Kız öğrenciler için kaynak yaratılan bir burs programı

MÜKAD (Mühendis Mimar Kadınlar Derneği), üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakülteleri ile liselerin sayısal bölümlerinde okuyan ve maddi desteğe ihtiyacı olan kız öğrenciler için kaynak yaratılan bir burs programıdır.

Başvurular tamamlandıktan sonra, bursiyer öğrenciler “MÜKAD Burs Komisyonu”nca mülakat ile seçilecektir.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
TC vatandaşı olmak.
Kız öğrenci olmak .
Başka kaynaklardan burs almıyor olmak. (Kredi Yurtlar Kurumundan alınan burs hariç)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde okuyor olmak.
Ailenin gelir durum tesbiti ile ilgili evraklar
“Burs Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru doldurmak. (Beyan edilen bilgilerin doğru olduğunun başvuru formunda teyid edilmesi gerekir)
Burs süresi eğitim dönemini kapsayan aylar için verilecektir. Her eğitim yılının 9. ayından başlayıp Mayıs dahil olmak üzere devam edecektir. Burs tutar artışları kurum taktirinde olup, gerekli görülürse her yıl Eylül ayında yapılacaktır.
Burs süresi, öğrencinin bursiyer olarak kabul edilmesiyle başlayıp fakültenin eğitim süresi ile sınırlı ve geri ödemesiz olacaktır.
Bursun devam etmesi; öğrencinin başarısına bağlı olup; öğrenci her yıl MÜKAD burs komisyonuna yeni kayıt belgesi ve transkriptini getirilecektir.
Başarı kriteri: 4 üzerinden puan veren okullar için 2.5 ve yukarısı; 100 üzerinden puan veren okullar için 70 ve yukarısı olup, öğrenci bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olacaktır. (Not ortalaması uygun olduğu halde, 3 ten fazla başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamazlar)

ÖNEMLİ NOTLAR :
Üniversiteler için 25 yaşından büyükler, Liseler için 18 yaşından büyükler burs programından yararlanamaz.
Burs başvuru formu mukad.org.tr web sitemiz üzerinden doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanarak, istenilen ek belgelerle aşağıdaki adrese teslim edilecek veya kargo ile iletilecektir.
30 Agustos son başvuru tarihidir.
Burs tutar artışları kurum taktirinde olup, gerekli görülmesi halinde artışlar her yıl Eylül ayında yapılacaktır.
Bursiyer olarak seçilen öğrencilerin ödemelerinin yapılabilmesi için, herhangi bir TC Ziraat Bankası’nda ilgili öğrenci adına bir vadesiz mevduat hesabı açılmalıdır. Burs ödemeleri belirtilen banka hesabına aktarılacaktır. Bu öğrencilerin; başvurularının onaylanmasını takiben; banka hesap cüzdan fotokopilerini 1 hafta içinde aşağıdaki adrese gönderilmiş olmaları gerekmektedir.
Her ayın 5’inde (hafta sonuna denk gelirse ilk Pazartesi) burs tutarı bankaya yatırılmış olacaktır.
Bursiyelerin burslarının devam edip etmeyeceği her yılın Ağustos ayında belirlenecektir