Ana SayfaYarışmalarİTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması

İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması

İzmir Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması, tarım alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmek isteyen gençlere yönelik bir yarışmadır. Yarışmanın amacı, gençlerin tarım sektörüne olan ilgisini ve katılımını artırmak, tarım sektörünün geleceğini şekillendirmelerine yardımcı olmaktır.

Yarışmaya, 18-35 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilir. Yarışmaya katılmak için, yarışmanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekiyor. Başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayın.

Yarışmanın konusu, “Tarım Gençlerle Yükseliyor”dur. Gençler, tarım alanında yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten proje fikirleri geliştirebilirler. Projeler, tarım üretimini, verimliliğini, sürdürülebilirliğini veya pazarlamasını geliştirmeye yönelik olabilir.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek.

Tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlerimize destek vermek amacıyla bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz Tarım Gençlerle Yükseliyor Ödüllü Proje Fikir Yarışmamıza başvurular devam ediyor!

Yarışma kategorilerimizden biri de Bitkisel ve Hayvansal Üretim!

Tüm kategoriler ve yarışmamıza ilişkin daha fazla bilgi almak ve başvuru koşullarını öğrenmek için: www.itb.org.tr

Unutmayın! Son başvuru tarihi: 25 Aralık 2023

İZMİR TİCARET BORSASI

TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE FİKRİ YARIŞMASI

“ŞARTNAME”

 

 1. Yarışmanın Adı: İzmir Ticaret Borsası (İTB) “Tarım Gençlerle Yükseliyor” 8. Proje Fikri Yarışması.

 

 1. Yarışmanın Amacı: Tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.

 

 1. Yarışma Sekretaryası:

İlgili Birim           : İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü

Telefon No        : 0232.481.1015

Faks No              : 0232.481.1151

E-Posta : arge@itb.org.tr

Adres    :Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulv. No:109/A Konak/İzmir

 

 1. Yarışmaya Katılım Koşulları:

Tarım Gençlerle Yükseliyor proje yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

–       İTB organlarının üyeleri, İTB personeli, Seçici Kurul üyeleri ile birinci derece yakınlar dışında kalan, 18-35 yaş arası herkes yarışmaya başvurabilir.

–          Her katılımcı 1 adet proje fikri ile yarışmaya katılabilir.

–            Yarışmacılar, şartnamede belirtilen ödüller dışında bir ödül veya ücret talep edemez.

–         Yarışmaya katılanlar yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

–           Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

–         Başvuran, yarışmaya sunduğu fikrin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, İTB bu kapsamda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.

–         İTB, proje fikirlerini kullanma hakkına sahiptir.

 

 1. Başvuru Şekli, Takvim ve Değerlendirme:

Başvurunun kabul edilmesi için başvuru formunun tam ve varsa ekleriyle birlikte eksiksiz, proje fikrinin açık ve net şekilde anlatılmış olması zorunludur.

Eksik bilgiler içeren ve/veya intihal yapılmış proje başvuruları kabul edilmez.

Başvurular, www.itb.org.tr web sitesi ana sayfasında yer alan linkten online olarak alınır.

Başvurular, İTB’nin yarışma ilanını takiben başlar ve web sitesinde açıklanan yarışma takviminde belirtilen tarih esas alınarak son bulur.

Başvurular, Seçici Kurul tarafından değerlendirilir. Seçici kurul, projelerin özgünlüğünü ve niteliğini dikkate alarak uygun gördüğü sayıda kategori birincisi, mansiyon ve sergi ödülü çıkarabilir.

Yarışma sonuçları Seçici Kurul değerlendirmesini takiben İTB web sitesi duyuru bölümünde yayınlanır.

 1. Başvuru Kategorisi:

Her başvuru aşağıdaki 5 kategoriden biri seçilerek yapılmalıdır. Değerlendirmeler kategori bazında yapılacaktır.

 1. Akıllı Tarım: Tarım 4.0, tarım teknolojileri, tarımda bilişim, otonom ve otomasyon sistemleri, dijital işletme ve yönetim modelleri vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 2. Çevre Dostu Tarım: Onarıcı tarım, hassas tarım, ekolojik tarım, organik üretim, iyi tarım uygulamaları, biyolojik mücadele, tarımda kültürel önlemler, etkin su kullanımı, sıfır atık ve gıda israfının önlenmesi vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 3. Tarımsal Pazarlama, Markalaşma ve İletişim: Pazarlama modelleri, marka stratejileri, reklam ve tanıtım, işletme ve çiftlik yönetimi, ürün geliştirme, ürün farklılaştırma, lojistik vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 4. Kırsal Kalkınma: Kırsalda tarım girişimciliği, agro turizm, gastronomi, kadın girişimciliği, kooperatifçilik vb. alanlardaki proje fikirleri kapsar.
 5. Bitkisel ve Hayvansal Üretim: İlk 4 kategoriye girmeyen projeler bu kategoriden başvurabilir.

 

 1. Ödüller:

–         Birincilik Ödülü : 15.000 TL (Kategori bazında 1’er kişiye)*

–       Mansiyon Ödülü            : 6.000 TL (Kategoriye bakılmaksızın 2 kişiye)

–       Sergileme Ödülü             : 2.500TL (Kategori bazında 5’er, toplamda 25 kişiye)*

–          İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) hızlandırıcılık programı ücretsiz katılım hakkı ödülü (En fazla 3 başarılı projeye verilir)

*Not: Ödül sayısı Seçici Kurulun yapacağı değerlendirmeye bağlıdır. Her kategoriden Birinci çıkmayabilir ve toplamda 25 sergi ödülüne ulaşılamayabilir.

 1. Seçici Kurul (Değerlendirici Jüri):

Seçici kurul İzmir’de faaliyet gösteren üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, oda/borsalar/birliklerden ve gerekli görüldüğünde özel sektör temsilcilerden oluşur. Tüm başvurular Seçici Kurul tarafından değerlendirilir.

 

 1. İzmir Ticaret Borsası’nın Değişiklik Yapma Hakkı

İzmir Ticaret Borsası’nın, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararıyla, objektif ve makul gerekçelerle yarışma şartnamesinde belirtilen herhangi bir hususta değişik yapma hakkı saklıdır.

Detaylı bilgi için: arge@itb.org.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.