GLOBAL LİDERLİK FORUMU SERTİFİKA PROGRAMI

26-27 Mayıs 2012
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet Liderlik Okulu ile Türkiyem Vakfı tarafından bu sene 14.’sü düzenlenecek olan Global Liderlik Forumu, uluslararası ilişkiler düzeyinde küresel politikaları; Türkiye’nin bu küresel politikalar çerçevesinde bölgesel ve ikili ilişkilerini birçok açıdan ele alarak katılımcılarına farklı bakış açıları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Küresel dünya politikalarının belirlenmesinde pek çok parametrenin rol oynadığı bir düzlemde devletlerarası ilişkiler günümüzde daha karmaşık hale gelmektedir. Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin de gösterdiği üzere; uluslararası ilişkiler alanında devletlerle birlikte toplumların ve bölgesel dinamiklerin de önemi artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte sınırlararası geçirgenliğin azaldığı, sosyal medyanın etkisiyle toplumların mobilize olduğu ve uluslararası çatışmaların karşısında çözüm üretmekte başarısız kalan uluslararası örgütlerin yeniden sorgulandığı bir global dünyada devletlerin dış politikalarını belirlemeleri de zor bir süreç haline gelmiştir.

Uluslararası ilişkiler ve dış politika alanında yaşanan son gelişmelerin değerlendirileceği Global Liderlik Forumu programımızda; kendi konularında yetkin ve etkili karar mekanizmalarında görev alan pek çok uzmanımız yer alacaktır. Farklı bölgesel güçlerin ön plana çıkmaya başladığı uluslararası politik düzlemde siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlerin irdeleneceği; Türkiye’den ve birçok farklı ülkeden uzmanların akademisyenlerin ve diplomatların yer alacağı programda; genel tema olarak Yeni Dünya Düzeni ele alınacaktır. Programımız içerisinde yer alan farklı panellerle birlikte; dünya siyasi coğrafyası üzerinde yer alan ülkelerle ilgili gelişmeler ve dünya politikalarını etkileyen gelişmeler tartışılarak katılımcılarımıza yeni bakış açıları kazandırılması hedeflenmektedir.

Programda yer alacak konu başlıkları:
•Başkanlık Seçimleri Ekseninde Amerikan Dış Politikası
•Türkiye’nin Latin Amerika Açılımı
•Ortadoğu’da Barışın İnşası – Suriye
• NATO ve Transatlantik İlişkiler
• Yeni Dünya Düzeninde Afrika’nın Rolü
• Arap (Son)Baharı?

Başvuru için Tıklayınız