KAHEV EĞİTİM BURSU İlköğretim, Lise, Üniversite ve Lisansüstü Öğrencilerine

öğrenci burs
Burs Başvuru

KAHEV tarafından sağlanan burslar, üyelerimizin referans olması ile yapılacak kontroller sonrasında sağlanmaktadır. İlköğretim, Lise, Üniversite ve Lisansüstü okuyan öğrencilerimize destek olmak amacı ile oluşturulmuş fonlardır.

BURS BAŞVURULARI HAKKINDA

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi yeni bursiyer başvuruları:

*15 Ağustos- 15 Eylül arasında olacaktır.

*Yapılan başvurular içinden bursiyer değerlendirme skalasına göre en ihtiyaçlı 50 öğrenci seçilip bu öğrenciler için post açılacaktır.

*Geçen dönem olduğu gibi kendi grubunu kurup gerekli miktarı toparlayan referansların sunduğu bursiyerlerin belgeleri değerlendirildikten sonra, post açmadan burs verilmeye başlanabilecektir. Bu öğrenciler bir üst maddede yer alan 50 kişiye dahil edilmeyecektir.

KAHEV, referans sistemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Doğrudan öğrenci başvurusu alınmamaktadır.
Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir.

KAHEV BURSİYER KRİTERLERİ

1- KAHEV referans sitemi ile burs sağlayan bir vakıftır. Doğrudan öğrenci başvurusu alınmamaktadır. Referans olabilecek kişiler vakıf üyesi kadın tıp doktorları ya da kadın diş hekimleridir. Referansın öğrenciyle birebir iletişim halinde olması gerekmektedir. Referans olabilmek için KAHEV’e üye olmak gerekmektedir. Her üye aynı eğitim-öğretim dönemi içinde 3 bursiyer için referans olabilir. Sonraki yıllarda, her yıl 1 referans olma hakkı olup, toplam referans olduğu öğrenci sayısı 5’i geçmemelidir.

2- Bursiyer adayının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve devlet okulunda öğrenci olması gerekmektedir. Özel okullar için sadece öğrencinin %100 burslu olması durumunda başvuru kabul edilmektedir. Bu başvurular Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Özel okullarda eğitim görenler için verilecek burs desteği kendi öğrenim grubu için belirlenmiş limitlerin üzerinde olamaz.

3- Ailenin toplam aylık gelirinin 2 asgari ücret toplamının altında olması gerekmektedir (2020 Yılı Güncel: 4.600 TL). Ailenin tüm gelirlerinin toplamından sadece aylık kira ya da konut kredisi ödemeleri düşülerek hesap yapılmaktadır (Kira ve kredi ödeme miktarları her şehir için o şehrin ortalama rakamları ve aylık kira/kredi miktarının ailenin toplam aylık gelirine oranı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir). Bunun dışındaki kişisel krediler ya da borçlar gelir hesabında dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca istenen belgelerde yer alan ve başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda tüm başvurular KAHEV Burs İhtiyaç Skalası ile değerlendirilmektedir.

4- 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde planlanan bölümlere göre bursiyerlerin dağılımı;

Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri %40
Mühendislik Fakültesi öğrencileri %15
Eğitim Fakültesi öğrencileri %15
Hukuk, Siyasal Bilgiler, Sosyal Bilimler Fakülteleri öğrencileri %10
Üniversitelerin diğer bölümlerinde okuyan öğrenciler %10
2. Öğretim ve 2 yıllık lisans bölümleri öğrencileri %5
İlköğretim ve Lise öğrencileri %5

5-Öğrencinin KYK ya da ilköğretim-liseler için Devlet Bursu dışında aldığı burslar varsa aylık 300 TL’yi geçmiyor olmalıdır. Öğrencinin KYK yurdunda ikamet etmesi ya da özel yurt/evde kalıyorsa payına düşen aylık ücretin 850 TL’yi geçmiyor olması gerekmektedir. Öğrencinin kaldığı özel yurt, ticari işletme olmalıdır, cemiyet, cemaat ve başka vakıf yurdunda kalan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeyecektir.

