İstanbul Ticaret Odası Burs

İstanbul Ticaret Odası Bursu

Başka bir kurumdan burs almam, kurumunuzdan burs almama engel mi?
KYK öğrenim kredisi dışında başka bir kurumdan karşılıksız burs alıyorsanız Odamız’dan burs alamazsınız.

Vakıf Üniversitelerinde %25- %50 burslu okuyorum burs alabilir miyim?
Hayır, %100 ÖSYM burslu olmanız gerekmektedir.

Toplam Gelir Hanesine Anne Baba Dışında Çalışan Aile Bireyi Varsa Dahil Edilmeli mi ?
Anne babanızın haricinde evde çalışan birey varsa bu bireyin geliri “Ailenin Diğer Gelirleri” dahil edilmelidir.

İkinci bir evimiz var oradan kira alıyoruz hangi hanede belirtmeliyim?
Ailenin tüm ek gelirleri Ailenin Diğer Gelirlerine dahil edilmelidir.

Yüksek öğrenimde okuyan kardeş sayısına kendim dahil miyim?
Dahil değilsiniz.

Açık öğretimde okuyan kardeş sayısı yüksek öğrenimde okuyan kardeş sayısına dahil mi?
Dahil değil.

Toplam kardeş sayısına kendim dahil miyim?
Dahil değilsiniz.

Burs ödemesi ne zaman başlıyor?
Bursa hak kazanan öğrencilerin açıklanması ve bursların ödenmesine ilişkin süreci Odamız internet sitesinden takip edebilirsiniz.

Burs hesabıma mı yatıyor yoksa elden mi alıyoruz?
Burs ödemeleri banka aracılığı ile yapılmaktadır.

Geçmiş yıllardan bursu devam eden öğrenciyim, ödemeleri yeni burs almaya hak kazanan öğrencilerle birlikte mi alacağım?
Ödeme tarihlerine ve detaylarına ilişkin bilgi Odamız internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

Bursum hangi şartlarda kesilir?
a)Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
b)Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
c)Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi,
d)Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,
e)Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
f)Öğrencinin durum bildirimi formunu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun anlaşılması,
g)Öğrencinin alt yıldan başarısız dersinin bulunması,
h)Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması
hallerinde bursunuz kesilecektir.

Alttan dersim olması nedeniyle bursum kesildi, tekrar burstan yararlanmak için ne yapmalıyım?
Yeni döneme ait alttan dersiniz olmadığını gösteren transkriptiniz ve yeni döneme kayıtlı olduğunuzu gösterir öğrenci belgesi ile birlikte Odamız İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvurmalısınız.