IV th International Eurasian Educational Research Congress

EJERCongress 2017’ye Davet

Bilimselliğinden ve kaliteden ödün vermeden giderek büyüyen International Eurasian Educational Research Congress EJERCongress’e göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz.

IV. International Eurasian Educational Research Congress / EJERCongress 2017’yi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’yle birlikte 11-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Denizli’de yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ana teması, Değişen Zamanlar, Değişen İhtiyaçlar: e-eğitim, eşitlik, göç ve farklılıklar olan EJERCongress 2017 için hazırlıklarımız başladı. Bildiri özeti gönderimi 15 Eylül 2016’da başlıyor;30 Ocak 2017’de sona eriyor. Diğer ayrıntıları sayfamızdan adım adım duyuracağız.

Birincisini, 24-26 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’ylebirlikte İstanbul’da gerçekleştirdik. EJERCongress 2014’te 550 bildiri sunuldu.Kongre sonunda makale olarak gönderilen 280 bildiriden 150 tanesi indeksli dergilerde yayınlandı.

EJERCongress 2015’i ise 8-10 Haziran 2015’te Hacettepe Üniversitesi ile birlikte Ankara’da yaptık. 515 bildiri sunuldu, makaleler adım adım yayınlanıyor.

EJERCongress 2016’da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeydik. 31 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihlerindeki kongrede 1063 bildiri sunuldu, 2500 akademisyen katıldı. Sizlerle birlikte eğitim alanındaki en büyük kongrelerden birini gerçekleştirdik.

EJERCongress’e desteğiniz ve katkılarınız için tekrar teşekkür ediyoruz.

Şimde EJERCongress 2017’ye hazırlanıyoruz. Gerek katılımcılar gerekse destekleyenler çok olumlu geri bildirimlerde ve önerilerde bulundular. Pamukkale Üniversitesinde de amacımız,kaliteli ve içerik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlayabilmektir.

EJERCongress’te büyük ilgi gören çalıştaylarımızı 2017 için de planlıyoruz. Davetli konuşmacılarımızı ve çalıştay programını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Pamukkale Üniversitesi ve EJER olarak, EJERCongress 2017’ye siz değerli akademisyen ve araştırmacıları davet ediyoruz. Katılımınız bizi mutlu edecektir.

Saygılarımızla.

EJERCongress 2017 Düzenleme Kurulu

Tema

Değişen zamanlar Değişen ihtiyaçlar:E-Eğitim, Eşitlik,Göç ve Farklılık

Geçen yarım yüzyıl boyunca dünyada çok önemli değişimler meydana gelmiştir. Politik ve ekonomik alandaki değişimler eğitim sistemlerinde de değişmeleri beraberinde getirmiştir. Bugün, birçok ülkenin eğitim sistemlerinde ciddi zorluklarla karşılaştıklarına tanık oluyoruz. Ebeveynler hükümetlerden, okullardan ve öğretmenlerden çocukları için yüksek nitelikte eğitim-öğretim talep etmektedir. Bu bağlamda eğitim sistemleri, ülkelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirilmelidir.

Biz halen eğitimin, tam kapasitelerine ulaşmaları için öğrencilere yardım etmesi gerektiğine inanıyoruz. Fakat gelecek kuşakları en iyi şekilde yetiştirmek için nasıl bir eğitim sistemi inşa edebiliriz? Hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmenler yetiştirmek ve okullar inşa etmek kolay bir iş değildir. Yeni kuşaklar, yeni ihtiyaçlar ve yeni toplumsal gelişmeler yeni konuları gündeme getirmektedir. e-eğitim, eşitlik, göç ve farklılıklar gibi….

Sınıflarda geleneksel yöntemlerle yürütülen eğitim-öğretim, e-eğitim uygulamalarının gölgesinde kalmaya başlamıştır. Pek çok kamu ve özel eğitim kurumu eğitim ortamlarına online programlar ekleyerek bu ortamları zenginleştirmektedir.

Eşitlik ve farklılıklar hayatımızın her alanında daha önemli hale gelmektedir. Her çocuk mükemmel bir eğitimi hak etmektedir. Niteliksiz okulların ve öğretmenlerin varlığına izin vermeye devam ettiğimiz sürece geleceğimiz risk altındadır. Bu nedenle okulları tamamen eşitlikçi kurumlara dönüştürmek, bütüncül ve iç içe geçmiş bir yaklaşım gerektirmektedir. Günümüzde göç dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli konulardan birisidir. Göç ve eğitim aslında çok boyutlu bir olgu olup iç içe geçmiştir. Artan göç, ülkeler için sosyal uyum ve azınlıkların kaynaşması gibi konularda yeni zorluklar doğurmaktadır. Göçmenler ve azınlıklar için adil ve kapsayıcı eğitim sunmak, bu zorluklara karşı anahtar rol oynayacaktır.

Geçen yarım yüzyıl içinde küreselleşmeyle birlikte ulusal sınırların ortadan kaldırılmak istenmesi uluslararası insan hareketliliğini artırmıştır. Bu hareketlilik farklı etnik grup ve kültürlerden insanları bir araya getirmiştir. Artık kendimizi dünyanın farklı etnik gruplarının bir üyesi olarak görmek ve farklı kültürlerden yeni fikirleri ve uygulamaları kabul etmek zorunda görüyoruz.

