Hayat Boyu Öğrenme Programı LLP

Hayat Boyu Öğrenme Programı, hayatboyu öğrenme yoluyla Avrupa Topluluğunun “ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine,
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin
gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak” üzere sağladığı proje ve bireysel faaliyet hibeleriyle katılımcı ülkelerin eğitim
ve öğretim sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim ve
öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her düzeyindeki yöneticiler ve öğreniciler ve
işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal paydaşlar ve işgücü
piyasasındakiler, Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın yararlanıcı kitlesini oluşturmaktadır. Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın bazı
alt programlarına başvurular devam etmektedir:

Grundtvig Ziyaret ve Değişimler: Üçüncü başvuru dönemi / 17 Eylül 2012

Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti: Üçüncü başvuru dönemi / 17 Eylül 2012

Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri: İkinci başvuru dönemi / 12 Ekim 2012

Hazırlık Ziyaretleri
3. Başvuru dönemi (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) / 1 Eylül 2012
4. Başvuru dönemi (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) / 1 Kasım 2012