6- Öğrencinin ve ailesinin herhangi bir örgüt-tarikat-cemaat ile bağlantısı olmamalıdır. Aynı aileden sadece 1 öğrenci için burs sağlanmaktadır.

7- Ebeveynlerinden birini ya da ikisini kaybetmiş olan öğrenciler, kız öğrenciler, ebeveynleri boşanmış olan, anne/baba velayetinde diğer ebeveynin maddi destek vermediği öğrenciler ve gelecekte kendi ayakları üzerinde durup hayatını kazanabileceği bölümlerde okuyan öğrencilere; ayrıca kendisinin ve ailesinin mal beyanında herhangi bir mal mülk kaydı olmayan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

8- 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi için öğrencilere Eylül ve Haziran ayları da dahil olmak üzere 10 ay süreyle düzenli burs sağlanmaktadır. Aylık burs miktarları; tıp fakülteleri ve diş hekimliği için 700 TL, diğer 4 yıllık lisans bölümleri için 500 TL, lise için 400 TL, ilköğretim için 300 TL olarak belirlenmiştir. Ailesi ile aynı şehirde ikamet eden öğrenciler için aylık burs miktarı Burs Komitesinin insiyatifi ile farklı şehirlerde ikamet eden öğrenciler için belirlenen rakamlardan farklı tutulabilir. Öğrencilerden her yıl eğitim öğretim dönemi başlangıcında Eylül-Ekim aylarında yeni burs başvurusu için gerekli belgeler ve burs devamı için gerekli belgeler istenir. Başarısızlık durumunda burs sonlandırılır. Ancak öğrencinin özellikli bir durumu varsa bursun devamı ya da sonlandırılması Burs Komitesi tarafından karara bağlanır.

9- Öğrencinin düzenli burs dışında tek seferlik yardım gerektiren bir eğitim ihtiyacı olması durumunda bunun belgelenmesi gerekmektedir. Tek seferlik yardımlar 1.000 TL’yi geçemez.

10- Karnesinde tüm not ortalaması beşlik sisteme göre 4,5 ve üzeri, onluk sisteme göre 85 ve üzeri olmak şartıyla yani başarısını kanıtlamış;
8.sınıfta okuyan lise giriş sınavına hazırlananlara, 12.sınıfta okuyan üniversite sınavına hazırlananlara dershane bursu verilebilir.
Ara sınıfta okuyan öğrencilerin, okulu bitirmiş ancak sınava hazırlananların, dershane başvuruları alınmayacaktır.

Dershane için toplanan miktarlar o öğrencinin eğitim grubu için belirlenen aylık burs miktarı x 10’u geçemez (Örn: Lise öğrencileri için aylık burs miktarı 400 TL’dir. Dershane ücreti 4.000 TL’yi geçemez).

Dershanenin yıllık ücreti İstanbul İzmir Ankara için maksimum 15.000TL diğer iller için maksimum 10.000TL olabilir. Bu ücretlerin üzerinde yıllık ödemesi olan dershane başvuruları reddedilir.

11- Burs başvurusu sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerle ilgili bir değişiklik olması durumunda (ikamet değişikliği, bölüm değişikliği, aile adli sicil kayıtları ile ilgili değişiklikler, mal varlıklarında oluşan değişiklikler gibi) 1 ay içinde referansa ve KAHEV yönetimine ilgili evraklar yenilenerek güncel bilgi verilmesi gerekmektedir. Aksi halde burs sonlandırılır.

12- Hekimlerin 1.derece yakınları ile ilgili yapılacak burs başvuruları Burs Komitesi tarafından değerlendirilip oylama yapılarak karara bağlanır. Doktor-Diş Hekimi anne ya da babasını kaybetmiş öğrenciler ihtiyaç olması halinde tüm eğitim hayatları boyunca KAHEV tarafından desteklenir.

