II. Yeşil Kampüs Etkinlikleri Kamu Spotu Yarışması

II. YEŞİL KAMPÜS ETKİNLİKLERİ KAMU SPOTU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Başkent Üniversitesi Öğrencileri Çevre İçin Elele

1. Yarışmanın adı:

II. Yeşil Kampüs Kamu Spotu Yarışması : ÇEVRE ve ENERJİ

2. Yarışmanın konusu ve amacı: Yeryüzünün nadir ve gün geçtikçe hızla tükenen
kaynakları nedeniyle çevrenin korunması giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Aynı zamanda, pek çok çevresel konunun bağımsız olmadığı ve daha geniş sosyal
ve politik gelişmelerle iç içe olduğu ile ilgili giderek büyüyen bir farkındalık söz
konusudur. Yöresel, bölgesel ve küresel olarak toplumların sosyal ve ekonomik refahı
için yaşamsal bilgiyi yaratan, koruyan ve yayan üniversitelerin en önemli görevlerinden
birisi de, Başkent Üniversitesi’ nin misyonunda yer aldığı gibi; insan ve çevre haklarına
duyarlı, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve
korunmasına katkıda bulunan, duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirmektir.
II. Yeşil Kampüs Kamu Spotu Yarışması bu düşünceden hareketle gerçekleştirilmiş bir
sosyal sorumluluk projesidir. Yarışmanın amacı, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin
çevre duyarlılığını geliştirerek, çevre sorunlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve çevre
sorunlarının çözümü için yeni ve yaratıcı kirler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz yarışmamızın ikincisinin teması, “Çevre ve Enerji”
olarak belirlenmiştir. Bu başlık altında; bilinçli enerji tüketimi ve üretimi, enerji ve
çevresel etkiler, enerji kullanımı ile küresel ısınma ve iklim değişikliği ilişkisi, enerji
verimliliği ve tasarrufu, yenilenemeyen enerji kaynakları / fosil yakıtlar (kömür, petrol
ve doğalgaz), yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga,
akıntı enerjisi, gel- git, hidrojen enerjisi), sürdürülebilir enerji- çevre ilişkisi, rüzgar ve
güneş enerjisi santralleri, nükleer enerji, hidro elektrik santraller, enerji politikaları
ve stratejileri konulu kamu spotları kabul edilecektir.

3. Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
Öğr. Gör. Selçuk TEMEL
Yrd. Doç. Dr. Nuray Hilal TUĞAN
Öğr. Gör. Özgür YAĞCI

4. Yarışma Sekretaryası:
Nilgün IŞIK
Tel: 0312 2466717
Faks: 0312 2466720
E- posta: sbmyo@baskent.edu.tr / bucem@baskent.edu.tr
Adres: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Başkent Üniversitesi
Bağlıca Kampüsü, Fatih Sultan Mahallesi, Eskişehir Yolu / 18. km
06790, Etimesgut/Ankara
Filmler elden ya da posta ile yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir.

5. Yarışma ile ilgili bilgi almak için:
Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Radyo ve Televizyon
Programcılığı Programı Öğr. Gör. Selçuk TEMEL
Telefon: 0312 246 66 66 – 1017
E –posta: stemel@baskent.edu.tr

6. Yarışma Başkent Üniversitesi öğrencilerine (ön lisans, lisans, lisansüstü dahil) açıktır.

7. Yarışmaya çevre ve enerji konulu kamu spotları katılabilir.

8. Yarışmaya 3 dakikadan uzun olmayan kamu spotları başvurabilir.

9. Yarışmaya 1 Ocak 2016’ dan sonra çekilmiş kamu spotları katılabilir.

10. Bir kişi en fazla iki film ile başvurabilir.

11. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

12. Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmler, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.

13. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede
belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin
uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

14. Yarışma başvuru formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza
sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun,
ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz
konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu
bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

15. Yarışmaya gönderilecek eserler içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik,
vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası
yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya
çıkması halinde, Başkent Üniversitesi ve kurumlarının herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun
ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit, yarışmadan sonra yapılır
ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

16. Filmlerin gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak telif problemi eser sahibinin
sorumluluğundadır.

17. Katılan filmler için seçici kurul tarafından bir ön değerlendirme yapılır. Ön
değerlendirme sonucunda 10 film aday gösterilir. Ön değerlendirme sonuçları 1 Mayıs
2017 tarihinden itibaren http://sbmyo.baskent.edu.tr/ web sitesinden duyurulur. Ayrıca,
sonuçlar ön elemeyi geçen eser sahiplerinin e- posta adreslerine doğrudan bildirilir.
Seçici Kurul:
• Prof. Dr. Mustafa KURU
• Prof. Dr. Birol KILKIŞ
• Prof. Dr. H. Hale KÜNÜÇEN
• Prof. Dr. Özcan YAĞCI
• Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN
• Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
• Öğr. Gör. Selçuk TEMEL

18. Yarışmaya gönderilen filmlerin yönetmenlerine haber vermek koşulu ile ticari
amaç gözetmeksizin düzenlenen gösterimlerde yer alması, Başkent Üniversitesi ve
kurumlarının tanıtım faaliyetlerinde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş
sayılır.

19. Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdırlar.
Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde
doldurdukları başvuru formunu, bir adet fotoğraflarını, kamu spotu eserinin/eserlerinin
uygun formatta kaydedilmiş şekilde ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı
olduğu 2 adet kopyasını 1 adet zarfa koyarak kapalı halde iletişim adresine elden veya
gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile en geç 28 Nisan 2017 saat 17.00’ye (TSİ) kadar
ulaştırmalıldırar.

20. Yarışma ödülleri, başvuru formunda imzası bulunan katılımcının başvuru formunda
belirttiği banka hesap numarası / IBAN numarasına ödül töreninden sonra yatırılır.
Bu nedenle katılımcııların banka bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurması
gerekmektedir. Başvuru formundaki eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan
sorunlardan katılımcılar sorumludur.

21. Yarışma için gönderilen eserler ve kopyaları, sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

22.Ödül alan yönetmenlere birer başarı belgesi verilir. Seçici kurulun belirleyeceği kamu
spotlarında birincilik ödülü alan filme 2500 , ikincilik ödülü alan filme 1500 , üçüncülük
ödülü alan filme 1000 para ödülü verilir. Seçici kurulun yargısı kesindir.

23. Dereceye giren filmlerin gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan
Doğramacı Konferans Salonu’nda 10 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Detay ve Başvuru formu için tıklayınız