IŞIĞIN RENGİ KONULU AFİŞ YARIŞMASI

IŞIĞIN RENGİ KONULU
AFİŞ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Amacı
Büyük usta Mimar Sinan’ın tasarladığı eserleri, oluşturduğu geometrik dizilimleri, strüktürel kurguları; Sinan’ın bakış açısını vurgulayan unsurlardır. Yarışmacılardan Mimar Sinan’ın eserlerinden yola çıkarak ” Işığın Rengi ” kavramını tartışmaya açan afiş tasarımları beklenmektedir.
Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.

Katılım Koşulları
a. Yarışma, tüm tasarımcılara ve tasarım öğrencilerine açıktır. Katılımcı tasarımcıların, eğitimi ya da tecrübesi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Seçici Kurul ve yakınları yarışmaya katılamazlar.

b. Yarışmaya katılan ürünler (1)bütün olarak, (2)içerdikleri görseller ve (3)içerdikleri metinler açısından özgün olmalı, kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalıdır. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit edilmesi halinde tutanak tutularak , çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden yarışma jürisi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi sorumlu değildir, doğacak olan yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

c. Her yarışmacı en fazla 3 sayıda afişle, yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne ait olacak, yarışma sonrasında iade edilmeyecektir. TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

e. TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nden veya www.kaymimod.org adresinden temin edilebilecek olan katılım formlarının katılımcılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Katılımcı, katılım formu ile birlikte yarışma şartlarını kabul ettiğine dair belgeyi de imzalayacaktır.

f. Katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.

g. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular, niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.

3. Yapıtlarda Aranacak Koşullar
a. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Macintosh veya PC ortamında CMYK renk modunda, 300 dpi çözünürlükte, tiff ve jpeg formatlarında CD’de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; 50 x 70 cm boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.

b. Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.

c. Afişte, “Mimarlar Odası logosu (Megaron)” ve ” TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi” ibaresi bulunmalıdır. Logo 3x3cm boyutlarında çalışmanın sağ üst köşesine yerleştirilmeli ve altında ibare yer almalıdır.
(Logo için www.kaymimod.org)

d. Afiş tasarımlarında kavramsal fikri destekleyecek sözel mesaj (slogan) Türkçe olmalıdır.

e. Afiş tasarımlarında insan haklarına aykırı, cinsellik ve şiddet içeren sembol ve görsel kullanılmamalıdır.

f. Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

4. Yapıtların Teslim Günü, Yeri ve Şartları

a. Her afişe, yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; katılımcı formu zarfına, CD üzerine, afişin arkasına ve bu üçünün bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerine yazılacaktır. Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerinde ayrıca ” TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Afiş Yarışması” ibaresi bulunacaktır.

b. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, tüm afişler için aynı rumuzu kullanacaktır. Bu tür katılımlarda tüm yapıtların birlikte gönderilmesinde ve tek katılım formu doldurulmasında bir sakınca yoktur.

c. Eser sahibi, içerisinde A3 çıkışlı, A2 poster formatına uygun tasarlanmış CD ve katılım formunun bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfını, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne posta ile ya da elden teslim edecektir.

d. Kargo veya posta ile olan gönderimlerde, Seçici Kurul değerlendirme zarfı başka bir zarf içerisine yerleştirilerek, katılımcı ad, adres bilgileri en dıştaki zarf üzerine yazılacaktır.

Elden teslim edilecek afişler, 26 Mart 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar,

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Taceddin Veli Mah. İnönü Bulvarı
76/B Melikgazi/KAYSERİ

adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olmalıdır. Posta veya kargo yoluyla gönderilecek afişler için, 26 Mart 2019 Salı günü saat 17.00’ye kadar kargoya verilmiş olmaları esas alınacak olup, 28 Mart 2019 Perşembe günü 17.00’e kadar yukarıdaki adrese teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek afişler, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.

e. Yarışmaya gönderilen afiş, CD ve katılımcı kimlik formu zarfının üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler asla bulunamaz.

Yarışma Takvimi
Son Teslim Tarihi : 26 Mart 2019
Sonuçların Açıklanması : 02 Nisan 2019

Ödül töreni, Sinan Günleri Etkinlikleri içerisinde,9 Nisan 2019 Salı günü yapılacaktır.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi resmi internet sitesi www.kaymimod.org ve şubemizin sosyal medya hesapları aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

6. Ödüller: 3 Adet Ödül- 3 Adet Mansiyon

Birincilik Ödülü : 3,500 TL
İkincilik Ödülü : 2,500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1,500 TL
1.Mansiyon : 1,000 TL
2.Mansiyon : 1,000 TL
3.Mansiyon : 1,000 TL

Sergileme
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan afişler 9-12 Nisan tarihlerinde Sinan Günleri etkinlikleri kapsamında sergilenecektir.