I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi

I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi
Bireyleri, toplumları ve sektörleri yakından etkileyen sanat ve tasarım alanları toplumların çatısını oluşturan kültürün çerçevesinde şekillenir. Günün hızla değişen gereklerine, sektörel beklentilere, kültürel değerlere uyum sağlayarak katma değer yaratan, toplumun yaşam kalitesini geliştiren, ülkeye ekonomik katkı sağlayan sanat ve tasarım çalışmalarına olan talep giderek artmaktadır. Sanat ve tasarımın kültürel etkileşimi ve evrensel bir dili olduğu gerçeğinden yola çıkaraksempozyum kapsamında;

Sanat ve tasarım alanında girişimci özellikler taşıyan bireylerin yetiştirilmesi ile ülke bazında istihdam alanı yaratılması,
Sanatın estetik boyutu ile tasarımın teknik çerçevesi arasında yaratıcılık ilişkisi kurularak ürün geliştirilmesi,
Sanata, tasarıma ve bilimselliğe ağırlık veren teknik bilgi ve becerilere sahip donanımlı uzmanların entelektüel bakış açısı ile sektörle işbirliğine açık olması hedeflenmektedir.
Olayları sanatsal boyutu ile irdeleyerek bilişim çağının tüm olanaklarından en iyi şekilde faydalanıp, sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde girişimlerde bulunmak amacıyla I. Ulusal Sanat Tasarım Sempozyumu ve Sergisi’ne katılımlarınızı bekliyoruz.

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ
Prof. Dr. Ali BORAN

Sempozyum Amacı

2000’li yılların gözde sözcüğü olan tasarım, endüstri, sanat, moda, tüketim ve reklam gibi alanlar ile yakından ilintili olup çağdaş dünyamızın en etkin etmenlerinden birisi haline gelmiştir. Gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar onu yaşamımızın tüm alanlarına sokarak yeni bir boyut ve anlam kazanmasını sağladı. Bugünün tasarım kelimesi lügatteki taslak, tasar çizim, hayali düzenleme, dizayn anlamlarının çok ötesinde günümüzün sanat anlayışı ve yaşam vizyonu ile alakalı bir içeriğe sahiptir.

Günümüz insanının görmek, yaşamak, his etmek, elde etmek istediklerini, bin bir çeşit beklenti, talep ve ihtiyaçlarını malzeme bazında karşılamağa çalışan tasarım, evrensellik, fonksiyonellik, akılcı ve saydam mantık, yenilikçi yaklaşım, çözümlemeli analiz becerisi, ergonomik konstrüksiyon, mobil, modüler ve portatif yapı gibi kavramları da gündeme getirerek onlara yeni anlam ve boyut kazandırmıştır. Aslında tüm bu kriterler amaca götüren vasıtalardan başka bir şey olmasa da, toplamında yeni bir anlayışın temel taşlarıdır. Çağdaş tasarımların insana sunduğu yeni yaşam tarzı arkasında mutlak bir felsefenin de durduğunu yadsımamak gerekir. İşte bu felsefe cansız objelere ruh kazandırarak onları insanlar için vazgeçilmez arkadaşlar haline getirir.

Çağdaş tasarımın kültür ile paralel geliştiği söylenebilir. Farklı coğrafyalar, doğa ve iklimler bu anlayışın şekillenmesini etkilediği gibi çeşitli sosyo-politik ve dini çerçeveler, kültürel birikim ve çeşitli gelenekler de kendine özgü tasarım anlayışlarının ortaya çıkmasına sağlarlar. Tasarımın ekonomik boyutu küçümsenmeyecek derecede önemlidir. Bu yön dünyaya empoze edilen belli bir güzellik standardı ve moda tasavvuru şeklinde karşımıza çıkmakta, bazı ülkelerin toplam ihracatı içinde en kapsamlı kalemi oluşturabilmektedir. Bu durum bölgesel sanat anlayışı ve kültürel mirasın önemini bir kez daha gündeme getirir.

İnsan zihninde ortaya çıkan tasarım kavramı zaman içinde gelişerek onu yaratanın hayatına karışmış, yaşamını yönlendirmeğe, şekillendirmeğe ve hatta dizginlemeğe başlamıştır. Bu durum yüzyıllar boyunca sabit bir seyirde devam pek çok olgu ve anlayışın yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Bunların arasında eğitim ve özellikle sanat eğitimi belki de en fazla etkilenen faaliyet alanlarındandır. Üniversitelerde verilen sanat ve tasarım eğitimi yeni şartlar karşısında yeni bir tutum sergilemek, yeni arayışlara yönlenen, yeni yorum, çözüm ve değerlendirme mekanizmaları ortaya koyan bir sisteme kavuşmak mecburiyetindedir. Bu eğitim dünden farklı yarınlar için daha global ve evrensel temellere dayanan zemin oluşturmalı, sahip olduğu milli kültür ve sanat mirasını yeniden değerlendirmeli ve gerçek anlamda özümsemeli, onu çağdaş dünyaya kazandırmak için arayışlara girmeli, bunun için alışılagelmişlerden uzak durmalı, dün akla gelmeyenleri irdelemeli, bilinmeyenleri araştırmalı, yapılamayanları düşünebilmeli, hayal edilenleri hayata geçirebilmelidir. Yarınlara yönelik bu yeni bilgi sadece insanın hayal gücü, düş dünyası ve fantezisi ile sınırlıdır.

Prof. Mezahir Ertuğ AVŞAR

Sempozyum Konuları

Moda

Moda Tasarımı

Moda Tarihi

Giyim-Hazır Giyim

Giyim Tarihi

Cam

Seramik-Çini

Tekstil Tasarımı

El Sanatları

Sanat Tarihi

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

ile

Görsel Sanatlarla ilgili tüm alanlardan sempozyum ve sergi katılımı için başvuru kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin ve eser formlarının [email protected] adresine gönderilmesi rica olunur.

NOT: Karma sergi için bir tema belirlenmemiştir. Eserlerin konusu sanatçıların tercihlerine bırakılmıştır. Sergi katılımı için gönderilen eser formları jüri tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

İletişim
Yrd. Doç. Dr. Hatice HARMANKAYA

Selçuk Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı Bölümü

0332 2231774 / 0332 2231717

[email protected]

Dr. Selda GÜZEL

Selçuk Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı Bölümü

0332 2231822

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin