“Hayalimdeki Laboratuvar” Konulu Resim Yarışması

“Hayalimdeki Laboratuvar” Konulu Resim Yarışması

“HAYALİMDEKİ LABORATUVAR” KONULU RESİM YARIŞMASI

1- YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:
TÜBİTAK BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI (BUTAL)

2- YARIŞMANIN AMACI
Bilim ve Teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde test/analizin önemi ile
hayatımıza kattıklarının öğrenciler arasında algılanıp yaygınlaştırılması için farkındalık
yaratmak, bilinç düzeylerini geliştirmek ve hayal güçlerini kullanarak yeteneklerinin
geliştirilmesini teşvik etmek amaçlanmıştır.

3- YARIŞMANIN KONUSU
Ana öğenin Laboratuvar olduğu, Test ve Analizin geleceğin dünyasına yön veren bilim ve
teknolojinin içindeki önemini belirten resimlerinizi katılım şartlarını dikkate alarak bizimle
paylaşmanızı bekliyoruz.

4- YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya, Bursa genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okulların
ortaokul (5,6,7,8’inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.

5- GENEL KATILIM ŞARTLARI
a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
b) Yarışmaya gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül
almamış ve yayımlanmamış olmalıdır.
c) Katılım formu ‘’ http://butal.tubitak.gov.tr/’’ adresinden indirilebilir.
d) Yarışmacıların katılım formu ve eserleri aşağıda belirtilen başvuru adresine en geç 18 Aralık 2017 saat 17:00’ye kadar ulaşacak şekilde, posta veya kargo ile gönderilmiş veya elden teslim edilmiş olmalıdır. (Geciken başvurular kabul edilmeyecektir.)
e) Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta veya kargoda
meydana gelebilecek gecikmelerden TÜBİTAK BUTAL sorumlu değildir.
f) Gönderilecek eserlerin zarar görmemesi için gerekli önlemler almak eser sahibinin
sorumluğundadır.
g) Bir katılımcının tüm eserleri seçilebileceği gibi, hiçbir eseri de seçilmeye uygun
bulunmayabilir. Bu konuda sorumluluk seçici kurula aittir.
h) Yarışmaya katılanlar, “Genel Katılım Şartları” kapsamında belirtilen tüm hususları ve
değerlendirme kurulunun kararlarını kabul etmiş sayılırlar.

6- YARIŞMAYA KATILACAK OLAN ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR
a) Yarışma konusu ‘’Hayalimdeki Laboratuvar’’ ile ilgilidir; bu konunun dışında eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Yarışmaya gönderilecek eserlerde resim tekniği serbesttir.
c) Her yarışmacı en fazla 3 (üç) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
d) Yarışmaya katılan eserler 35*50cm ebatlarındaki (boyut) resim kağıtlarına yapılır.
e) Eserler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
f) Eserlerin ön yüzüne ‘’isim’’, ‘’imza’’ dahil olmak üzere kesinlikle hiçbir bilgi yazılmamalıdır.
Eserlerin arkasına öğrencilerin adı – soyadı, okulu, sınıfı bilgilerinin silinmeyecek bir şekilde
yazılması veya yarışma katılım formunun doldurularak eserin arkasına yapıştırılıp
gönderilmesi zorunludur.
g) Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- TELİF HAKKI
Yarışmaya katılan tüm eserler, derece alsın ya da almasın TÜBİTAK BUTAL’ın yürüttüğü
etkinliklerde kullanılabilecek ve bunun için resim sahibine herhangi bir telif hakkı
ödenmeyecektir.
İlk 12’ye giren resimler ile 2018 yılı TÜBİTAK BUTAL takvimi oluşturulacaktır. Yarışmaya
katılan eserler geri gönderilmeyecektir.

8- YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi 18 Aralık 2017
Eserlerin Değerlendirilmesi 19 Aralık 2017
Ödül Töreni 27 Aralık 2017

9- DEĞERLENDİRME
Değerlendirme Kurulunda; TÜBİTAK BUTAL’ı temsilen 3 (üç), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından görevlendirilen 2 (iki) resim öğretmeni, olmak üzere toplam 5 kişi görev alır.
Yarışmaya katılan eserlerin tamamı değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Sonuçlar, 19 Aralık 2017 tarihleri arasında değerlendirilerek TÜBİTAK BUTAL web
sayfasından (http://butal.tubitak.gov.tr/) duyurulacaktır.

10- ÖDÜLLER
Birinci Dizüstü Bilgisayar
İkinci Tablet
Üçüncü Fotoğraf Makinası
Mansiyon Mikroskop

Ödüller, 27 Aralık 2017 tarihinde TÜBİTAK BUTAL’da düzenlenecek olan tören ile verilir.
Yarışmada ilk 12’de yer alan öğrencilerin resim öğretmenlerine plaket ve İlk 12’ye giren
eserlerden oluşan 2018 yılı TÜBİTAK BUTAL takvimi verilecektir.
Ödül töreni tarihinde değişiklik olması durumunda sitemizden (http://butal.tubitak.gov.tr/)
duyurusu yapılacaktır.

11- ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ BAŞVURU ADRESİ
Sevda ERBAŞ
TÜBİTAK BURSA TEST VE ANALİZ LABORATUVARI (BUTAL)
Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No: 11
16190 / Osmangazi / BURSA
(0224) 233 94 40- 222 (Dahili)
sevda.erbas@tubitak.gov.tr

“Hayalimdeki Laboratuvar” Konulu Resim Yarışması Katılım Formu