İNSAN EVRİMİ BULUŞMASI

Nesin Matematik Köyü‘nde Logos Seminer‘leri kapsamında her yıl iki kez düzenlediğimiz etkinliklerin dokuzuncusu, 20-23 Nisan tarihleri arasında,“İnsan Evrimi” başlığıyla gerçekleştirilecektir. Etkinlik, uzman ya da meraklı olsun konuya ilgi duyan herkese açıktır.

Amacımız

Etkinliklerimizin amacı, ucu derin felsefi sorulara uzanan bilimsel konulara ilişkin bilgiyi paylaşmak, tartışmaya açmak ve daha geniş bir kitle tarafından anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.

Ele aldığımız konuları yalnızca uzmanlarının anlayabileceği, ulaşılmaz bir şey olmaktan çıkarmaya çalışıyor ancak bunu yaparken özüne zarar vermeden ya da aşırı basitleştirmeden, bütün zenginliğiyle sunmaya özen gösteriyoruz.

Buluşmalar salt bilimsel bir etkinlik olmanın ötesinde, Nesin Matematik Köyü’nde her yönüyle paylaşımın yaşandığı deneyimlerdir. Nesin Matematik Köyü’nün insana huzur ve ilham veren atmosferinde işler paylaşılarak yapılır, akşamları birlikte eğlenilir. Derslerin dışında da tartışma ve sohbetler derinleşerek sürer. Günlük kaygılardan uzaklaşıp evrene, doğaya ve yaşama ilişkin düşüncelere dalmak, onları paylaşmak isteyen herkesi buluşmalarımıza çağırıyoruz.

Program

 

GÜN/SAAT 20 NISAN
CUMARTESI
21 NISAN
PAZAR
22 NISAN
PAZARTESI
23 NISAN
SALI
08:00-09:00 Kayıt/Yerleşme Kahvaltı
09:00-11:00 Ergi Deniz Özsoy

İnsanın Afrika’dan Çıkışının Genetiği ve Genomiksi

Metin Berberoğlu

Evrimsel Tıp

Hüseyin Özel

Evrimsel İktisat ve Eleştirisi

11:00-13:00 Ergi Deniz Özsoy

İnsanı Irklara Ayırmanın Genetik Açıdan Geçersizliği

İlhan İnan

Dilin Evrimi

13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-16:00 Yılmaz Selim Erdal

İnsanın Tür Olarak Ortaya Çıkışı

Suavi Aydın

Irkçılığın tarihsel gelişimi ve eleştirisi

Hakan Çetinkaya

Evrimsel Psikoloji

15:00-16:00
16:00-17:00 Kudret Emiroğlu

Avcı Toplayıcı-Neolitik Kültür Kutuplaşması Üzerinden Tarih Eleştirisi

Mert Teközel

Yanlı Akıl Yürütmelerin Adaptif Olabilirliği: Hata Yönetimi Kuramı

 

17:00-18:00
19:00-20:30 Akşam Yemeği
20:30-22:00 Esra Sağlık

Modern Sanat

Cemal Güzel

Bilim Felsefesi

Değerlendirme Toplantısı