İELEV Maker Faire

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) Özel Anadolu Lisesi Müdürlüğünün; Türkiye geneli resmî/özel tüm ilkokulların 3 ve 4. sınıf, ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıf, lise ve dengi okulların 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik “İELEV Maker Faire” etkinliği düzenlemektedir.

İELEV MAKER FAİRE DAVETİYESİ
5 Mayıs 2018 tarihinde okulumuzda “İELEV Maker Faıre Etkinliği’” düzenlenecektir.
Etkinliğimizin amacı, öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrencilerin, kısacası geleceğin bilim insanlarını bir araya getirerek projelerini sergileyebilecekleri bir platform oluşturmaktır.
Öğrencilerin bir araya gelerek yaptıkları ürün ve projeleri paylaşacakları, farklı atölye çalışmaları ile bİldikl erini birbirlerine aktaracakları etkinliğimizde sîzleri de aramızda gömlekten büyük mutluluk ve onur duyarız.

ETKİNLİĞİN AMACI
Etkinliğin amacı, öğrenmekten ve paylaşmaktan keyif alan meraklı öğrencilerin, kısacası geleceğin bilim insanlarının bir araya getirilerek projelerinin sergilenebilmesi için bir sahne görevi üstlenmek, “maker’ların yaptıkları ürün ve projeleri paylaşmaları, farklı atölye çalışmaları ile bildiklerini birbirlerine aktarmaları, inovatif örneklerle girişimcilik hareketine destek olmalarıdır.

KATILIM KOŞULLARI
Stand sunumu ve atölye sunumlarına Türkiye genelindeki resmî ve özel ilkokul 3,4. ve 5,6,7,8. Sınıf ortaokul öğrencileri, liselerin 9, 10, 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencileri katılabileceklerdir.
Etkinlikte düzenlenen RoboCross yarışmasına Türkiye genelindeki resmî ve özel liselerin 9. 10, 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencileri katılabileceklerdir.
İELEV Maker Faire etkinliğine katılmak isteyen okullar, en fazla 8 öğrenci ve iki öğretmenle katılabileceklerdir.

ROBOCROSS YARIŞMA ŞARTNAMESİ
“Engelleri aş, nesneyi çıkar ve parkuru en kısa sürede bitir.”

A) Yarışmanın Amacı
Yarışmacılar veya yarışmacı grupları, tarafımızca tasarlanan arazi parkurunu en kısa sürede
tamamlayacak ve arazi içerisindeki nesneyi parkurdan çıkaracak bir uzaktan kumandalı robot
inşa edeceklerdir.

B) Robot Hakkındaki Kurallar
1. Robotlar için herhangi bir boyut sınırlaması bulunmamaktadır, ancak robot tasarlanırken parkur boyutları göz önünde bulundurulmalıdır.
2. Robotlar uzaktan kontrol sistemleri (uzaktan kumanda, bluetooth vb.) ile kontrol edilebilir.
3. Robotlarda hazır kit kullanılamaz.
4. Robotların parkura zarar vermemeleri gerekmektedir.
5. Belirtilen kurallara uymayan herhangi bir robot, hakemlerin kararıyla yarışmadan diskalifiye edilir, yarışma ve ödül alma haklarını kaybeder.

C) Parkur Hakkındaki Kurallar
1. Parkurda 2 adet engebe bulunmaktadır. Engebelerin yüksekliği 7-10 cm ve 15- 20 cm yüksekliğinde olacaktır. Robotlar bu engebeleri aşabilecek şekilde dizayn edilmelidir.
2. Robot parkuru tamamladıktan sonra engebe yüksekliği ile ilgili itirazda bulunulamaz.

D) Yarışma Hakkındaki Kurallar
1. Robotların yarışma sırası, yarışma günü çekilecek kura ile belirlenir.
2. Yarışmacılar anons edildikten sonraki 3 dakika içerisinde yarışma alanında bulunmak zorundadırlar. 3 dakika içerisinde yarışma alanında hazır olmayan robotlar yarışmadan diskalifiye edilir.
3. Yarışma sırasında yarışmacıların herhangi bir teknik mola hakkı bulunmamaktadır.
4. Yarışma robotlar parkurun başlangıç çizgisinden hareket ettiği andan itibaren başlar. Parkur bitene kadar geçen süre, hakemler tarafından süreölçer ile tutulur.
5. Robot, parkur içerisinde herhangi bir yere takılır ve hareket edemezse, hakem kontrolünde, robota müdahale edilebilir. Yarışmacı robotu takıldığı yerin hemen önüne koyar ve kaldığı yerden parkura devam eder.
6. Her robotun yarışma süresi hakemler tarafından kronometre ile ölçülür. Bu süreler karşılaştırıldığında en kısa yarışma süresine sahip robot birinci, en kısa ikinci yarışma süresine sahip robot ikinci ve en kısa üçüncü yarışma süresine sahip robot ise üçüncü olarak ilan edilir.
7. Robotlarda yarışma sırasında tehlikeli bir durum gözlenirse (kısa devre, yanma vb.) robota gerekli müdahale, hakem onayıyla, yarışmacı tarafından yapılmalıdır.
8. Parkura kasten zarar veren yarışmacılar diskalifiye edilir.
9. Robotlar darbelere karşı dayanıklı şekilde tasarlanmalıdır. Yanşma sırasında robotlara gelen maddi zararlarda İELEV Okulları sorumluluk kabul etmez.
10. Belirtilen kuralların dışında kararsızlık yaratacak bir durum meydana geldiğinde, gerekli karan hakemler verecektir,
11. Tüm katılımcılar yukarıda belirtilen tüm kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallara uyulmadığı takdirde hakemler, robotu eleme hakkına sahiptir.