“Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” Coğrafya Eğitimi Kongresi

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, ve Farklı Kurum Çalışanları;
Geçmişte yapılan ve yapılması planlanan Coğrafya Eğitim Kongreleri (UCEK 2018 ve UCEK 2019, UCEK 2020,2021…..)’nin ortak amacı; alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmek, (mesleki bütünlüğü sağlamak), ortak akademik faaliyetler yürütmek, düşünerek, planlayarak ve birlikte hareket ederek “Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” isimli bir platform oluşturmaktır.

İlki, 08-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, ikincisi, 03-05 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü ise, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi tarafından organize edilecektir.

Bir yörenin, bölgenin veya ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması için gerçekleştirilen yatırım kararları, köklü bir sistematik coğrafî bilgi ve beceriyi gerektirir.

İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir”, Michael Palin ise “Coğrafya geleceğimizin anahtarını elinde tutan branştır” der.

Özetle;
Coğrafya uzakları yakın eden “bilgi”dir. Coğrafya kıtaları birbirine köprü ve tünel ile bağlayan “beceri”dir. Coğrafya farklı toplum ve kültürleri kaynaştıran “değer”dir. Kısaca coğrafya bir sevdadır, tutkudur. Bilimsel bir bütünlük içerisinde belirlenen sorunlara birlikte çözüm aramak amacıyla düzenlenecek III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2020)’nin ana teması, düzenleme kurulu komitesi tarafından, “Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

Coğrafyaya tutkulu ve sevdalı bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimciler;
III Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi arzusuyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.Sivas’ta buluşmak ümidiyle…

Prof. Dr. Hakan KOÇ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm Fakültesi Dekanı

24 – 26 Haziran 2021 Sivas

Konular

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar sizler için aşağıda önerilmiştir. Ancak kongredeki konuların alt başlıklarına ait herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak kongremiz aşağıda yer almayan farklı konulardaki sunum başvurularına da açıktır.

Coğrafya Alan Eğitimi

Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri
Coğrafya Eğitiminde Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları
Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri ( ders Kitapları, video, animasyon vb.) ve Uygulamaları
Coğrafya Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, karekod, sanal gerçeklik, artırılmış terçeklik vb.)
Coğrafya Eğitiminde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları
Coğrafya Öğretim Programları
Coğrafî Beceriler ve Eğitimi
Coğrafya ve Değerler Eğitimi
Edebi Ürünler ile (hikâye, şiir, roman vb.) Coğrafya Öğretimi
Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
Lisans Programlarında Coğrafya Eğitimi
Lisansüstü Programlarda Coğrafya Eğitimi
Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitiminde Doğa Etkinlikleri
Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Coğrafya
Sınıf Eğitimi ve Coğrafya
Özel Eğitimde (işitme, zihin, görme engellilerde ve üstün yeteneklilerde) Coğrafya Eğitimi
STEM – A ve Coğrafya Eğitimi
Ulusal ve Uluslararası Coğrafya İçerikli Sınavlar

Coğrafya Alan Çalışmaları

Klimatoloji
Bitki Örtüsü
Biyocoğrafya
Ekosistemler (dağ, sulak alanlar vb.)
Jeomorfoloji
Hidrografya / Havza Yönetimi
Arazi Kullanımı ve Yönetimi
GIS science, Uzaktan Algılama Afet ve Afet Yönetimi
Coğrafya ve Kent Planlama
Kültür Coğrafyası
Risk ve Kriz Yönetimi
Nüfus ve Nüfus Hareketleri
Siyasi Coğrafya
Turizm (Eko turizm, kıyı turizmi, kültür turizm vb.)
Tarihî Coğrafya
Yerleşme
Coğrafî İşaret Tescili ve Markalaşma
Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları (hava kirliliği, su kirliliği vb.)
Enerji (enerji üretimi, transferi vb.)
Davranışsal Coğrafya
Jeopark ve Jeoturizm

Coğrafya İle İlgili Diğer Disiplinler

Yer Bilimleri (Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği vb.)
Arkeoloji
Ekoloji
Siyaset Bilimi
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Harita Mühendisliği
Çevre Bilimleri (Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği vb.)
Antropoloji
Şehir ve Bölge Planlama
Tarih
Meteoroloji
Felsefe

2020.ucek.org