Kimya Öğretmenlerine Yönelik ​FeTeMM Eğitimi ve Uygulamaları

Kimya Öğretmenlerine Yönelik ​FeTeMM Eğitimi ve Uygulamaları

TÜBİTAK-4005 “Bilim Ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” çağrısı kapsamında 20-26 Ocak 2019 tarihinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak eğitimler için Türkiye’nin dört bir yanındaki siz değerli kimya öğretmenlerini Van’a bekliyoruz.

Projenin Amacı
Farklı üniversitelerde görev yapmakta olan ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) konusunda uzman 7 eğitmen ve 4 proje personeli tarafından yapılacak etkinlikler ile 24 kimya öğretmenine FeTeMM eğitimi ve kullanımı ile ilgili derinlemesine bir eğitim vermektir.

Gerek ülkemizde gerekse farklı ülkelerde yapılan araştırmalar öğretmenlerin bu yeni yaklaşımı sınıflarında uygulamak için yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu projede farklı kimya konularında büyük bir kısmı uygulamalı ve katılımcıların aktif şekilde rol alacağı FeTeMM etkinlikleri sayesinde ülkemizdeki kimya öğretmenlerinin bu yaklaşımı derslerinde etkili bir şekilde kullanabilmesi için destek sağlanacaktır. Ayrıca, kimya öğretimi programında vurgulanan 21. Yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Yürütücü
Dr. Öğr. Ü. Ayşegül Tarkın Çelikkıran
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Başvuru için son tarih: 31 Ekim 2018
Asil ve yedek katılımcı listesinin duyurulması: 10 Kasım 2018
Katılımcılar için kesin kayıt onay verme tarihi: 13 Kasım 2018

​Katılımcıların konaklama ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için:

Şehir dışından katılacak öğretmen sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı durumlarda Van şehir merkezi, ilçe ve köylerinde görev yapan kimya öğretmenleri tercih edilecektir.