Kod Haftası katılımcı öğretmenlerine teşekkür

Kod haftası
AB Kod Haftası (Code Week)

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Kod Haftası Organizatör Öğretmenlerine teşekkür etti. Kod Haftasında etkinlik düzenleyen öğretmenlerin, her bir bireyin dijital gelişimin sağlamak üzere programlama ve diğer teknolojik aktiviteler yoluyla yaratıcılığı, problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik etmek üzere önemli çalışmalara imza attığını belirten Yılmaz bir Teşekkür Mektubu yayınladı.

Yılmaz “Kod haftası etkinlikleri ile öğretmelerin disiplinler arası bir yaklaşımla algoritma tasarımı, soyutlama, ayrıştırma ve örüntü tanıma gibi çeşitli yönlerden bilgi işlemsel düşünme becerilerini edinmesi, kazandıkları bu bilgi ve beceriyi sınıflarına aktarmaları beklenmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye 2020 Yılı Kod Haftasına En Aktif Katılım Sağlayan Ülke Oldu

Kod haftası hareketinin, 2020 yılında okulların karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen 84 farklı ülkeden 72.700’den fazla etkinlik ile 3.4 milyonun üzerindeki öğrenci ve öğretmen katılmıştır. Türkiye, kayıtlı 23.590 etkinlik ve 1,7 milyondan fazla katılımcıyla 2020 yılında kod haftasına katılımda 84 ülke arasında birinci olmuştur. Türkiye’de yapılan etkinliklerin %97,34’ü okullarda gerçekleştirilmiştir.

Kod Haftası (Codeweek) programlama ve diğer teknolojik aktiviteler yoluyla yaratıcılığı, problem çözmeyi ve iş birliğini teşvik eden bir taban hareketidir. Buradaki amaç, programlamayı daha görünür kılmak, gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara fikirleri kodlamayla nasıl hayata geçirdiğinizi göstermek, bu becerileri ortaya çıkarmak ve motive olmuş kişileri öğrenme amacıyla bir araya getirmektir.

72.700 aktivitenin %19’u çevrimiçi olarak organize edilmiş ve %84’ü ise okullarda gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerin %55’i oyun şeklindeki kodlama faaliyetlerine ve %20’si temel programlama konseptlerine odaklanmıştır. Buna karşın, robot bilimi, oyun tasarımı veya veri işleme gibi daha gelişmiş STEM aktivitelerine artan sayıda katılım olmuştur. Etkinliklerin %20’si herhangi bir teknoloji kullanılmadan ”unplugged” bilgisayarsız bilgisayar etkinlikleri olarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin %41’i kızlardan ve %59’u erkeklerden oluşurken, yaş ortalaması 10 olmuştur.

Öğretmen Eğitimleriyle Daha Fazla Öğrenciye Ulaşıldı

Kod Haftası kapsamında 2020 yılında okullarda kodlama eğitimine yönelik bir dizi çevrimiçi kaynak paylaşımı yapıldı. Eğitim materyalleri olarak adlandırılan kaynaklar ile çevrimiçi eğitimler, sanal atölyeler ve evde kodlama eğitimi için kaynaklar oluşturuldu. Öğretmenlere yönelik kodlama, bilgi işlemsel düşünme, görsel programlama ve robotik uygulamalarına yönelik uzaktan eğitimler öğretmenlerin kullanımına açıldı.

Etkinlikler İşbirliğiyle Yapıldı

2020 yılında öğretmenler daha fazla işbirliği içinde etkinliklerini düzenlediler. 15.994 etkinlik 9’dan fazla organizatör tarafından oluşturuldu. İşbirliği içinde çalışan öğretmenler Code Week 4 All kapsamında mükemmellik sertifikası ile ödüllendirildi. Ayrıca, 1.359 kişi 10 veya daha fazla etkinlik düzenleyerek Süper Etkinlik Düzenleyicisi sertifikası almaya hak kazandı.

Tüm yıl boyunca katılım sağlanabilen Kod Haftasına 2021 yılı için öğretmenler etkinliklerini haritaya kaydetmeye devam etmekte olup tüm ayrıntılara https://codeweek.eu/ adresinden ulaşılabilmektedir. Bir sonraki Kod Haftası 9-24 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.