Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Burs

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Burs

Burs Başvuru Koşulları

Cinsiyeti kadın olan
T.C vatandaşı
Maddi desteğe ihtiyacı olan
Not ortalaması 2.00/53.33 ‘ten düşük olmayan
2’den daha fazla alttan dersi olmayan
Aşağıdaki mühendislik programlarını kazanan ve öğrenimine devam eden
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
25 yaşından büyük olmayan
Devlet üniversitesinde veya özel üniversitelerin tam burslu yukarıda belirtilen mühendislik programlarında okuyan öğrenciler başvurabilirler.
Başvurular https://e-bursum.com/ üzerinden yapılacaktır.
E-bursum üzerinden başvuru koşulları sağlandıktan ve gerekli belgeler sisteme yüklendikten sonra, ön değerlendirmesi olumlu olan adaylar mülakata davet edilir.
Mülakata gelecek adaylardan;

Akademik kayıtları,
Aile bilgileri,
Hanenin gelirini gösteren belgeler istenir.
2018 – 2019 eğitim-öğretim yılı için belirlenen burs miktarı aylık 450tl’dir. Burslar Ekim ayından başlamak üzere 9 ay süre ile verilir.

TAAHHÜTNAME

Bu taahhütname Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı tarafından hazırlanmış olup, Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’ndan burs alan öğrenciyi (Bursiyer) ve Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı’nı karşılıklı olarak bağlayan, burs verilen/alınan süre içinde her iki taraf için oluşabilecek olası aksaklıkları çözümlemek, tarafların yükümlülüklerini belirtmek ve yine bu tarafların haklarını korumak ve düzenlemek amacı ile düzenlenmiş bir taahhütnamedir.
Taraflarin hak ve yükümlülükleri şöyle düzenlenmiştir;
1- Bursiyerler her akademik yıl başında üniversite yönetimi tarafından onaylanmış olan akademik başarısını gösteren belgeyi Vakıf’a sunmakla yükümlüdür.
2- Bursiyerler, iletişim bilgileri değişikliği (cep telefonu ve e-posta adresi), öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği Vakıf’a zamanında bildirmekle yükümlüdür.
3- Bu burstan yararlanmak, başka burs kaynaklarından faydalanmayı engellemez. Ancak bursiyer başka herhangi bir kuruluştan burs veya mali yardım veya herhangi bir destek alıyorsa, bunu Vakıf’a bildirmek durumundadır.
4- Bursiyer;
a. Vakfın vizyon, misyon, ilke ve değerlerine,
b. Vakıf yetkili kurullarınca (Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu) alınan kararlara,
aykırı davranış sergilediği, Vakfın kurumsal kimliğini zedeleyici açıklama ve beyanlarda bulunduğu takdirde burs sözleşmesi sona erebilir ve bursiyer burs alma hakkını kaybedebilir. Yukarıda belirtilen durum gerçekleştiğinde, Burs Komitesi gerekli gördüğü takdirde Vakıf Etik Kuruluna iletilmesi isteğiyle Vakıf Yönetim Kurulundan talepte bulunabilir. Etik Kurul süreci başlatan bir durum yaşandığında, bursiyerin bursu dondurulur. Etik Kurul bursiyeri haksız görmesi halinde bursiyer, burs alma hakkını kaybeder.
5- Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, Vakıf’ın talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerden, verilen burs hakkı geri alınacak ve yasal işleme başvurulabilecektir.
6- Bursiyer, burs aldığı müddet ve bursu her hangi bir sebeple kesildikten sonra dahi, Vakıf tarafından oluşturulan bir etkinlikte çekilen fotoğraflarının, görüntülerinin veya Vakıf’a kendi iradesi ile sunmuş olduğu fotoğraflarının, görüntülerinin, ve kişisel tüm verilerinin Vakıf faaliyeteleri, tanıtımı, organizasyonu çerçevesinde paylaşılmasına müsade ettiğini, söz konusu veriler dolayısıyla Vakıftan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını, bunu kendi rızası ile gerçekleştirdiğini, tüm bu fotoğraf, görüntü, ve FSEK kapsamındaki tüm telif haklarının vakıf olduğunu kabul ettiğini, sınırsız ayni bir hak olarak Vakfa bu hakkı tanıdığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Aşağıda ismi belirtilen ve imzaları bulunan taraflar yukarıda belirtilen tüm hak ve görevleri kabul ederek, sorumlulukları yerine getireceğini beyan etmektedir.

BURSİYER VAKIF

İMZA TARİHİ: