İstinye Üniversitesi TTO Patent Yarışması

Yarışma kapsamında alınan patent ve faydalı model fikir başvuruları, İstinye Üniversitesi tarafından oluşturulacak jüri tarafından var olan problemlere çözüm sağlamasından, ticarileşme potansiyeline değin pek çok kriterin dahil olduğu puanlama kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulacak ve yarışmada dereceye giren adaylara aşağıda yer alan ödüller verilecektir.

Yarışmaya, İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi resmî web sitesi üzerinden (tto.istinye.edu.tr) 1 Temmuz 2021’e kadar Patent/Faydalı Model Başvuru Formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ödüller

Birinciye 10.000 TL
İkinciye 7.500 TL
Üçüncüye 5.000 TL

Ayrıca; patentlenebilir olarak değerlendirilen başvurular, “Patent/Faydalı Model Başvuru Desteği” ve “Ticarileşme Desteği” olanaklarından yararlanabilecek.

Patent/Faydalı Model Başvuru Desteği

Yarışma kapsamında alınan başvurulardan, jüri tarafından patentlenebilir değerde görülen fikirler için, fikir sahibinin İstinye Üniversitesi ile %50 hak sahipliği paylaşımında bulunması durumunda, resmi harçlar ve hizmet bedelleri dahil olmak üzere patent başvuru masraflarının tamamı İstinye Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

Ticarileşme Desteği

Yarışma kapsamında alınan başvurulardan, jüri tarafından patentlenebilir ve/veya ticarileştirilebilir değerde görülen fikirler için, fikir sahibinin İstinye Üniversitesi ile %50 hak sahipliği paylaşımında bulunması durumunda, İstinye Üniversitesi, Teknopark İstanbul ve BTM (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) tarafından mentorluk desteği sağlanacak, lisanslanması ve/veya devredilmesi için potansiyel alıcı firmalar ve yatırımcılar ağı ile destek olunacaktır.

tto.istinye.edu.tr/bulus-bildirim-basvuru-formu#no-back