KENTFOR Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi

Birincisini düzenlediğimiz KENTFOR (KENTLEŞME FORUMU), Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi temasıyla, ülkemizin güzide turizm kentlerinden biri olan Alanya’da, Hacettepe Üniversitesi’nin katkıları ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 14-15 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Forum, Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi konusunda bilgilerini paylaşmak üzere akademisyenleri, bürokratları, yerel yönetici ve siyasetçileri ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, konu üzerinde çalışmaları ve projeleri olan özel firmaların temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Forumda gündeme alınacak konular aşağıda belirtilmiştir. Gönderilecek bildirilerin/poster bildirilerinin odak konularının bu konular dâhilinde olması beklenirken, katı bir sınırlama söz konusu değildir.

KONULAR

Sürdürülebilir Kentleşme

Kent Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Politikaları

Yerel Yönetimler ve Çevre

Yerel Yönetişim

Çevre Yönetiminde Kamu-Özel İşbirliği

İlgili Aktörlerarası Koordinasyon

İklim Değişikliği ve Kamu Yönetimi

Gürültü Kirliliği Yönetimi

Temiz Su Yönetimi

Katı-Sıvı Atık Yönetimi

Çevre Yönetimi-Yerel Yönetimler En İyi Örnekler

KURULLAR

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Haluk ÖZEN – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Erol SAYIN – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. A. Burçin YERELİ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM – Hacettepe Üniversitesi

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Nesrin ALGAN – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN – TODAİE

Prof.Dr. Recep BOZLOĞAN – Marmara Üniversitesi

Prof.Dr. Yakup BULUT – Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Musa EKEN – Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ – Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Korel GÖYMEN – Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin GÜL – Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Eyüp G. İSBİR – İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN – Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül MENGİ – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan ORHAN – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet D. ÖNER – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Erol SAYIN – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN – Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Mete YILDIZ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Meltem YILMAZ – Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA – Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. M. Kemal BAYIRBAĞ- Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç.Dr. Elif ÇOLAKOĞLU – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ – Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Savaş Zafer ŞAHİN – Atılım Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Erol SAYIN – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Devrim AYDIN – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. A. Burçin YERELİ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım KARATAŞ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet SEYİTDANLIOĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Sarp ÜNER – Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aysu Kes ERKUL – Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ahu SUMBAS YAVAŞOĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Özlem SERT– Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nihan SALDIRANER – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Shirin IZADPANAH – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Yrd. Doç Dr. Semih ÖZKAN – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Öğr. Gör. Emin TOKSÖZ – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Arş. Gör. Şebnem KÖSEOĞLU – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM – Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Öğr. Gör. Emin TOKSÖZ – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Arş. Gör. Şebnem KÖSEOĞLU – Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

Arş. Gör. İrfan ÖZACİT – Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. Eser ERGÖNÜL – Hacettepe Üniversitesi

Arş. Gör. İbrahim ESEROĞLU – Hacettepe Üniversitesi

Dok. Öğr. Volkan GÖÇOĞLU – Hacettepe Üniversitesi