ICOMEP

Değerli Meslektaşlarımız,

Sizi 26-27 Kasım tarihlerinde Hilton İstanbul Kozyatağı’nda düzenlenecek olan Management, Economy and Policy kongresine davet etmekten onur duyuyoruz. Kongremiz dünya çapında birçok üniversiteden araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkanı sunmaktadır.

Kongremiz sosyal bilimler alanını kapsamakla birlikte bildirilerin kabul edileceği konu başlıkları ilgili sekme altında yer almaktadır. Kongremize, sözlü ve poster bildiri ile katılım yapılabilmektedir. Konu başlıkları arasında yer almayan alanlarda gelecek bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır. Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 5 gün içinde tamamlanarak bilgilendirme yapılacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.

Konaklama ve Ulaşım:

Ulaşım ve Konaklama ücreti katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların kongre oteli olan Hilton İstanbul Kozyatağı Otelinde konaklama tercihi isteğe bağlıdır. Kongre süresince günlük iki adet cafe break, öğle yemekleri ve gala yemeği ücreti kongre yönetimi tarafından karşılanacaktır.

Siz değerli akademisyenlere daha iyi bir paylaşım ortamı sunabilmek adına kongre otelimiz Hilton İstanbul Kozyatağı Otel olarak değiştirilmiştir. Kongremiz Düzenleme kurulunun yoğun görüşmeleri sonrasında siz değerli araştırmacılarımız için Hilton İstanbul Kozyatağı Oteli’nden büyük bir indirim sağlanmıştır.

Hilton İstanbul Kozyatağı Oteli Konaklama Ücretleri
Tek Kişilik Oda Gecelik Konaklama Ücreti: 120 TL
Çift Kişilik Oda Gecelik Konaklama Ücreti: 170 TL

Fiyatlara kahvaltı dahildir.

Kongremiz için önemli tarihler:

Özet Gönderilebilir Son Tarih: 20 Ekim 2016

Bildiri Tam Metin Gönderilebilir Son Tarihi: 10 Kasım 2016

(Tam metin göndermek isteğe bağlıdır. Tam metin göndermeyen katılımcıların bildirileri özet olarak bildiri kitabında yer alacaktır. Kongreye katılmayarak kayıt yaptıran kişilerin bildirileri poster bildiri bölümünde tam metin olarak kongre bildiri kitapçığında yer alacaktır.)

Kayıt İçin Son tarih: 26 Ekim 2016

Kongreye bildiri gönderme:

Bütün özet ve bildiri tam metinleri, info@icomep.com adresine Word dosyası olarak gönderilecektir.

Gönderilerde yazı tipi boyutu 12 punto, yazı tipi Times New Roman, paragraf aralığı 1 olmalıdır.
Gönderilerin ilk sayfasında kalın harflerle yazılan gönderi başlığının altında yazar ad(lar)ı, kurum bilgileri ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta adresi ve yazışma adresi) bulunmalıdır.

Kongremizin Sunduğu Yayın İmkanları;

Bütün bildiriler, elektronik ortamda pdf olarak ISBN numarası alınmış bildiri kitabında yer alacaktır.
Konu yoğunluğuna bağlı olarak uluslararası bir yayın evi olan Cambridge Scholar tarafından seçilmiş bildirilerin yer aldığı uluslararası bir kitap basılacaktır.
Yazarlar ile kuracağımız iletişime bağlı olarak bildiriler alan indekslerince taranan aşağıdaki üç uluslararası dergide yayın sürecine alınacaktır.

Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi
EMAJ:Emerging Markets Journal
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Ayrıca seçilmiş bildiriler kongremize bağlı olarak çıkartılacak olan JEEP: Journal of Emerging Economies and Policy adlı dergide yayınlanacaktır.

Bildirilerin akademik teşvik yönetmeliği kapsamında değerlendirilmeleri:

Bir bilimsel konferansın uluslararası konferans olarak kabul görebilmesi için bilim kurulunda en az 5 yabancı bilim insanı bulunması koşulu bulunmaktadır. Yurt dışından bilim insanlarının da katılımıyla kongremiz bu koşulu sağlamaktadır. Bu nedenle özet ve bildiri kitabında basılacak olan bildirilerin tamamı Akademik Teşvik Yönetmeliği kapsamı içerisinde değerlendirilebilir.

Düzenleme kurulu tarafından belirlenecek olan bilim dallarında seçilen en iyi bildirilere en iyi bildiri ödülü verilecektir. En iyi bildiri ödülünü hak eden yazarlara başarı belgeleri takdim edilecektir. Başarı belgesi, Akademik Teşvik Ödeneği kapsamında beyan edilebilir.

Kayıt ve Ödeme:

Kayıt İçin Son tarih 26 Ekim 2016
Yurtiçi katılım 350 TL
Yurtiçi lisansüstü öğrenci katılımı 300 TL
Yurtdışı katılım 150 Euro
Çoklu bildiri gönderiminde, ilk bildiri sonrasındaki tüm bildiriler için katılım ücreti bildiri başına 100 TL’dir. Katılım ücreti yatırılarak kongremizce sunulacak olan imkanlardan yalnızca bildirinin sözlü sunumunu yapacak olan bildiri yazarı faydalanabilir. Diğer yazarların ve bildiri sunmaksızın kongremize katılmak isteyen katılımcıların kongremizin sunduğu tüm imkânlardan faydalanabilmeleri için kişi başı katılım ücreti 200 TL’dir.

