GENÇ İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

TEKİRDAĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AR-GE BİRİMİ 
GENÇ İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK PROJESİ

 

PROJE ADI  GENÇ İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK
 
PROJEYİ HAZIRLAYAN
OKUL/KURUM/KİŞİ 
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Arge59@gmail.com 
 
 PROJE KOORDİNATÖR BİRİM 
 Koordinatör Birim: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi
 
PROJE ORTAKLARI Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Genç Girişimciler Derneği, KOSGEB, Tekirdağ Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası, Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası
 
PROJENİN AMACI 
 Bu proje ile Meslek Lisesi öğrencilerinin mezun olduklarında çalışacakları ortamlarda üretken ve yaratıcı olmalarını
sağlayarak, marka şehir olma yolunda olan Tekirdağ’da sanayi kuruluşlarındaki değişim ve ihtiyaçların farkındalığını
sağlanarak, öğrencilere girişimcilik ruhu kazandıracak vizyon sağlamaktır.

PROJENİN HEDEFLERİ  
1-  Öğrencilere girişimcilik eğitimi verilerek piyasada iş yapmanın esasları kavratılacak.
2-  Her bölüme bir sanal şirket kurdurularak şirket nasıl kurulur, nasıl işler, ARGE nasıl yapılır, Pazarlama, markalaşma ve patent alma konularında eğitim verilerek iş hayatına hazırlamak.
3-  Çevredeki sanayi kuruluşlarından bir tanesi ile birlikte çalışma olanağı sağlanarak, sanayi kuruluşlarının arge çalışmalarını kavratarak farkındalık yaratmak.
4-  Öğrencilerde yaratıcı düşünceyi eyleme sokmak.
5-  Geliştiren, tasarlayan, üreten ve öğreten öğrenci modeline geçmek.
6-  Şirketlerdeki kalite sistemlerinin önemini kavratmak.
7-  İşbirliği yapılan şirketlerin çalışma prensipleri ve yöntemleri aşama aşama raporlanarak okuldaki öğrencilerin bilgisine sunularak diğer öğrencilerinde eğitimini sağlamak. 
 8-  İş planının önemi ve iş planının hazırlanması konularında öğrencileri bilinçlendirmek. 9-  Geleceğin Mesleklerini öğrencilerin düşünce alanına sunarak meslek eğitiminin sürekliliğinin gerekliliğini öğrencilere kavratmak. 
10-   AB projeleri için altyapı oluşturmak

PROJENİN  SÜRECİ (özet)
(UYGULAMA-İZLEME –
DEĞERLENDİRME)
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ana başlıklar halinde maddelerle yazılacaktır)
 
1-  ARGE, Genç Girişimciler Derneği Temsilcisi ve EML Okul Müdürleri ile toplantı yapılarak projedeki uygulama adımları kararlaştırılarak sahiplendirme yapılacak
2-  Sanayi kuruluşları ile işbirlikleri araştırılacak
3-  Okullardan Seçilecek öğretmenlere proje yönetimi hakkında Eğitimi verilecek.
4-  Genç Girişimciler Derneği projeyi tanıtmak için Afişler bastıracak, Öğrencilere Girişimcilik eğitimi v erecekler.
5-  Okullarda her bölüm öğrencilerinden oluşan ARGE çalışma ekibi kurularak genç girişimciler derneği tarafından eğitimleri verilecek
6-  Genç Girişimciler Derneği ve Okul Müdürlükleri ile bir Gezi organizasyonu yapılacak.
7-  İş planları hazırlanacak
8-  Arge çalışmalarına başlanacak
9-  Şirketler kurulacak
10- Marka belirlenecek
11- TPE den patent konulu seminer alınacak
12-  Patent alınabiliyorsa patent başvurusu yapılacak.
13-  Şirketlerin tüm girdi ve çıktı aşamaları okullarda yayınlanarak bölümleriyle ilgili çalışmalar öğrencilerin bilgisine sunulacak
14- Afiş broşür iş planı ve maketler Bilim Şenliğinde sergilenecek.
15- Mezun öğrencilere KOSGEB tarafından Girişimcilik Eğitimi verilecek, Eğitim sonunda 27.000Lira iş yeri açma destek hibesi projesi hedeflere uygun olan girişimcilere verilecektir.
16- Eğitim almış mezun öğrencilerin proje ve mesleklerine yönelik faaliyetlerde bulunmamaları, bulunmaları için GGD tarafından süreli ve ücretsiz dernek üyeliği sağlanması.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ 
 1-  Öğrenciler
2-  Öğretmenler
3-  Şirketler
4-  Okullar
PROJE ALANI 
 Mesleki Eğitim
 
PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 
 8 Kasım 2010- 30 Eylül 2011

PROJE MALİYETİ Projedeki maliyetler Tekirdağ İl milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Aile birlikleri, Genç Girişimciler Derneği ve sanayi kuruluşları tarafından karşılanacaktır, KOSGEB proje sonunda girişimcilik eğitimi almış hedeflenen iş planları hazır
mezunlara iş kurmaları için %50 eş finansmanlı hibe verecektir.

RİSKLER 
 Yayılımı sağlamak amacıyla Afişler ve basın kullanılacak
 
AÇIKLAMA  
Şirket kurulum esnasında
1-  Noterlerde şirket kurulum işlemleri ,imza sirküleri
2-  Belediyeden işyeri açma ruhsatı
3-  Vergi dairesinden vergi levhası
4-  SGK dan sigorta işlemleri
5-  Sağlık Müdürlüğünden portföy muayenesi
6-  Ticaret Sanayi Odalarından ticaret sicil işlemleri İçin yapılacak işlemler için önceden yazılar yazılarak öğrencilerin kuracaklarısanal şirketler için gerekli kolaylıkların sağlanması hususunda yazışma yapılması. 
 Öğrencileri işbirliği yaptıkları şirketlerin Eğitim faaliyetlerine katarak sertifika almalarını sağlamak.

Proje Koordinasyon İrtibat Adresi:
 
Semih Marangoz                                    Sedat Çelikalp
    ARGE                                                      ARGE
05326684471                                          05357425969     
semihmarangoz@gmail.com         Sedat.celikalp@gmail.com

http://tekirdag.meb.gov.tr/