Kütahya ve Kütahya’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri Resim Yarışması

Kütahya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte, Kütahya ve Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerini sanatçıların resim sanat dalı ile birleştirerek, sanatçıların gözünden Kütahya ve Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerini görmek, sanatsal bir farkındalık yaratmak amacıyla organize edilmektedir.

 

Yarışmanın Adı

Kütahya ve Kütahya’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri Resim Yarışması

Konusu Kütahya ve Kütahya’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri

Türü Tanımı

Amacı                               Suluboya, Akrilik & Yağlıboya ve özgün baskı resim                        Kütahya genelindeki 18 yaşından büyük sanatçıların katılımına açık,

 1. Suluboya,
 2. Akrilik & Yağlıboya,
 3. Özgün Baskıresim

olarak üç kategoride gerçekleştirilecektir.

 

 1. Kütahya ve Kütahya’nın kültürel değerlerinin resim sanat dalıyla birleştirilmesi.
 2. Sanatçıların Kütahya’yı resim sanatıyla yansıtması, yorumlaması.
 3. Kütahya’nın ilçelerinin ve Kütahya’nın kültürel değerlerinin sanat yoluyla tanıtılması ve sanatsal bakış açışıyla birçok bireyin gözünden, farklı yorumlarla değinilmesi ve farkındalık yaratılıp; Kütahya’nın kültürel değerlerinin daima yaşanabilirliğini devam ettirmesi.
 4. Bireylerin sanatla olan ilişkilerini arttırarak performanslarını geniş kitlelere ulaştırma imkânı sağlamak

 

Hedef Kitle         18 yaşını doldurmuş sanatçılar.

 

İlan/Duyuru Tarihi

Eser Teslim Tarihi

Seçici Kurul Değerlendirme    Tarihi

Seçici Kurul Değerlendirme    Sonuç Tarihi

Sergi Tarihi

: 24 Nisan 2023, 26 Haziran 2023, 21 Ağustos 2023, 23 Ekim 2023

: 05 Aralık 2023

: 08 Aralık 2023

: 09 Aralık 2023

: Kütahya Belediyesi tarafından www.kutahya.bel.tr  adresinden ilan

edilecektir.

 

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

 

 

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 83 Merkez / Kütahya

Telefon: 0 274 999 19 43 – Dahili 1900

:KÜTAHYA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No: 13

Merkez / Kütahya

 

 

 

 

KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışmaya, eser teslim tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş sanatçılar katılabilir. Başvuru sırasında doğum tarihi bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 2. Sanatçının, yarışmaya katıldığı eserler ile daha önce (ulusal, uluslararası) yarışmaya katılmamış, ödül almamış, herhangi bir yerde sergilenmemiş ve özgün olması gerekmektedir.
 3. Yarışma resim kategorisinde gerçekleştirilecektir.
 4. Bir kişi, en fazla üç eserle katılabilir.
 5. Eserler, yağlıboya & akrilik dalında; kısa kenarları 50 cm’den küçük, uzun kenarları ise 150 cm’den büyük olmamalıdır. Yağlı boya eserler çerçevelendirilmiş olacaktır.
 6. Suluboya ve özgün baskıresim dalında eserlerin kısa kenarları 35 cm’den küçük olmalıdır, uzun kenarları 100 cm’den büyük olmamalı, ayrıca eserlerin camı, çerçevesi ve paspartusu yapılmış olarak belirtilen adrese il içinden olanlar elden teslim, il dışındakiler de kargo ile teslim edilecektir.
 7. Eserin arkasına eser künyesi eklenecektir. Eser künyesinde bulunacak bilgiler; yapım yılı, eser tekniği ve ölçülerdir.
 8. Yarışma yeri katılımcının performansını en iyi şekilde sergileyebileceği bir mekân olacak şekilde katılımcı tarafından belirlenir.
 9. Yarışmacıların, eserleri sergilenmeye hazır bir biçimde, başvuru formu (taahhütname), her sayfası paraflı ve son sayfası imzalı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun aydınlatma metni (KVKK) ile birlikte olacak şekilde en geç 1 Kasım 2023 tarihinde saat 16:00’ya kadar Kütahya Belediyesi’ne veya Kütahya Kültür ve Sanat Derneği’ne elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve kargo yoluyla gönderilen eserlerin sorumluluğu eserin sahibine aittir.
 10. Yarışma başvurusu yapılırken eser ile birlikte EK-1 taahhütname ve Ek-2 imzalı KVKK metni olmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.
 11. Yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları eserlerini başka bir yerde kullanmış ise elenecektir.
 12. Yarışmayı düzenleyen kurum, yazılı-basılı tanıtıcı malzemelerinde yarışmaya başvuran tüm eserlerin dijital ya da somut formlarını telif hakkı ödemeksizin kullanma hakkına sahiptir.
 13. Jüride, yarışmanın düzenlenmesinde görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolardaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 14. Yarışmaya katılan ve değerlendirici kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunan eserler, telif hakkı ödenmeksizin sergilenebilecektir.
 15. Sanatçı, eserini başka bir fotoğraf sanatçısının fotoğrafından esinlenip ele almış ise esinlendiği fotoğrafın sahibinden imzalı evrakla gerekli izni alması gerekmektedir.
 16. Sergi tarihinin duyurulması ile birlikte ödül kazanan ve sergilenmeye değer tüm eserler Kütahya Belediyesi’nin uygun gördüğü sergi alanlarında sergilenecektir.
 17. Eserlerin galeri kurallarına uymaması durumunda seçici kurul elemesine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 18. Ödül almayan, sergilenmeye uygun olmayan eserler, başvuru adresi olan Kütahya Belediyesi’nden teslim alınabilecektir. Kargo yoluyla teslim edilecek eserlerin tüm masrafları ve sorumluluğu eser sahiplerine aittir.
 19. Yarışmayı düzenleyen Kütahya Belediyesi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği, yazılı-basılı tanıtıcı malzemelerinde yarışmaya başvuran eserlerin tüm fotoğraflarını telif hakkı ödemeksizin kullanma hakkına sahiptir.
 20. Dereceye giren eserler Kütahya Belediyesi’nin tasarrufuna geçecektir. Kütahya Belediyesi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği, yarışma sonucunun açıklanmasından sonra 2 ay içerisinde dereceye giremeyen eserler ile sergilenmeye değer eserlerden geri alınmayanlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Geri alınmayan eserlerin tasarrufu Kütahya Belediyesi’ne geçecektir.

