Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Yarışması

VI. Uluslararası Taş Kongresi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Yarışması Şartnamesi

1.Yarışmanın Amacı ve Kapsamı
Yarışma, öncelikli olarak Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri ile Mermer ve
Doğal Taş Sektörü arasındaki iletişimi geliştirmeyi amaçlar. Ek olarak, ilerleyen yıllarda
sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek Jeoloji Mühendisleri’ nin, lisans aşamasından itibaren
sektör hakkında bilgi sahibi olmasını, deneyim kazanmasını ve bununla birlikte işbirliği
olanaklarının oluşturulmasını hedefler. Yarışma yoluyla, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim
üyeleri ve danışmanlığını yaptığı lisans öğrencilerinin, Mermer ve Doğal Taş ocaklarında
karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel sorunlara yönelik daha fazla araştırma yapmaları
teşvik edilecektir. Aynı zamanda sektör için, jeolojik etüt katkısının sadece araştırma
aşamasında değil işletme aşamasında da ne derece önemli olduğu konusundaki farkındalığın
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda, konusu “Mermer ve Doğal Taş Ocaklarında Jeolojik
Etütler” kapsamında olan Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans bitirme tezi başvuruları,
konusunda uzman jüri heyeti tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren bitirme tezleri
ödüllendirilecektir.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
2.1. Başvuru Koşulları
Başvuru sırasında Türkiye’deki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde
öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri aşağıdaki koşullara uygun
olarak başvuru yapabilir.
a) Bitirme tezi 2018 ve sonrasında yapılmış ve bitirme ödevi jürisi tarafından kabul edilmiş
olmalıdır.
b) Bitirme tezi herhangi bir özel sektör kuruluşunun jeolojik etüt gerektiren bir sorununun
çözümü amacıyla ilgili kuruluşla birlikte hazırlanmalıdır.
c) Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru
yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
d) Bitirme tezi akademik danışman rehberliğinde ve özel sektör kuruluşunun temsilcisi
gözetiminde hazırlanmalıdır. Akademik danışman ve özel sektör gözetmenleri birden
fazla bitirme tezinde görev yapabilir.
2.2. Başvuru Belgeleri
a) Başvurunun bitirme tezi olduğuna ve hangi tarihte kabul edildiğine dair Bölüm
Başkanlığı yazısı.
b) Bitirme Tezi (renkli basılı 2 kopya ve pdf dosyası)
c) Tezin konusunun ilgili özel sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu
ve kuruluşun izniyle yapıldığını gösteren bilgilendirme yazısı.
2.3. Başvuru Yöntemi
Başvurular internet üzerinden [email protected] adresinden
çevrimiçi yapılacaktır.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.
Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular
işleme konulmayacaktır.

3. Değerlendirme Aşamaları
3.1. Birinci Aşama Değerlendirmesi
Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden
görevli kişi tarafından kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular
geçersiz sayılır.
3.2. İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen başvurular alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan jüri
heyetince değerlendirilerek başarılı bulunan tez sahipleri (bitirme tezi öğrencisi, tez danışmanı
ve özel sektör gözetmeni), tezlerini bir poster sunumu halinde Uluslararası Taş Kongresi (UTK)
süresince sergilemek ve kongre takviminde yer alan tarihte jüri heyetine sözlü olarak sunmak
üzere Uluslararası Taş Kongresi’ne davet edilir.
3.3. Üçüncü Aşama (Final) Değerlendirmesi
Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceler ve mansiyon ödülleri belirlenir. İlgili ödüller
tez sahiplerine takdim edilir.

4. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
VI. Uluslararası Taş Kongresi için pandemi süreci nedeniyle tarih netleşmemekle
birlikte öngörülen tarihin 2021 yılı Ağustos ayının son çeyreği olduğu bilinmektedir.
Yarışmaya ilişkin takvim ise aşağıdaki gibidir:
Başvuru Son Tarihi: 30 Haziran 2021
Birinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 15 Temmuz 2021
İkinci Aşama Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 31 Temmuz 2021
Üçüncü Aşama (Final) Değerlendirmesi: Ağustos 2021 UTK Kongresi

5. Ödüller
Dereceye giren bitirme tezleri için aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır ve
final aşamasına ulaşıp dereceye giremeyen bitirme tezlerine ise mansiyon ödülü verilir.
Tezde yer alan akademik danışman ve özel sektör gözetmenine (firmaya veya
yetkilisine) katkılarından dolayı teşekkür plaketi sunulur.
Jüri, derece almaya layık tez bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir veya
herhangi bir derece ödülsüz geçilebilir. Ayrıca layık görülen dereceye birden fazla ödül de
verilebilir.

Birincilik Ödülü: 7.000 TL
İkincilik Ödülü: 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 3.000 TL
Mansiyonlar: JMO tarafından hazırlanacak Jeolog Seti

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin