İlkokul, Ortaokul Öğrencileri arası Şiir ve Resim Yarışması

Atatürk
Şiir ve Resim Yarışması

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında Ödemiş Belediyesince yarının büyükleri için Şiir ve Resim Yarışması düzenlenecek.

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
100. YIL ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
23 Nisan ruhuna uygun şiirlerle toplumun ulusal değerlerini ön planda tutma, milli
duyguları güçlendirmek ve bu ulusal bağlılığı gelecek kuşaklara taşıyabilmek,
çocuklara şiiri sevdirmek, benimsetmek ve onların yaratıcılıklarını teşvik etmek,
çocukların ulusal duygularını sanatla bütünleştirerek hem manevi yönlerini, hem vatan
sevgilerini, hem de sanat yönlerini geliştirmek hedeflenmiştir.

2. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm İlkokul ve Ortaokul
öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir.

3. YARIŞMANIN KONUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde TBMM’nin
kuruluşunun 100. yılının kutlanması, ilk meclisin açılmasının öneminin
vurgulanmasına ulusal değerlere sahip çıkılarak çocuk gözünden onların iç dünyalarını
anlatan eserlerin katılacağı şiir yarışması düzenlemektir. Yarışmaya katılan şiirlerde
konuya uygunluk aranacaktır.

4. KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm İlkokul ve Ortaokul
öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir.
2. Her katılımcı, yarışmaya daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış, özgün 1 (bir)
şiirle katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kağıdı formatına uygun olacak ve iki sayfayı
geçmeyecek şekilde elle yazılmış ya da 12 punto büyüklüğünde Times New Roman
karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.
4. Şiirler istenilen ölçü ve türde yazılacaktır. Yarışmaya katılan her öğrencinin eseri ile
beraber şartname ekinde sunulan veli muvafakat namesi ve katılım formu mutlaka
olacaktır.
5. Yarışmaya katılacak eserler, yarışma konusuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
Belirtilen koşullara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Yarışmaya katılacak eser, 21 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar Ödemiş
Belediyesi yarisma@odemis.bel.tr e-posta adresine teslim edilecektir.
7. Yarışmaya katılacak olan eserlerin değerlendirilmesi 22 Nisan 2020 günü Ödemiş
Belediyesi’nde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır.
8. Değerlendirme sonrası her iki kategoride ilk üçe giren eserler, 23 Nisan 2020 günü
Ödemiş Belediyesi tarafından sergilenecek ve ödül dağıtımı gerçekleşecektir.
9. Yarışmada ödül alan eserlerin tüm kullanım hakları Ödemiş Belediyesi’ne aittir.
Ödemiş Belediyesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde
belirtilen şekilde yarışmada ödül alan eserlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül
alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip
olacaktır.

5. YARIŞMA YÜRÜTME KOMİSYONU
– Yarışma Yürütme Komisyonu edebiyat dalında uzman kişilerden oluşacaktır.
– Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik esas alınacaktır.
– Komisyonun kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
– Komisyon Üyeleri Belediye yönetiminin belirleyeceği bir tarihte toplanacak olup ödül
almaya hak kazanan eserlerle birlikte sergilenmeye değer eserleri belirleyecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
1. Duyuru ve Başvuruların Başlaması: 13 Nisan 2020
2. Son Başvuru: 21 Nisan 2020
3. Değerlendirme: 22 Nisan 2020
4. Ödül Dağıtımı: 23 Nisan 2020

7. ÖDÜLLER
– Her iki kategoride (İlkokul Ortaokul) ilk üç dereceye hak kazanan yarışmacılara
sürpriz ödüller ve katılım belgesi verilecektir.