Kongre Hesap Bilgileri:

Garanti Bankası / Batı Ataşehir Şubesi
Hesap Sahibi : Pazıl Reklam Danışmanlık Matbaa ve Organizasyon Ltd Şti
Hesap No : 1396-6299304
IBAN : TR28 0006 2001 3960 0006 2993 04

ICOMEP Düzenleme Kurulu

Konu Başlıkları
1. İktisat teorisinde son gelişmeler
2. Yönetim teorisinde son gelişmeler
3. Siyaset teorisinde son gelişmeler
4. Finansal krizler ve kriz yönetimi
5. Güncel siyasi ve ekonomik gelişmeler
6. Siyaset bilimi ve siyasal kurumlar
7. Modern yönetim teknikleri
8. Siyaset-ekonomi ilişkileri
9. Siyaset teorisi ve siyasal konular
10. Güncel siyasal meseleler
11. Yönetim modelleri
12. Uygulamalı iktisat
13. Yönetim ve etik
14. Siyaset ve etik
15. Uluslararası iktisadi kurum ve kuruluşlar
16. İstikrar programları
17. Küreselleşme
18. Yolsuzluk ve yozlaşma araştırmaları
19. İşsizlik ve istihdam sorunları
20. Para politikası ve merkez bankacılığı
21. Bankacılık ve finansal kurumlar
22. Sigortacılık
23. Göç
24. Sektörel yapı ve analiz
25. Sermaye hareketleri ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları
26. Maliye teorisi ve maliye politikası
27. Borçlanma
28. Vergi teorisi ve politikası
29. Taşımacılık ve ulaşım ekonomisi
30. Kentleşme ve kentsel dönüşüm
31. Kent kimliği ve kent estetiği32. Sürdürülebilir kalkınma
33. Enerji ekonomisi ve enerji politikaları
34. Eğitim ekonomisi ve eğitimde cinsiyet eşitsizliği
35. Üstün yetenekli çocukların eğitimi
36. Suç ve şiddet
37. Sağlık ekonomisi
38. Sağlık turizmi
39. Başkanlık sistemi (teori ve uygulama boyutuyla)
40. Teknoloji iktisadı
41. Yeni ekonomi ve beşeri sermaye
42. İktisat tarihi
43. Osmanlı ve Avrupa iktisat tarihi
44. İslam ekonomisinde teorik ve güncel meseleler
45. İslami finans ve katılım bankacılığı
46. İslam ülkeleri arasındaki iktisadi, sosyal ve siyasi ilişkiler
47. Sivil Toplum Örgütleri
48. Yerel Yönetimler ve belediyecilik
49. KOBİ’lerin üretim, finansman ve yönetim sorunları
50. Çevre ekonomisi ve çevre sorunları
51. Sürdürülebilir kalkınma
52. Yönetim ve organizasyon
53. Üretim yönetimi ve Pazarlama
54. İnsan Kaynakları ekonomisi ve yönetimi
55. Halkla ilişkiler
56. Muhasebe ve Finans yönetimi
57. İstatistik ve Ekonometrik yöntemler
58. Savunma ekonomisi ve savunma harcamaları
59. Medya ekonomisi
60. Uluslararası ekonomik ve siyasi kuruluşlar
61. Avrupa Birliği

Subject Headings
1. Recent developments in theory of economics
2. Recent developments in theory of management
3. Recent developments in theory of politics
4. Financial crisis and crisis management
5. Recent political and economic issues
6. Political science and political institutions
7. Contemporary management techniques
8. Relations between politics and economics
9. Theory of politics and political issues
10. Current political issues
11. Management models
12. Applied economics
13. Management and ethics
14. Politics and ethics
15. International economic institutions and organizations
16. Stability programs
17. Globalization
18. Research on corruption and degeneration
19. Unemployment and problems of employment
20. Monetary policy and central banking
21. Banking and financial institutions
22. Insurance
23. Migration
24. Sectoral structure and analysis
25. Capital movements and direct foreign capital investments
26. Theory of public finance and fiscal policy
27. Borrowing
28. Theory and policy of taxation
29. Economics of transportation and carriage
30. Urbanization and urban transformation
31. Urban identity and urban esthetics
32. Sustainable development
33. Economics of energy and energy politics
34. Economics of education and gender inequality in education
35. Education of gifted children
36. Crime and violence
37. Economics of health
38. Health tourism
39. Presidential system (in theory and in practice)
40. Economics of technology
41. New economic and human capital
42. History of economics
43. History of Ottoman and European economics
44. Theoretical and current issues in Islam economics
45. Islamic finance and participation banking
46. Economic, social and political relations between Islamic countries
47. Non-Governmental Organizations
48. Local government and municipalities
49. Problems of production, finance and management in SMEs
50. Environmental economics and environmental problems
51. Sustainable development
52. Management and organization
53. Production management and marketing
54. Human resources economics and management
55. Public relations
56. Accounting and finance management
57. Statistical and econometrical methods
58. Defense economics and defense expenditures
59. Economics of media
60. International economic and political institutions
61. European Union

http://www.icomep.com/