İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Resim, Kompozisyon ve Deneme Yarışması

istiklal marşı

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

YARIŞMANIN KONUSU

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Resim, Kompozisyon ve Deneme Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

İstiklal Marşımızın ve Mehmet Akif Ersoy’un yeni nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak, vatan ve bayrak sevgisi ile bağımsızlık ve diğer öz değerlerimize duyarlı olma bilincini geliştirmek, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, güzel Türkçemizin ve güzel sanatların özelliklerinden yararlanarak anlatmalarına imkân tanımak.

HEDEF KİTLE

RESİM: Resmi ve özel ilkokulların öğrencileri
KOMPOZİSYON: Resmi ve özel ortaokul öğrencileri
DENEME: Resmi ve özel liselerin öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ

: Yarışma ve şartnamesinin okul müdürlüklerine; okul müdürlükleri tarafından da öğrencilere duyurulması.
: Öğrencilerden okullara gönderilen eserlerin (Resimlerin elden teslim edilmesi, Kompozisyon ve Deneme eserlerinin dijital ortamda 03 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gönderilmesi.)
: Okullardaki başvuruların değerlendirilmesi ve bütün eserlerin ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edilmesi. (Resimlerin elden teslim edilmesi, Kompozisyon ve Deneme eserlerinin resmi okullarımızca DYS üzerinden, özel okullarımızca da MEB e-posta üzerinden 05 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesi.)
: İlçe milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılması ve kategorisinde birinci seçilen eserlerin eserlerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması.
12 Mart 2021: Ödül töreni (yer ve saat daha sonra açıklanacaktır.)

KATILIM ŞARTLARI

Resim: İlçemizdeki resmi ve özel ilkokullarda öğrenim gören öğrenci olmak.
Kompozisyon: İlçemizdeki resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören öğrenci olmak.
Deneme: İlçemizdeki resmi ve özel liselerde öğrenim gören öğrenci olmak.

YARIŞMA
ŞARTLARI

RESİM: Resimler, 35×50 ebadında olmalıdır. Yağlıboya hariç her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. Eserler, paspartulanarak ve sergilenmeye hazır bir şekilde teslim edilmelidir. (Eser sahibinin adı, soyadı, sınıfı ve okul bilgileri paspartunun dış yüzeyine yapıştırılmalıdır.)
KOMPOZİSYON: Kompozisyonlar, yarışma konusunun ruhuna uygun olarak dijital ortamda (Word olarak) yazılmalıdır. Herhangi bir alıntı olmayıp tamamen orijinal olmalıdır. Daha önce bir yarışmada derece almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. İki sayfayı geçmemelidir. Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. (Eserlerin Word ortamında Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk olarak hazırlanmalıdır.)
DENEME: Denemeler, yarışma konusunun ruhuna uygun olarak dijital ortamda (Word olarak) yazılmalıdır. Herhangi bir alıntı olmayıp tamamen orijinal olmalıdır. Daha önce bir yarışmada derece almamış veya yayınlanmamış olması gerekmektedir. Üç sayfayı (A4) geçmemelidir. Türkçe dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. (Eserlerin Word ortamında Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk olarak hazırlanmalıdır.)

Eserlerde; Irkçı söylemlere, argo veya küfür içerikli ifadelere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Resimlerde öğrencinin adı soyadı, okul adı, sınıfı ve öğrenci velisinin telefonu paspartunun dış yüzeyine yapıştırılmalıdır.
Kompozisyon ve Deneme eserlerinde öğrencinin adı soyadı, okul adı, sınıfı ve öğrenci velisinin telefonu bilgileri son sayfanın sağ alt kısmına yazılmalıdır.

JÜRİ

Öğrencilerden okullara gönderilen eserlerin her kategori için okullarca oluşturulacak komisyonlarca değerlendirilmesi.
Okullardan ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilen eserlerin ilgili şube müdürü başkanlığında ortaokul ve liselerde görev yapan Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı / Görsel Sanatlar öğretmenlerinden veya alanında uzman kişilerden en az 3, en çok 7 kişiden oluşan ilçe eser değerlendirme komisyonunca değerlendirilmesi.

ÖDÜLLER

Resim : Birincisi / Tablet Bilgisayar + Safahat + Sürpriz Hediye
Kompozisyon : Birincisi / Tablet Bilgisayar + Safahat + Sürpriz Hediye
Deneme : Birincisi / Tablet Bilgisayar + Safahat + Sürpriz Hediye

AÇIKLAMALAR

5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen Sancaktepe Belediyesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekir. Bu konuda sorumluluk; katılımcı, velisi ve ilgili okul yetkililerine aittir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.