Ana Sayfaİlk Orta Okul Öğrenci YarışmalarıGönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Ortaokul Öğrencileri Arası 2. Matematik...

Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Ortaokul Öğrencileri Arası 2. Matematik Yarışması

Sınavda sorulacak sorular, ortaokul matematik dersi müfredatında yer alan konulardan ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Ortaokul Matematik Sınavı 1. aşama sınavında yer alan konuları içerecektir.

GÖNÜLLÜ HİZMET VAKFI MUSTAFA SAFFET FEN LİSESİ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI 2. MATEMATİK YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Konu: Matematik Yarışması

Amaç: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda geleceğimizin teminatı olan
gençlerimizin temel bilimlerden olan matematiğe olan ilgileri arttırmaktır.

Kapsam:
Madde 1: Sınavda sorulacak sorular, ortaokul matematik dersi müfredatında yer alan
konulardan ve Tübitak Bilim Olimpiyatları Ortaokul Matematik Sınavı birinci aşama sınavında
yer alan konuları içerecektir.

Madde 2: 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ili Pendik İlçesinde bulunan resmi ve
özel ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrenciler matematik yarışmasına katılabilirler.

Madde 3: Her okuldan en fazla 6 öğrenci yarışmaya katılabilir.
Yasal Dayanak:

Madde 4: Bu esaslar 08.06.2017 tarih ve 30090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında
düzenlenmiştir.

Başvuru:
Madde 5: Başvurular Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi’nin
ghvmustafasaffetfenlisesi@outlook.com mail adresine Başvuru Belgesinin başvuru yapacak
okulun resmi mail adresinden gönderilmesiyle yapılacaktır. Başvuru belgesi ilgili müdür
yardımcısı yada danışman öğretmen tarafından doldurulabilir yada çıktısı alınıp doldurulduktan
sonra pdf yada jpeg formatında taranarak gönderilebilir. Başvurular 11 Nisan 2022 Pazartesi
ile 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar yapılabilecektir. Başvurular bina
kontenjanı doluncaya kadar devam edecektir. Bina kontenjanı dolduğunda başvurular
kapatılacaktır.

Madde 6: Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Madde 7: Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Madde 8: Yarışmaya katılacak öğrenciler, nüfus kimlik kartını ve e-okuldan alınmış Okul
Müdürlüğü onaylı öğrenci belgesini yanlarında getirmek zorundadır. Belirtilen belgeleri
olmayan öğrenciler sınava alınmaz. Başvuru esnasında yanlış bilgi giren öğrencilerin sınav
sonucu iptal edilir.

Madde 9 : Öğrenciler sınav esnasında kullanacakları kalem ve silgiyi kendileri getirecektir.
Bunun dışında yanlarında hesap makinesi ve çizim aleti gibi aletleri yanlarında
bulunduramazlar ve kullanamazlar.

ÖDÜLLER:

Değerlendirme sonucunda ilk 15 (on beş) öğrenci madalya ve başarı belgesi ile ödüllendirilecektir. Ayrıca yarışma sonucunda

1. Öğrenci için 750 TL’lik hediye çeki
2. Öğrenci için 500 TL’lik hediye çeki
3. Öğrenci için 300 TL’lik hediye çeki verilecektir.

Yarışma Yeri ve Tarihi:
Madde 10: Yarışma 8 Mayıs 2022 Pazar günü saat 10.00’da Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa
Saffet Fen Lisesi’nde yapılacaktır.

Detaylar:

Yarışma Şartnamesini indirmek için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

Başvuru formunu pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.