8. BİLGİ VE İLETİŞİM ADRESLERİ
Eser Teslimi: yarisma@odemis.bel.tr
Haber ve Duyurular İçin: www.odemis.bel.tr
Sorularınız için:
E-Posta : kultur@odemis.bel.tr
Tel: 0 (533) 896 13 30 – 0 (232) 545 11 99
Adres: Zafer Mh. Atatürk Cd. No:143 Ödemiş/İZMİR

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
100. YIL RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN AMACI
23 Nisan ruhuna uygun resimlerle toplumun ulusal değerlerini ön planda tutma, milli
duyguları güçlendirmek ve bu ulusal bağlılığı gelecek kuşaklara taşıyabilmek,
çocuklara resimi sevdirmek, benimsetmek ve onların yaratıcılıklarını teşvik etmek,
çocukların ulusal duygularını sanatla bütünleştirerek hem manevi yönlerini, hem vatan
sevgilerini, hem de sanat yönlerini geliştirmek hedeflenmiştir.

2. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm İlkokul ve Ortaokul
öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir.

3. YARIŞMANIN KONUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde TBMM’nin
kuruluşunun 100. yılının kutlanması, ilk meclisin açılmasının öneminin
vurgulanmasına ulusal değerlere sahip çıkılarak çocuk gözünden onların iç dünyalarını
anlatan eserlerin katılacağı resim yarışması düzenlemektir. Yarışmaya katılan
resimlerde konuya uygunluk aranacaktır.

4. KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm İlkokul ve Ortaokul
öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir.
2. Her katılımcı, yarışmaya daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış, özgün 1 (bir)
resimle katılabilir.
3. Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde olmalıdır. Resmin ön yüzünde hiçbir yazı, imza
ve ibare olmamalıdır. Yarışmaya katılan her öğrencinin eseri ile beraber şartname
ekinde sunulan veli muvafakat namesi ve katılım formu mutlaka olacaktır.
4. Teknik serbesttir. (Pastel boya, kuru boya, guvaş boya, suluboya kullanılabilir.)
Fotokopi ya da dijital ortamda hazırlanan resimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
5. Yarışmaya katılacak eserler, yarışma konusuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
Belirtilen koşullara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Yarışmaya katılacak eser, 21 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar Ödemiş
Belediyesi yarisma@odemis.bel.tr e-posta adresine teslim edilecektir.
7. Yarışmaya katılacak olan eserlerin değerlendirilmesi 22 Nisan 2020 günü Ödemiş
Belediyesi’nde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır.
8. Değerlendirme sonrası her iki kategoride ilk üçe giren eserler, 23 Nisan 2020 günü
Ödemiş Belediyesi tarafından sergilenecek ve ödül dağıtımı gerçekleşecektir.
9. Yarışmada ödül alan eserlerin tüm kullanım hakları Ödemiş Belediyesi’ne aittir.
Ödemiş Belediyesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde
belirtilen şekilde yarışmada ödül alan eserlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül
alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip
olacaktır.

5. YARIŞMA YÜRÜTME KOMİSYONU
– Yarışma Yürütme Komisyonu resim dalında uzman kişilerden oluşacaktır.
– Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik esas alınacaktır.
– Komisyonun kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
– Komisyon Üyeleri Belediye yönetiminin belirleyeceği bir tarihte toplanacak olup ödül
almaya hak kazanan eserlerle birlikte sergilenmeye değer eserleri belirleyecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
1. Duyuru ve Başvuruların Başlaması: 13 Nisan 2020
2. Son Başvuru: 21 Nisan 2020
3. Değerlendirme: 22 Nisan 2020
4. Ödül Dağıtımı: 23 Nisan 2020

7. ÖDÜLLER
– Her iki kategoride (İlkokul Ortaokul) ilk üç dereceye hak kazanan yarışmacılara
sürpriz ödüller ve katılım belgesi verilecektir.

8. BİLGİ VE İLETİŞİM ADRESLERİ
Eser Teslimi: yarisma@odemis.bel.tr
Haber ve Duyurular İçin: www.odemis.bel.tr
Sorularınız için:
E-Posta : kultur@odemis.bel.tr
Tel: 0 (533) 896 13 30 – 0 (232) 545 11 99
Adres: Zafer Mh. Atatürk Cd. No:143 Ödemiş/İZMİR