Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama Planı – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Uluslararası son başvuru tarihi 30 Haziran 2017
Ulusal son başvuru tarihleri
  1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 7 Temmuz 2017

 

  1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 10 Temmuz 2017

 

Çağrı Başlıkları

Tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecek JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, aşağıda verilen tematik alanlarda açılacaktır.

  • Sağlık
  • Antimikrobiyal İlaç Direnci
  • Yeni Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar
  • İklim Değişikliği/ Çevre
  • Gıda Üretim Sistemlerinin Adaptasyonu / Esnekliği
  • İklim Değişikliğinin Ekosisteme ve Biyoçeşitliliğe Etkileri

Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar, ulusal ve uluslararası başvuruyu aynı zamanda yapacaklardır (bkz. Ulusal Başvuru Süreçleri). Akademi ve özel şirketlerden bağımsız araştırmacı olarak başvuru yapacak araştırmacıların, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, endüstriyel faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarda yer alan araştırmacıların ise 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre ulusal başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Ulusal Başvuru Süreçleri

ARDEB 1001 – Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

TEYDEB 1509- Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs internet adresinden elektronik olarak alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’den üniversite, kamu ve özel kuruluşlarda araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanları, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ise, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde çağrıya başvurada bulunabilirler.

Önemli Hususlar:

ARDEB 1001- Programı kapsamında proje önerisi sunacak araştırmacılar, projede Etik Kurul Onayı, Yasal/Özel İzin Belgesi almanızı gerektiren çalışma varsa, onay ve izin belegelerinin 13 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

TEYDEB 1509- Programı kapsamında proje önerisi sunacak araştırmacılar, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/ veya İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları Etik Kurulu/Biyoyararlanım ve Biyo-eşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’ndan (HADYEK) Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, ilgili belgenin proje ön kayıt formu ve SEA-EU-NET2 ön yazısı ile birlikte 10 Temmuz 2017 tarihine kadar TÜBİTAK-TEYDEB’e sunulması zorunludur.

Notlar:

JFS2017 hakkında detaylı bilgiye bağlantısından erişebilir, çağrıyla ilgili tüm sorularınızı sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.