Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Gıda Ar-Ge Proje Pazarı

Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlenen “Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği; potansiyel Ar-Ge işbirlikleri yaratılması amacıyla araştırmacılar ve öğrenciler tarafından hazırlanan gıda ile ilgili yenilikçi ve inovatif ürünlerle katma değerli üretimi artıracak projeler ile sanayicileri, profesyonelleri ve yatırımcıları buluşturmaktadır.

gıda ar-ge proje pazarı hakkında
Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlenen “Gıda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin dördüncüsü Fikirlerin Aşka Gelsin sloganı ile 2016 yılı Mayıs ayında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Etkinlik kapsamında; araştırmacı ve öğrenciler tarafından hazırlanmış olan gıda ile ilgili yenilikçi, inovatif ürünlerle katma değerli üretimi artıracak projelerin üretilmesi doğrultusunda proje sahipleri ve sanayicilerin buluşması hedeflenmektedir.

Etkinliğin amacı:
Gıda ve tarım sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve ihracatı arttırmak,
Sektörün rekabet gücünü artıracak çözümler bulmak,
Gıda sektörünün her aşamasında, gıda ve ilgili alanlarla bağlantılı olan ihracatçı firmalar, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer firmalar için bir buluşma platformu oluşturmak,
2023 yılı için öngörülen 40 milyar dolarlık gıda ihracatı hedefine ulaşmak.

proje başvuru konuları
Birincil Üretim
Herhangi bir işleme tabi tutulmamış ürünler
Alt Başlıklar: Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, yaş meyve ve sebzeler, zeytin, orman ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler,
hayvansal ürünler ve su ürünleri.
Gıda İşleme ve Teknolojileri
İşlenmiş ürünler
Alt Başlıklar: Hububat, bakliyat, yağlı tohumlardan mamuller, işlenmiş ve kurutulmuş meyve ve sebzeler, zeytinyağı,
işlenmiş orman ürünleri, işlenmiş hayvansal ürünler ve işlenmiş su ürünleri.
Paketleme ve Ambalajlama
Gıdalarda katma değer yaratacak inovatif ambalajlama yöntemlerine yönelik projeler
Pazarlama ve Değer Zinciri Yönetimi
Gıda sektörünü üretiminden tüketimine geliştirmeye yönelik projeler
Özel Kategori
Gıdalarda yeşil üretim uygulamaları
Gelenekten geleceğe ürün tasarımı
Özel sektör tarafından çalışılması talep edilen konu örnekleri:
Zeytin ve zeytinyağı sektöründe inovatif paketleme yöntemleri
Şekerli mamuller sektöründe alternatif ve sürdürülebilir hammaddeler, fonksiyonel ürünler, maliyet düşürücü ve kalite geliştirici süreçler, akıllı ambalajlama sistemleri
Meyve sebze yetiştiriciliğinde kimyasal mücadeleye alternatif biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve mevcut yöntemlerin ekonomik olarak iyileştirilmesi
Meyve toplama ve paketlemede fire oranını azaltmaya yönelik yöntemlerin geliştirilmesi
Su ürünlerinde raf ömrünü artırıcı tekniklerin geliştirilmesi
Su ürünleri paketleme ve işleme tesislerine yönelik otomasyon tekniklerinin geliştirilmesi