkinlik gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin Genel İçeriği:

Ölçme ve Değerlendirmede Temel Konular
Araştırma Desenleri
Veri Toplama Teknikleri
Bilimde Etik
Evren-Örneklem
Ölçme Aracı Geliştirme ve Ölçme Aracı Uyarlama
Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi
Çeşitli Programlarla (SPSS, LISREL, R) Veri Analizi Uygulamaları
Bulguların Yorumlanması, Raporlaştırılması

Etkinliğin hedef kitlesini; eğitim bilimlerinde lisansüstü eğitimlerine devam eden tez dönemindeki yüksek lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Bu yolla, katılımcıların etkinlik boyunca elde edecekleri bilgi ve becerileri tezlerinde veya makalelerinde yansıtabilmelerine fırsat sağlanması amaçlanmaktadır.

2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği 2019 Yılı Çağrı Duyurusu kapsamında etkinliğe katılacak katılımcılarda istenen özellikler aşağıdaki gibidir;

Seçilecek katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması,
Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde sosyal bilimler enstitüsü veya eğitim bilimleri enstitülerinde kayıtlı, ders aşamalarını tamamlamış tez dönemindeki yüksek lisans öğrencileri olmaları,
Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde bir araştırma probleminin olmasının esas alınması,
Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması,
Bu bağlamda bilimsel etkinlikle ilgili duyuru afişleri, sosyal medya ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları aracılığıyla katılımcı adayı öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu yolla, planlanan kurs kapsamında yukarıda sıralanan konulara ilgisi olan eğitim bilimlerinde lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin https://rizebilimselarastirma.wordpress.com/ web sayfasındaki Başvuru Formunu en geç 31 Temmuz 2019 günü saat 23:59’a kadar doldurmaları istenecektir.

https://rizebilimselarastirma.wordpress.com