KIZILIRMAK DELTASINDA BİLİM IŞIĞINDA DOĞA OKULU

“Birçok benzersiz özellikleri, değişik habitatları (deniz, kum, ıslak çayır, mera, göl, subasar ormanlar), zengin bitki ve hayvan varlığı ile bilimsel çalışmalar için doğal bir açık hava laboratuarı olan Kızılırmak Deltasında doğa ve bilim odaklı hazırladığımız “KIZILIRMAK DELTASINDA BİLİM IŞIĞINDA DOĞA OKULU” projemiz ile;

* Karadeniz bölgesinde canlılığını koruyabilmiş, yaşayan bir ekosistem olan Kızılırmak Deltasında bilginin görselleştirilmesi, etkileşimli bir şekilde aktarımı ve basit bilimsel olguları fark ettirmek.

* Ekolojik yaşamın bütün unsurlarıyla yaşandığı Kızılırmak Deltasında katılımcılara ekolojik temelli bütüncül bakış açısı kazandırmak, doğanın dilini ve sesini duyurmak, ekolojik süreçlerin ilişkileri ve etkileşimlerini izlettirmek.

* Ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen öğretmen ve öğretmen adaylarına yaşayan bir sulak alanda var olan bütün habitatları ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini yaşayarak, dokunarak ve örneklendirerek bilimsel süreç becerilerini geliştirmek.

* Katılımcıların doğa-bilim-okul-toplum ilişkilerini ve bu ilişkilerde bilime yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak.

* Doğada atölye çalışmaları, tematik oyunlar ve yarışmalar ile her türlü etkileşimli uygulamalar ile görsel bir eğitim şölenine katılanlar bilimin eğlenceli boyutunu da hissetme fırsatı yakalayacaklardır.

* Sulak alanların tümüyle, çevresi ile olan ilişkilerini irdeleyerek üstlendikleri görevleri ve bölgeye katabilecekleri potansiyeli tanımlayarak katılımcılara daha üst düzey düşünme becerileri geliştirmek.

* Sulak alandaki bütüncül yaşamı hissettirdiğimiz katılımcılara ekoloji temelli, bütüncül, katılımcı ve etkileşimli bir uygulama eğitimi sunularak bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler yaygınlaştırılacaktır.

* Katılımcılara sulak alanların hayati önemini kavratmak, kurutulması gereken bataklık alanlar olmadıklarını hissettirmek ve daha sonraki dönem ve yıllarda yapılacak olan okul dışı kaynakların kullanımıyla doğayı bir bilim laboratuvarı gibi kullanma becerilerini geliştirmek.

* Kızılırmak Deltasında 2009 yılında yaklaşık 1 trilyon yatırımla tamamlanan Ziyaretçi Merkezi, Eğitim Merkezi ve Gözlem Kulelerinin işlevselliğini bilimsel ve ekolojik temelle özgün yöntem, teknik ve materyallerin uygun olarak kullanılmasını sağlamak.

* Sulak alan vejetasyonunun en önemli belirleyicisi olan ve gittikçe sayıları azalan mandaların göl, göl aynası, bataklık, saz, balık, kuş, ıslak çayırlar, fundalıklar, orman ve yerelde yaşayan insanlarla olan ilişkilerini bütüncül bir şekilde inceleyerek bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak.

* Sulak alan ekosistemlerinde meydana gelebilecek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve biyolojik çeşitliliğe yönelen tehditleri doğru algılayabilen, yüksek çevre duyarlılığına sahip gönüllüler yetiştirmek.

* Doğanın bütün renklerini bünyesinde barındırarak bir açık hava laboratuvarı olan Kızılırmak Deltasındaki bu etkileşimli uygulama eğitimi ile bilimi somutlaştırmak, Bilimi ve bilim insanını sevdirmek,

* Bilimsel araştırma yapan kuruluşlar ile okul arasında köprü kurmak en temel amacımızdır.”

Kamp Dönemi
1-10 Eylül 2016

Son Başvuru
17 Ağustos 2016