KAHEV Burs Başvurusu için Gerekli Belgeler

 

1. KAHEV BAŞVURU FORMU (formu indir)

2. ÖĞRENCİ BELGESİ

3. ÖĞRENCİNİN ISLAK İMZALI TAAHHÜTNAMESİ (taahhut formunu indir)

Öğrenci 18 yaşından küçükse velisi tarafından imzalanacak.

4. TÜM AİLE BİREYLERİNİ İÇEREN VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
(E-devletten alınabilir-Anne ya da baba alırsa tüm aile bireyleri görünüyor.)

5. ADLİ SİCİL KAYDI (18 YAŞ ÜSTÜ TÜM AİLE BİREYLERİ)
(E-devletten alınabilir) 

6. YURT BELGESİ / KİRADA KALIYOR İSE KİRA SÖZLEŞMESİ (ÖĞRENCİNİN)
İlk, orta ve lise öğrencileri için aile kira sözleşmesi ya da tapu,
yatılı okuyor ise yatılı belgesi.

7. AİLE EVİ KİRA İSE KİRA SÖZLEŞMESİ, KENDİ EVLERİ İSE TAPU
(Akraba evinde kirasız vs kalma gibi belgelenemeyen durumları Referans üyemiz kendi el yazısı ile imza ve kaşesi ile dilekçe yazabilir.)

8. ANNE, BABA VE 18 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİNİN E-DEVLETTEN ALINACAK TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL BEYANLARI

*-TAŞINMAZ MAL BEYANI: E-devlette Tapu ve Kadastro sayfasındaki Tapu Bilgileri Sorgulama ekranıdır. İsim görünmelidir, ekran görüntüsü geçerli sayılır. Eğer bağ, bahçe, tarla, arsa var ise 16. maddedeki belge zorunludur

*-TAŞINIR MAL BEYANI: E-devlette Emniyet Müdürlüğü sayfasındaki Adıma Tescilli Araç Sorgulama ekranıdır. İsim görünmelidir, ekran görüntüsü geçerli sayılır. 

9. OKUYAN KARDEŞLERE AİT ÖĞRENCİ BELGESİ

10. ÖĞRENCİNİN HERHANGİ BİR GELİRİ OLMADIĞINA DAİR SGK’DAN BELGE (E-devletteki SGK bilgileri sayfasından alınabilir.)
Öğrenci 18 yaş altı ise bu belgeye gerek yoktur. 

11. AİLENİN ÖDEDİĞİ EV KREDİSİ VARSA BANKADAN BORÇ DÖKÜMÜ
(Diğer krediler değerlendirmeye dahil değildir.)

12. ANNE BABA AYRI İSE BELGE

13. ANNE ve BABA SON 3 AYA AİT MAAŞ BORDROSU ve E-DEVLETTEN ALINACAK SON 6 AYA AİT ÖZET SGK 4A/4B/4C DÖKÜMÜ (Çalışmıyorsa bunu gösteren belge)

14. SERBEST ÇALIŞANLAR GELİR BELGESİ BEYANNAMESİ FOTOKOPİSİ

15. AİLENİN GELİRİ TARIM İSE; TARIM GELİRİ, ÇİFTÇİ İLÇE TARIM ZİRAAT ODASI GELİR DURUMU BELGESİ, KAÇ DÖNÜM ARAZİSİ OLDUĞUNA DAİR BELGE

16. MAL BEYANINDA TAŞINMAZ MAL OLANLAR İÇİN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINACAK DEĞER TESPİT BELGESİ (Taşınmaz mal beyanında ev, arsa, bağ,bahçe çıktıysa onlar için alınacaktır)

NOT:  Anne baba boşanmış, 18 yaş altı öğrencilerin velayeti kimde ise yalnızca o velinin evrakları yeterlidir.

 

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV)
Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi No.74 D.11
Tepebaşı – Eskişehir