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 1. Jüri, Kütahya Belediyesini temsilen seçilecek üyeler ile resim dalında uzman üyelerden oluşur.
 2. Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 3. Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 4. Yarışma sonuçları basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.
 5. Yarışma suluboya, yağlıboya & akrilik, özgün baskı resim olmak üzere 3 kategoride değerlendirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME KURULU (JÜRİ)

 

–             Prof. Dr. Selda MANT MANEY (Asil)           Mustafa Kemal ALTINSOY (Yedek)

–             Doç. Dr. Pınar YAZKAÇ (Asil)                        Doç. Dr. Gülsevim Can GÜNDÜZ (Yedek)

–             Mehmet Sabri TEZCAN (Asil)                       Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR (Yedek)

–             Yıldırım AKGÜL (Asil)

–             Bayram YILDIZ (Asil)

 

ÖDÜLLER

Suluboya Kategorisinde Ödüller

 

Yağlıboya & Akrilik Kategorisinde Ödüller

 

Özgün Baskıresim Kategorisinde Ödüller

Sergilenmeye Değer Eserler

–             Teşekkür Belgesi

 

 

EK1:

 

TAAHHÜTNAME

 

 

T.C.

KÜTAHYA BELEDİYESİ

(Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne)

 

 

 

Kütahya Belediyesi, “Kütahya ve Kütahya’nın Tarihi ve Kültürel Değerleri Resim Yarışması” için hazırladığım performans, daha önce hiçbir şekilde yayınlanmamış ve ticari amaçlı kullanılmamış, hiç bir yarışmaya gönderilmemiştir. Bu eseri daha önce düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediğimi, bu hususun tespiti halinde, yarışma dışı kalmış sayılacağımı kabul ettiğimi ve ödülü almış olmam halinde dahi, aldığım ödülü Kütahya Belediyesi’ne iade edeceğimi, bu yarışmaya ait Özel Şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi, bu eserin ve mali, fikri ve sınai hakların, işleme, aslını ve işlemesini çoğaltma, yayma, temsil, dijital iletim de dâhil olmak üzere bütün yayın araçlarla umuma iletim hakları (yazılı olarak çoğaltabilme, satabilme, basabilme veya yayınlayabilme yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ücretsiz verebilme, satma, tekrar yayınlayabilme, işleyebilme, internette ya da herhangi bir mecrada kullanabilme) ve komşu haklarını Kütahya Belediyesine sınırsız ve süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla devrettiğimi kabul ve taahhüt ederim.

…../…../202..

 

İMZA

 

 

 

KATILIMCININ ADI VE SOYADI: T.C. KİMLİK NO:

ADRES:

DOĞUM TARİHİ:

İLETİŞİM NUMARASI: BAŞVURU KATEGORİSİ:

 

EK2:

 

T.C.

