Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı 2017

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme – JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.

JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması
Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi
Çağrı Başlıkları:

JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, “Sağlık ve İklim Değişimi/ Çevre” genel başlıkları altında aşağıdaki tematik alanlarda açılacaktır:

Sağlık
Antimikrobiyal ilaç direnci
Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
İklim Değişikliği/ Çevre
Gıda Üretim Sistemlerinin adaptasyonu / esnekliği
İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri
Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir. Türkiye’den başvuru yapacak araştırmacılar,uluslararası ve ulusal başvurular aynı zamanlarda yapacaklardır.

Buna göre, uluslararası başvuru sırasında, proje önerileri başvuruları, Alman Uzay ve Havacılık Merkezi’nin (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt –DLR) geliştirdiği ağ aracı (web tool) ile alınacaktır. Ulusal başvurular ise, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre çağrı açılış tarihinden itibaren 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.

JFS2017, tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecektir. Başvuru takvimi, Nisan 2017 –Eylül 2017 olarak belirlenmiştir (Tablo1.).

Tablo1. Öngörülen Çağrı Takvimi

Çağrı Başlangıç Tarihi

1 Nisan 2017

Uluslararası Son Başvuru Tarihi (Elektronik)

30 Haziran 2017

TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi (Elektronik)

7 Temmuz 2017

TÜBİTAK’a Basılı Kopyaların Son Gönderim Tarihi

14 Temmuz 2017

Başvuruların Uygunluk Kontrolü

28 Temmuz 2017

Uluslararası Çevirimiçi Değerlendirme

15 Eylül 2017

Bilimsel Komite Toplantısı

29 Eylül 2017

Program Yürütme Kurulu Toplantısı

29 Eylül 2017

Başvuru Sahiplerinin Sonuçlar Hakkında Bilgilendirilmesi

2 Ekim 2017

Ulusal Destek İçin Başvuruların Alınması/Sonuçlandırılması

Ekim-Aralık 2017

Projelerin Başlama Tarihi

Ocak-Mart 2018

Kimler Başvurabilir?

Türkiye’den üniversite, kamu ve özel kuruluşlarda araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanları, 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı; Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ise, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde çağrıya başvurada bulunabilirler.

Genel Kurallar:

Başvurularda, kamu ya da özel kuruluşlar tarafından hazırlanan, ortaklaşa araştırmaya olanak tanıyan, yenilikçi proje önerileri kabul edilecektir.
Bireysel başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru sahibi, kamuya ya da özel sektöre bağlı bir kurum veya kuruluşun çalışanı olmak zorundadır.
Proje konsorsiyumu, ikisi Güneydoğu Asya, biri Avrupa ülkelerinden ya da ikisi Avrupa, biri Güneydoğu Asya ülkelerinden olmak üzere, en az 3 proje ortağından oluşmalıdır.
KOBİ’lerin, endüstriden ortakların, kümelerin komisyonda yer alması önemle tavsiye edilmektedir.
Kendi kendini fonlayan proje ortağı, projenin ortağı olabilir ancak, koordinatörü olamaz.
JFS2017 ve SEA-EU-NET2 Projesi hakkında tüm sorularınız için sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.