iyi öğretmenlik projesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenlerinin daha iyi yetişmesine yönelik olarak TÜBİTAK destekli bir proje başlattı.

Bursa’daki beş ilköğretim okulunda toplam 30 sınıf öğretmenini kapsayan projede, sınıflarda klinik danışmanlık modeli konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.Projeyle, öğretmenlerin sınıf içi performanslarını arttırarak mesleğe daha hazır biçimde başlamalarına yardımcı olmak ve onların profesyonel gelişimine ışık tutacak yeni bir öğretmenlik uygulaması hedefleniyor.

TÜBİTAK 111K162 nolu “Sınıf Öğretmenleri Yetiştirme Programları İçin İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli” adlı EVRENA projesi kapsamında, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 30 sınıf öğretmenine seminer verildi. Üç gün süren seminerde, ilköğretim okullarında “klinik danışmanlık modeli” uygulamaları ele alındı.

Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nermin Bulunuz, proje ekibinden Yrd. Doç. Dr. Mızrap Bulunuz, Yrd. Doç. Dr. Esim Gürsoy, Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, Öğr. Gör. Hatice Çağlar Özteke, Öğr. Gör. Dr. Adem Uzun ve Araş Gör. Umut M. Salihoğlu tarafından hazırlanan ve sunulan seminerlere, Özel 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu, İstiklal İlköğretim Okulu, Namık Kemal İlköğretim Okulu, Naz Özdilek İlköğretim Okulu ve Öğretmen Hasan Güney İlköğretim Okulu’ndan 30 sınıf öğretmeni katıldı.

Öğretmenlere ek olarak, projede görev alacak Yrd. Doç. Dr. Hülya Kartal, Dr. Nagihan Şahin, Yakup Balantekin (doktora tez), Kerime Özgür (Yüksek Lisans), Başak Çağdaşer Yalçın (Yüksek Lisans) ve yedi son sınıf öğretmen adayı da seminerlerde yer aldı.

Üç gün boyunca sabah ve öğleden sonra tam gün olarak yürütülen seminer çalışmalarında katılımcılara Klinik Danışmanlık Modeli ayrıntılarıyla tanıtıldı. Ayrıca, 2012 Güz döneminden başlayarak dört eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecek olan uygulamalar hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı.

Seminer katılımcıları son gün de, bilgisayar laboratuvarına alınarak Öğr. Gör. Dr. Adem Uzun ve Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay tarafından bu proje için Moodle ortamında geliştirilen “ULUDAGKDM sistemi” ) hakkında uygulamalı olarak bilgilendirildi.