İstiklal’den İstikbale TAVAS

Tavas Belediyesi, tarihimizin daha iyi bilinmesi ve anlaşılması; ayrıca bölgemizden yetişen isimsiz kahramanların genç nesillere tanıtılması amacıyla, Tavas ve yöresinden (Kale ve Beyağaç da dâhil) Çanakkale Savaşı ve/veya Mili Mücadele ile Kurtuluş Savaşına katılanların gerçek hayat hikayelerine dayanan; varsa geride bıraktıkları aile ve yakınlarıyla ilgili sosyolojik ve tarihsel süreci de kapsayan bir “araştırma-inceleme proje” yarışması düzenlenmiş bulunmaktadır.

Projenin uygulanması için öğrencilerin okul ve sınav durumları dikkate alınarak, son teslim tarihi 01 Ağustos 2011 Pazartesi olarak belirlenmiştir.

Tavas Belediyesi, Yarışmanın amacına uygun projelerin hazırlanabilmesi için bu konuda Pamukkale Üniversitesinin Tarih ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinin de katılacağı tanıtım toplantıları düzenlenecektir