İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması
Basılı ve elektronik kaynakları, yazma ve basma eserleri ile geçmişten günümüze; yüzyılları, dilleri ve yazıları birleştiren İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanemizin kurumsal kimliğini yansıtacak ödüllü bir logo yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma tüm üniversitemiz mensuplarına açıktır. Logo tasarımlarınızı e-danisma@istanbul.edu.tr adresine 8 Şubat 2013 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Başvuru için konu alanına LOGO yazmanız ön koşuldur. Kazanan kişiye ödülü Kütüphanemizde 28 Şubat 2013 tarihinde yapılacak olan çeşitli etkinlikleri içeren ŞENLİK kapsamında verilecektir.

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Son başvuru tarihi : 8 Şubat 2013
Jüri değerlendirmesi ve sonuçların açıklanması : 15 Şubat 2013
Ödül : CASPER CN TKP-847A NOTEBOOK

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Adı: İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Logo Yarışması
Düzenleyen Kurum: İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
(Merkez Kütüphane).
Amaç: Basılı ve elektronik kaynakları, yazma ve basma eserleri ile geçmişten günümüze;
yüzyılları, dilleri ve yazıları birleştiren İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesinin
kurumsal kimliğini yansıtacak kendine özgü, özgün “LOGO” tasarımın elde edilmesi.
Katılım Koşulları:
1. Yarışma, Seçici Kurul üyeleri dışında bireysel ya da ekip olarak İstanbul
Üniversitesi’nden kişilerin katılımına açıktır.
2. Yalnız kurumsal e-posta ile yapılan başvurular kabul edilecektir. (x@istanbul.edu.tr
veya x@ogr.iu.edu.tr )
3. Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler.
4. Tasarım tekniğinde şu teknik özelliklere uyulması gerekmektedir:
 Tasarımlar CMYK renk kodunda, 100 dpi ve jpeg formatında e-posta eki
olarak teslim edilecektir.
 Kazanan tasarım 300 dpi jpeg ve TIFF formatında ödül töreninden önce ayrıca
teslim edilecektir.
 Üniversitemiz logosunda yer alan renkler kullanılırsa Logo Renk Değerleri: RGB:
Sarı Renk: R:248-G:213-B:43, Yeşil Renk: R:23-G:114-B:40 CMYK: Sarı Renk: C:0-M:15-
Y:100-K:0, Yeşil Renk: C:86-M:30-Y:100-K: 17 olmalıdır.
 Tasarımlar dijital ortamda e-danisma@istanbul.edu.tr 100 KB boyutu
geçmeyecek biçimde teslim edilecektir. Dijital gönderi ortamından kaynaklı
olarak dosyaların ulaştırılamamasından ve bozuk olan dosyalardan Merkez
Kütüphane sorumlu değildir.
5. Teslim edilen tasarımın özgün olduğu tasarımcı tarafından kabul ve taahhüt edilmiş
sayılır, tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.
6. Yarışmaya teslim edilen tasarım(lar) geri çekilemez.
7. Tasarımlar; Merkez Kütüphane tarafından istenilen her yerde kullanılabilir,
yarışmacılar telif hakkı talep etmeyeceklerdir.
8. Merkez Kütüphane, seçilen tasarımı kullanıp kullanmamakta serbesttir.
Ödüller:
Birincilik ödülüne layık görülecek tasarımın sahibine CASPER CN TKP-847A NOTEBOOK
verilecektir.
Yarışma Takvimi:
 Tasarımların Son Teslim Tarihi: 8 Şubat 2013
 Birincilik Ödülünü kazanan tasarımın açıklanması: 15 Şubat 2013
Sonuçların Açıklanması
Sonuçlar; Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra http://kutuphane.istanbul.edu.tr
adresinden duyurulacaktır. Tasarımların Sergilenmesi ve Ödül Töreni
Ödül töreni; 28 Şubat 2013 tarihinde Merkez Kütüphanemizde yapılacak olan çeşitli
etkinlikleri içeren ŞENLİK kapsamında yer alacaktır.
Yayın-Telif Hakkı ve Tasarımların Geri Verilmesi
Ödül alan tasarımın her türlü telif, uygulama ve sergileme hakları münhasıran Merkez
Kütüphane’ye aittir. Ödül alan eserin yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, Kütüphane
tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler Merkez Kütüphane tarafından herhangi bir
surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur.
Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
Yarışma raportörlüğü
T: 0212 4555783
E: e-danisma@istanbul.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphane Logo Yarışması
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Beyazıt/İSTANBUL
Seçici Kurul Üyeleri : Tasarımların son teslim tarihinden sonra açıklanacaktır.