Hukuk Fakültesi Öğrencileri Arası Makale Yarışması

Makale Yarışması
Hukuk Fakültesi Öğrencileri Arası Makale Yarışması

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
X. HASAN ÖZDERİN MAKALE YARIŞMASI

I. Yarışmanın Amacı ve Konusu:
Yarışmanın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerinin eğitim ile edinmiş oldukları hukuk
nosyonunu uygulamaya yönelik olarak kullanabilme, yorum yapabilme, konuyla ilgili yargı
içtihatlarını değerlendirebilme ve fikirlerini hukuksal yazım tekniklerine uygun bir biçimde
yazıya dökebilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktır.

II. Yarışmanın Konusu:
Yarışmanın konusu “Nefret Suçları”dır. Katılımcılar, konuyu diledikleri gibi ele almak
hususunda serbesttirler.

III. Yarışmanın Yürütülmesi:
1. Yarışma kurallarının belirlenmesi ve uygulanması ile yarışma jürisinin belirlenmesi
vb. gibi yarışma sürecine ilişkin yapılması gereken her türlü iş ve alınması gereken her türlü
karar, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından oluşturulmuş olan Akdeniz
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması Organizasyon Komitesi
tarafından alınır ve yerine getirilir.

2. Yarışma Organizasyon Komitesi şu kişilerden oluşur:
– Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
– Av. Polat BALKAN (Antalya Barosu Başkanı)
– Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YURTSEVEN (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
– Av. M. Mesut ÖZDERİN (Antalya Barosu)

IV. Yarışmaya Katılım Şartları:
1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açıktır. Yarışmaya
katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan herhangi bir devlet veya vakıf
üniversitesi bünyesindeki bir hukuk fakültesinde lisans aşamasında öğrenim görüyor olmak
gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihine dair belgeyi
başvuru esnasında sunmak şartıyla yarışmaya katılabilirler.
2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.

3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı
birlikte yarışmaya katılamazlar.

4. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması’nın önceki
yıllarda düzenlenen yarışmalarında dereceye girip ödül kazanmış olan öğrenciler sonraki
yıllarda düzenlenen yarışmalar için başvuruda bulunamazlar.

5. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha
önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak
veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

6. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir”
oyunu alan ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulunca uygun
görülenlerin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması hususunu,
makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan
Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya
da yarışmadan ihraç edilir.

8. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş
sayılırlar.

Yarışma Şartnamesi için tıklayınız