İNVENTİST

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında “İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi” projesi ile desteklenmekte olan İNVENTİST; kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini sağlayan bir önkuluçka merkezidir. Girişimciler iş fikri başvuruları ile İnventist bünyesinde özel bir programın parçası olarak; eğitim ve mentorluk sürecine, yatırımcılar ile buluşma olanağına, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına sahip olurlar.

Girişimcilerin www.inventist.gen.tr adresi üzerinden 15 Aralık 2015 -15 Ocak 2016 tarihleri arasında Online başvurularını yapmasıyla başlayan süreç sırasıyla; yapılan online başvuruların ön elemeye tabi tutulması, ön elemeyi geçen iş fikri sahiplerinin juri karşısında sunum yapması ile devam ederek Juri tarafından 20 iş fikrinin seçilmesiyle son bulur.

Seçilen 20 iş fikri; eğitim ve mentorluk süreçlerinin sonucunda Detaylı İş Fikri (DİF) raporunun hazırlanması ve iş fikirlerinin animasyon videolarının oluşturulmasını takiben yatırımcıyla buluşturulur. Yatırımcı ile eşleşemeyen iş fikirleri ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurmaları sağlanır.

İNVENTİST HAKKINDA
İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2015 yılı Yenilikçi İstanbul Mali destek programı kapsamında ‘İstanbul Üniversitesi Önkuluçka Merkezi’ projesi adı altında desteklenmekte olan İnventist;

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymalarını, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmalarını, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmelerini sağlayan bir önkuluçka merkezidir.

Girişimciler iş fikri başvuruları ile İnventist bünyesinde özel bir programın parçası olarak; eğitim ve mentorluk sürecine, yatırımcılar ile buluşma olanağına, ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurma fırsatına sahip olurlar.

BAŞVURU VE SÜREÇ
Başvuru
Girişimcilerin www.inventist.gen.tr adresi üzerinden Online başvurularını yapmasıyla başlayan başvuru süreci sırasıyla; yapılan online başvuruların ön elemeye tabi tutulması, ön elemeyi geçen iş fikri sahiplerinin juri karşısında sunum yapması ile devam ederek Juri tarafından 20 iş fikrinin seçilmesiyle son bulur.

Eğitim ve mentorluk
Seçilen 20 iş fikri; eğitim ve mentorluk süreçlerinin sonucunda Detaylı İş Fikri (DİF) raporunun hazırlanması ve iş fikirlerinin animasyon videolarının oluşturulmasını takiben yatırımcıyla buluşturulur. Yatırımcı ile eşleşemeyen iş fikirleri ulusal veya uluslararası girişimcilik programlarına başvurmaları sağlanır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TTM
Üniversite bünyesinde iç ve dış paydaşların gereksinimlerine uygun hareket ederek bilginin faydaya dönüşmesini sağlamak amacıyla Istanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Arastırma Merkezi kurulmuştur. Bu merkez çalışmalarını;
• Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
• Destek Programları Faaliyetleri
• Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri
• Fikri ve Sınai Mülki Hakların ve Lisanslama Yönetimi
• Girişimcilik ve Ticarileşme Yönetimi
adı altında 5 ana modülde yürütmektedir.

http://www.inventist.gen.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.