Gençliğin Kaleminden Mehmet Akif

Yarışmanın Hedefi
2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olarak belirlenmesinden
hareketle Türkiye genelinde tüm vakıf ve devlet
üniversitelerindeki öğrencilerin Milli Şairimiz Mehmet
Akif ERSOY’u konu alan denemeler yazarak Akif’e karşı
olan duygu ve düşüncelerini kaleme almaları, Türkiye
genelinde dereceye giren denemelerin kitaplaştırılarak
tüm gençliğin yetişmesinde milletimizin değerlerinin
yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Katılım Şartları
• Yarışmaya Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet
ve vakıf üniversitelerinde eğitim alan 35 yaşını
doldurmamış yükseköğretim öğrencileri katılabilir.
• Katılımcılar yarışmaya deneme türünde tek bir
eserle katılım sağlayabilir.
• Katılımcılar yarışma takviminde belirtilen son
başvuru tarihine kadar yazmış oldukları denemeyi
http://gencmemursen.org.tr web adresine
giriş yaparak ana sayfada yer alan “Gençliğin
Kaleminden Mehmet Akif” Üniversiteler arası
deneme yarışması sekmesinden başvuru
formunu doldurup eserini PDF formatında
yükleyerek başvuruda bulunabilirler.
• Yarışma katılımcıları yarışmaya gönderdikleri
eserin telif haklarının, eserin her ne şekilde olursa
olsun yazılı, işitsel veya görsel olarak yayımı halinde
Genç Memur-Sen’e ve Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesine ait olduğunu peşinen kabul etmiş
sayılır. Yarışma düzenleyicileri uygun gördüğü
eserleri yayımlama hakkını saklı tutar. Eserin kısmen
veya tamamen yayımlanması halinde yarışmacılara
ayrıca ödemede bulunulmaz.
• Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname
esaslarını kabul etmiş sayılır.

Yarışmanın Amacı
Ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya tarihin
her döneminde çeşitli işgalcilerin, sömürgecilerin,
zalimlerin hedefi haline gelmiştir. Ancak aziz milletimiz
bu işgalcilere, sömürgecilere, zalimlere geçit vermeyen,
boyun eğmeyen, tüm dünyaya meydan okuyan nice
destanlar yazmışlardır.

100 yıl önce merhum Mehmet Akif ERSOY tarafından
kaleme alınan İstiklal Marşı’mız milletimizin tarih
boyunca aynı inançla vermiş oldukları mücadelenin
ruhunu temsil etmektedir. Milyonların hep bir
ağızdan okudukları İstiklal Marşı her bir mısrasında
tarih, mücadele, inanç ve vatan aşkını ifade ederek
milletimizin varlığına ve birliğine karşı her türlü tehdit
karşısında hilalin altında birleşerek destanlar yazmaya
devam edeceğinin tüm dünyaya en gür sesle beyanıdır.
İçinde bulunduğumuz 2021 yılı İstiklal Marşı’mızın
kabulünün 100. yılıdır. Bu nedenle 2021 yılının İstiklal
Marşı Yılı olması TBMM tarafından kabul edilmiştir.

Buradan hareketle;
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!”
dizeleriyle milletimizin mücadele ruhunu, kararlılığını
vurgulayan ve bu şiarla işgalcilere karşı verilen
mücadelede birliği, beraberliği güçlendiren Milli Şairimiz
Mehmet Akif ERSOY’u anmak ve anlamak büyük önem
arz etmektedir.

Bu öneme binaen gerçekleştirilen yarışma, vakıf veya
devlet üniversitesinde eğitim alan 35 yaş altındaki
yükseköğretim öğrencilerinin Milli Şairimiz Mehmet Akif
ERSOY’a ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine
olanak vermektir.

Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusunu; hayatı, eserleri, mücadele
dönemindeki faaliyetleri, dünya görüşü gibi bütün
yönleriyle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ERSOY
oluşturmaktadır.

Eserin Değerlendirilmesi
Yarışma takvimine göre son başvuru tarihi olan
15.06.2021’e kadar öğrencilerin yazmış oldukları
deneme eserlerini http://gencmemursen.org.tr web
adresine giriş yaparak ana sayfada yer alan “Gençliğin
Kaleminden Mehmet Akif” Üniversiteler arası
deneme yarışması sekmesinden online olarak
başvuru yaparak eserlerini PDF formatında
yüklemeleri gerekmektedir. Genç Memur-Sen Genel
Merkezi tarafından oluşturulan değerlendirme jürisi
tarafından yazılan mektuplar değerlendirilecektir.
Eserlerin değerlendirilmesi sürecinde yarışmacıların
isimleri kapatılacak ve her denemeye kod numarası
verilecektir.

Jüri üyelerinin her biri denemeleri ayrı ayrı
değerlendirecektir ve bu değerlendirme sonucunda
denemeye verilen puanların ortalaması hesaplanarak
birinci, ikinci, üçüncü ve Mehmet Akif İNAN özel
ödülünü almaya hak kazanan eserler belirlenecektir.
Değerlendirme işleminden sonra değerlendirme jürisi
tarafından sonuç tutanağı hazırlanıp Genç Memur-Sen
Genel Merkezine teslim edilecektir.

Yarışmaya Katılacak Eserlerde
Aranacak Şartlar
• Yarışmacı http://gencmemursen.org.tr web adresine
giriş yaparak ana sayfada yer alan “Gençliğin
Kaleminden Mehmet Akif” Üniversiteler Arası
Deneme Yarışması sekmesinden başvuru
formunu doldurarak eserini PDF formatında
sisteme yüklemelidir. Başvuru sahibinin; adı
soyadı, üniversitesi, bölümü, il bilgilerini ve iletişim
bilgilerini başvuru formunda kesinlikle doldurması
gerekmektedir.
• Deneme yazımında Times New Roman yazı
karakteri, 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana
yaslanmış formatta yazmalıdır.
• Başvuru sahibinin; adı soyadı, üniversitesi, bölümü
ve il bilgilerini doldurduğu sayfa eserin en son
kısmına gelecek şekilde hazırlanmalıdır.
• Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas
alınacaktır.
• Yarışmaya katılımda gönderilen eser daha önce
herhangi bir yarışmada, etkinlikte vb. çalışmalarda
kullanılmamış olmalıdır. Aksi takdirde katılımcı tüm
haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
• Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi
bir hak talep etmeyeceklerdir.
• Yarışma şartlarına uymayan eserler dereceye girse
bile iptali ve değişimi noktasındaki her hak genel
koordinasyon kurulu nezdinde saklıdır.

Yarışma Takvimi
Yarışmaya Son Başvuru Tarihi:
15 Haziran 2021
Değerlendirme Jürisinin Sonuçları İlan Tarihi:
15 Ekim 2021
Ödül Töreni Tarihi ve Yeri:
27 Aralık 2021 | Memur-Sen Genel Merkezi
Dereceye Giren Eserlerin Kitaplaştırılması:
27 Aralık 2021

Ödüller
Birinci
7.000 TL
İkinci
5.000 TL
Üçüncü
3.000 TL
Mehmet Akif İnan Özel Ödülü
1.000 TL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eleven + 9 =