Ejercongress2017 yukarıdaki değişim ve ihtiyaçlardan yola çıkarak, kongre ana temasını “Değişen Zamanlar, Değişen İhtiyaçlar: E-Eğitim, Eşitlik, Göç ve Farklılıklar” olarak belirlemiştir. Kongremizde sunulan bildirilerin ve tartışmaların toplumların gelecekte karşılaşılacakları olası sorunların şimdiden belirlenerek, bu sorunların çözümüne dönük strateji, plan ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamasını umuyoruz.

Kongremizle ilgili gelişmeleri sürekli güncellenmekte olan www.ejercongress.org sitemizden izleyebilirsiniz. Kongremizin duyurulmasında bizlere yardımcı olmanızı rica ediyor, katılımınız bekliyoruz.

ANA TEMA
Assessment, Monitoring and Evaluation of Quality Education
Changes in Student and Teacher Roles.
Creativity and Entrepreneurship
Cultural Diversity
Developing Effective and Appropriate Curriculum
Diversity and Education
Diversity and Inclusion
Diversity in Higher Education
Diversity in workplace
Early Childhood Education
Effective Policies and Strategies for Quality Education
E-Learning
Equality and Equity in Education
Ethical Issues in Educational Research
Future Education Spaces
Future of Textbooks
Immigration and Education
Improving Teacher Quality
Innovations for Increasing the Quality of Education
Meaningful Learning for Children
Mobile Classroom
Mobile Learning
Modern Classrooms
Multicultural Education
Open Educational Resources
Social Justice and Education
Support for Families
Support for Refugees
The Impact of Technology on Education
Nitelikli Eğitim İçin Ölçme, İzleme ve Değerlendirme
Öğrenci ve Öğretmenlerin Rollerinde Değişimler
Yaratıcılık ve Girişimcilik
Kültürel Farklılıklar
Etkili ve Uygun Eğitim Programı Geliştirmek
Eğitimde Farklılıklar
Farklılıklar ve Kaynaştırma
Yükseköğretimde Farklılıklar
İşyerlerinde Farklılıklar
Erken Çocukluk Eğitimi
Eğitimin Niteliği için Etkili Politikalar ve Stratejiler
E-Öğrenme
Eğitimde Eşitlik ve Adalet
Eğitim Araştırmalarında Etik Sorunlar
Geleceğin Eğitim Ortamları
Geleceğin Ders Kitapları
Göç ve Eğitim
Öğretmen Niteliğini Artırmak
Eğitimde Niteliği Artırmak için Yenilikler
Çocuklar için Anlamlı Öğrenme
Mobil Derslikler
Mobil Öğrenme
Modern Derslikler
Çokkültürlü Eğitim
Açık Eğitim Kaynakları
Sosyal Adalet ve Eğitim
Ailelere Destek
Mültecilere Destek
Teknolojinin Eğitim Üzerine Etkisi
Educational Research AreasEğitim Araştırmaları Alanları
Assessment, Monitoring and Evaluation
Biology Education
Career Counselling/Planning
Chemistry Education
Child Development and Education
Classroom Teaching
Physıc Education
Computer Technologies and Teaching
Curriculum and Instruction
Democracy and Human Rights Education
Early Childhood Education
Educational Management and Inspection
Educational Planning and Policy
Educational Psychology
Educational Sociology
Elementary Education
English as a Foreign Language (TESOL)
Fine Arts Education
Foreign Languages Education
Geography Education
Guidance and Counselling
Higher Education
History Education
Life-Long Learning and Adult Education
Literacy Education
Mathematic Education
Music Education
Philosophy of Education
Physical Training and Sports Education
Religious Education
Science Education
Special Education Needs
Teacher Education and Training
Technical and Vocational Education
Language Teaching and Learning
Ölçme ve değerlendirme
Biyoloji eğitimi ve öğretimi
Kariyer danışmanlığı/planlama
Kimya eğitimi ve öğretimi
Çocuk gelişimi ve eğitimi ve öğretimi
Sınıf öğretmenliği
Fizik Eğitimi ve Öğretimi
Bilgisayar teknolojileri ve öğretimi
Eğitim Programları ve Öğretimi
İnsan hakları ve demokrasi eğitimi
Erken çocukluk eğitimi ve öğretimi
Eğitim yönetimi ve teftişi
Eğitim planlaması ve politikası
Eğitim psikolojisi
Eğitim sosyolojisi
İlköğretim
Yabancı dil olarak ingilizce eğitimi ve öğretimi
Güzel sanatlar
Yabancı dil eğitimi ve öğretimi
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler eğitimi ve öğretimi
Tarih eğitimi ve öğretimi
Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
Yüksek öğretim ve gelecek
Okuma-yazma öğretimi
Matematik eğitimi ve öğretimi
Müzik eğitimi ve öğretimi
Eğitim felsefesi
Beden eğitimi ve öğretimi
Din eğitimi ve öğretimi
Fen eğitimi ve öğretimi
Özel eğitim ve öğretim
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Mesleki ve teknik eğitim
Dil Eğitimi ve Öğretimi

Kongre Sekreterliği:

aniyayincilik@gmail.com

info@aniyayincilik.com.tr

ejercongress2017@gmail.com

Tel: 0312 425 81 50

Faks: 0312 425 81 11

Adres: Anı Yayıncılık Kızılırmak Sk. No: 10/A Bakanlıklar/ANKARA