I. Yönetimde Eleştirel Perspektifler

Çalıştayın Amacı; Çalıştayın amacı; yönetim alanındaki kavramsal, yöntemsel ve uygulamadaki sorunlar hakkında bilgi paylaşımını artırarak Türkiye’deki yönetimsel sorunlara dikkat çekmek ve bu sayede yönetim alanına katkıda bulunmaktır.

Çalıştayın İşleyişi; İki gün boyunca, 4 oturum şeklinde yürütülecek çalıştayda toplam 10 bildiri sunularak tartışılacaktır. Her bildiriye 15 dakika sunum, 45 dakika tartışma olmak şartıyla toplamda 1 saat süre ayrılacaktır. Her bildiri alanında uzman 6 kişilik ekip tarafından tarışılarak değerlendirilecek ve bildirinin geliştirilmesi için katkı sağlanacaktır. Çalıştaya bildirisiz katılım yapılamayacaktır. Çalıştay sonunda bildiriler kitaplaştırılacaktır (bildiri kitabı değil, editörlü kitap olarak yayınevi tarafından basılacaktır).
Bildirilerin Gönderimi ve Değerlendirilmesi; Yapılacak olan çalışma en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar projelendirilerek sisteme eklenmelidir. Projelendirme, “proje hazırlama formu”na uygun şekilde yapılmalıdır. Gönderilen projeler hakemler tarafından değerlendirilerek yazarlara 14 Kasım 2016 tarihinde dönüş yapılacaktır. Projesi kabul edilen yazarlar çalışmalarını tam metin haline getirerek 6 şubat 2017 tarihine kadar göndermelidirler. Tam metinler hakemler tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar (kabul/red) 20 Şubat 2017 tarihinde yazarlara bildirilecektir. Bildirisi kabul edilen yazarlar 23-24 Mart tarihinde bildirilerini tartışmak üzere YÖNEP Çalıştayına katılacaktır.

Katılım İçin Başvuru; Çalıştaya katılım ücretsizdir. Çalıştaya katılım için bildiri yazmak şarttır. Çalıştaya, teorik ya da nitel desenlerden faydalanılarak oluşturulmuş araştırmalar kabul edilecektir. Nicel yöntemlerden yararlanarak yapılan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

23-24 Mart 2017’de yapılacak olan 1.YÖNEP Çalıştayına Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır. Çalıştayın ana teması “YÖNETİMDE İNFORMAL İLİŞKİLER” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında tartışılacak olan ana başlıklar şunlardır:

Yönetimde İnformal Düşüncenin Yeri
İnformal Güç
Yönetimde İnformal İletişim
Türk Yönetim Kültüründe İnformalite
İnformal Yönetim Açısından Teknoloji
İnformal Gruplar
İnformal Çatışma Yönetim Şekilleri
Örgütlerde İnformal Öğrenme
Diğer