Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı

REC Türkiye ile Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri ortaklığında gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı 2014 yılı başvuruları açılıyor.

REC Türkiye ile Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri tarafından kamu ve özel sektör profesyonellerine yönelik tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu, kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı

Program, REC tarafından 2004’ten bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi (http://sdacademy.rec.org/) kapsamında birçok Avrupa ülkesine sunulan eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’nin öncü üniversitelerinin katkılarıyla şekillendirildi.

Program kapsamındaki eğitimler; sürdürülebilir kalkınma alanında deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından, Ankara’da Bilkent Üniversitesi ve İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile veriliyor.

Son Başvuru Tarihi 10 Mart 2014!
Daha fazla bilgi için:

Programın Tanıtımı

Ülkemizde 2007 yılından bu yana Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı İstanbul’da kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişime destek verilmesini amaçlamaktadır. İstanbul’da her yıl büyük işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki karar vericilerinin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bugün sürdürülebilir kalkınma politikası sadece özel sektör kurumlarının itibar ve gelişimi için değil aynı zamanda kamu kurumlarının da yakından takip ettiği ve politikalarını şekillendirdiği bir yoldur. Bu sebepten dolayı 2014 yılı itibariyle Program Ankara’da Bilkent Üniversitesi’nde Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİM) işbirliği ile başlatılacaktır.

Program, gerek İstanbul’da gerekse Ankara’da kurumların sürdürülebilirlik sorumlularının ilgisini önemli derecede çekmekte, ulusal politikalarda etkin adımlar atılmasına öncülük etmektedir.