KÜTAHYA BELEDİYESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Hemşerimiz,

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla,

 • Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 83 / KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Belediyesi (Belediye) ve
 • Pirler Mahallesi Germiyan Caddesi No: 13 / KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Kültür ve Sanat Derneği

Tarafından www.kutahya.bel.tr internet sitesinde duyurular kısmında ilan edilen yarışmalar kapsamında başvuru yapmanız halinde elde edilebilecek olan kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme ve bazı durumlarda aktarılma amaçları, bu durumlarda hangi 3. kişilere aktarılabileceği, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve/veya işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup, Veri Sorumlusu tarafından her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

 

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda, Veri Sorumluları, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, Kanun’un 4. maddesinde yer alan;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

 

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Veri Sorumluları tarafından, başvuru yapmanız kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 

–            Kimlik Bilgileriniz (Ad-Soyad, TCKN, Doğum Tarihi)

–            İletişim Bilgileriniz (Adres, telefon, e-posta, okul bilgisi)

–            Görsel Materyal ( Video, Fotoğraf )

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 

www.kutahya.bel.tr internet sitesi üzerinden belirlenen yarışma başvuru maili aracılığı ile işlenecek olan;

Kimlik bilgisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve Doğum Tarihiniz yarışmacı olabilmeniz için gerekli kriterleri sağlama durumunuzun teyit edilebilmesi, başvurunuzun tamamlanabilmesi ve yarışmanın sonuçlandırılması ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi, ödülünüzün tarafınıza teslim edilmesi,

İletişim bilgisi kategorisinde değerlendirilen; adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız başvurunuz ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi amaçları ile işlenecektir.

– Yarışmaya katılım koşulları arasında belirtilen şekilde hazırlanan eserlerin ve performansların değerlendirilebilmesi amacıyla başvuran kişilerden başvuru belgeleri istenmesi gerekmektedir. Belirtilen amaç kapsamda anılan bilgilere ek olarak ilettiğiniz belgelerde yer alan kişisel verileriniz işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları:

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları dahilinde Kütahya Belediyesi tarafından elden teslim alınan başvurunuza ilişkin olarak; tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi, tarafınızdan belge talep edilmesi ve ödül almaya hak kazanmanız halinde teslimatın gerçekleştirilmesi amacıyla, Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kültür ve Sanat Derneği tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ve/veya elektronik ortamda e-posta ve “www.kutahya.bel.tr” internet sitesinden küçük dosyalar ve teknik iletişim  dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığı ile yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir.

“Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada çerezler, vatandaş/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; internet sitemizin kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamaktadır. Öte yandan çerezler kapsamında elde edilen ve kişisel veri niteliği taşımayan bilgiler Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kültür ve Sanat Derneği arasında paylaşılabilecektir Bazı çerezler ise, şifrelerinizin hatırlanmasına, internet sitemizin performansının arttırılması ve güvenlik önlemlerinin alınmasında kullanılabilmekte olup, internet sitemizin güvenliği ve işleyişi ile ilgili olarak kullanılması gereken bu kişisel veriler yönünden Kanun’un 5. maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.”

 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ile Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yine yasal mevzuat gereği yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin (a) bendinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve (ç) bendinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine; anılan mevzuat çerçevesinde tarafınızla imzalanan Sözleşmelerin geçerli bir şekilde kurulabilmesi için gerekli olan kişisel verilerinizin işlenmesinde Kanun’un 5. maddesinin (c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır. Yukarıda sayılan diğer işleme ve aktarım amaçları yönünden ise, Kanun’un 5. maddesinin (f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 1. Kişisel verisi işlenen sizlerin, “ilgili kişi” olarak haklarınız:

 

Yukarıda açıklanan şekilde kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında ilgili kişi sıfatıyla veri sorumlusu sıfatıyla Kütahya Belediyesi’ne başvurarak kendinizle ilgili;

–             kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

–             kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–             yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

–             6698     sayılı     Kanun’un           7.           maddesinde      öngörülen              şartlar  çerçevesinde     kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme(*),

–             düzeltme talebi ya da silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–             işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

–             kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, www.kutahya.bel.tr internet sitesi duyurular bölümü üzerinden belirtilen başvuru maili aracılığıyla alınan başvurunuz sırasında toplanan verileriniz, başvurunuzun değerlendirilmesi, reddi kararlarının değerlendirilmesi; tarafınıza başvurunuz ile ilgili bilgi verilmesi için ve başvurunuzun kabul edilmesi halinde değerlendirmeye ilişkin bilgilerinizin Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne aktarılması ile ilgili olarak, Kütahya Belediyesi’ni “Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 83 / KÜTAHYA” adresine ıslak imzalı olarak veya kulturvesosyalisler@kutahya.bel.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da başvurunuz sırasında bildirdiğiniz elektronik posta adresiniz üzerinden bayramyildiz-43@hotmail.com adresine e-posta iletebilirsiniz.

(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.