Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs

Burs
Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs

Türkiye Teknoloji Takımı, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır.

Üniversitelerin hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Ocak 2020 – Ekim 2020 döneminde 10 ay süreyle sağlanması planlanan Gönüllü Bursu desteği başlıyor.

MİLLİ TEKNOLOJİ BURSLARI
GÖNÜLLÜ BURSU
2020 ŞARTNAMESİ

Genel Anlayış ve Kurallar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, her eğitim döneminde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine
katkı sağlamak konusunda istekli, üniversite öğrencilerine belirtilen süre boyunca burs desteği sağlamaktadır.
Gönüllü Bursu programı kapsamında; kabul edilen üniversite öğrencilerine Ocak 2020-Ekim
2020 döneminde 10 ay süreyle aylık 500 TL eğitim desteği verilmektedir.
Burs programına yapılan başvurular, Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilmektedir.
Vakıf tarafından sağlanan burslar karşılıksız olup, üniversitelerde öğrenimlerine devam
etmekte olan bursiyerlerden Vakıf bünyesinde yürütülen faaliyetlere organizasyonel destek
vermeleri beklenmektedir. Bu kapsamda bursiyerler kendilerine atanan çalışmalarda haftalık saatlerini ayırma yükümlülüğündedir.

Burs Tahsis Kriterleri
Gönüllü Bursu Kapsamında Yükseköğretim Burs Tahsisi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, yükseköğretim seviyesinde;
a) Yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık lisans programlarının hazırlık, 1. ve 2. sınıflarında
eğitimlerine devam eden öğrencilere burs verir:
b) Burs tahsisi ve başvuruların değerlendirilmesinde, Türkiye Teknoloji Takımı tek yetkili
mercii olarak haklarını saklı tutar.

Bursiyer Yükümlülükleri ve Bursun İptali
Yükseköğretim Bursları

Yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam etmekte olan üniversite öğrencisi
bursiyerlerden, kendilerinin sorumlu olarak belirlendiği teknoloji takımının eğitim
faaliyetlerine destek vermeleri beklenmektedir.

Bu koşullara ek olarak, ortaöğretim ve yükseköğretim burs programları çerçevesinde:
Bursiyerin, dahil olduğu koordinatörlüğün faaliyetleri ve toplantılarına mazeret
belirtmeden 3 defadan fazla katılım göstermemesi durumunda bursu iptal edilir.
Bursiyer, her yıl burs başvuru döneminde acılacak burs programına başvuru yapmak
zorundadır.

Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’na verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem
taşımakta olup; zamanında başvurusunu yenilemeyen öğrenci burs hakkını tamamen
kaybeder.

Bursiyer tahsilini bitirdiğinde, durumu en geç bir ay içinde Türkiye Teknoloji Takımı
Vakfı’na bildirmeye, diploma/mezuniyet belgesini Vakıf yetkililerine ibraz etmeye
mecburdur.

Vakıf gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını
araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe
aykırı bir hususun tespit edilmesi hâlinde bursu kesilir.

Gerçeğe aykırı beyan nedeniyle bursu kesilen öğrenci Vakfın hiç bir yardım ya da
hizmetinden faydalandırılamaz.

Vakıf, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması durumunda, ilgili yasal süreçlerin işletilmesi
hakkını saklı tutar. Vakıf tarafından bu öğrencilere ödenen bursların tahsil edilip
edilmeyeceği Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.

Öğrencinin burs başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o
öğretim yılına ait tahsis sonuçları açıklanıncaya kadar Vakfa yazılı olarak bildirmesi ve
belgelendirmesi halinde bu durum dikkate alınır.

Bursiyer burs aldığı dönem içerisinde gerçekleştireceği uzun dönemli yurtdışı
seyahatlerini ve bu seyahatlerin kapsamını burs başvurusu sürecinde Vakfa bildirmekle
yükümlüdür. Vakıf böyle bir durumda bursu iptal etme hakkını saklı tutar.

Burs tahsisi yapılan öğrenci, metni Vakıfça hazırlanan taahhütnameyi kendisi ve reşit
olmadıysa velisi imza ettikten sonra Vakfa vermekle yükümlüdür.

Herhangi bir suçtan dolayı haklarında altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile
kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların bursları kesilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası
alanların bursları, ceza aldığı tarih itibarıyla kesilir.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, gerekli gördüğü koşullarda verdiği bursu gerekçe
belirtmeksizin iptal etme hakkını saklı tutar.

Öğrenimini tamamlayan her burslu, Vakıf tarafından kendisine yapılan ödemeler
tutarını, hayata atıldıktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı’na bağış yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak
kabul eder.

Milli Teknoloji Burs Programı, bu sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda
yürütülür.

https://turkiyeteknolojitakimi.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here