Genç Araştırmacılar Konferansı

Savaş ve Siyasal Şiddette Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet
Genç Araştırmacılar Konferansı
25-27 Nisan 2014, İstanbul
Sabancı Üniversitesi, Karaköy Minerva Palas
20.yüzyıl savaşlar, soykırımlar ve diğer siyasal şiddet türlerinin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu yüzyıl
aynı zamanda feminist ve LGBTQI toplumsal hareketlerinin küresel boyutta mücadele verdiği ve kuramlar
geliştirdiği bir döneme de tekabül etmektedir. Bazılarının “hafıza patlaması” olarak nitelendirdiği bir
süreçten geçtiğimiz bu günlerde, bu konferans savaşların, soykırımların ve diğer siyasal şiddet türlerinin
nasıl hatırlandığını toplumsal cinsiyet merceği altında incelemeyi amaçlamaktadır. Konferansın ele alacağı
ana sorular aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şöyledir:
+ Savaşlar, soykırımlar ve diğer siyasal şiddet türleri (toplumsal) cinsiyet ve cinsellik çerçevesinde
nasıl farklı anlatılıyor ve temsil ediliyor?
+ Savaş esnasında uygulanan cinsel şiddet (toplumsal) cinsiyet ve cinsellik çerçevesinde nasıl
hatırlanıyor ve anlatılıyor?
+ Yazılı, sözlü veya görsel tanıklıklar savaş ve soykırımların hegemonik anlatılarını nasıl pekiştiriyor
veya bunlara nasıl karşı çıkıyorlar?
+ Anıtlar, müzeler ve diğer hafıza mekanları aracılığıyla savaşlar nasıl hatırlanıyor ve
cinsiyetlendiriliyor?
+ Şiddetin etnikleştirilmesi ve ırksallaştırılması toplumsal cinsiyete dayalı hafıza oluşumunu nasıl
etkiliyor?
+ Savaş, soykırım ve diğer siyasal şiddet türlerini ele alan film, (oto)biyografik metinler, edebiyat ve
popüler kültür öğeleri “bireysel/özel” ile “kamusal/ulusal/siyasal” arasındaki ilişkiyi nasıl
kavramsallaştırıyor?
+ İnsani müdahaleler, çatışma sonrası süreçler ve geçiş dönemi adaleti nasıl cinsiyetlendiriliyor?
+ Feminist ve LGBTQI hareketleri savaş hakkında yapılan eleştirel bellek çalışmalarına nasıl bir
katkıda bulunuyorlar?
+ Feminist çalışmaların savaş, militarizm, soykırım ve bellek çalışmaları üzerinde ne tür etki ve
müdahaleleri olmaktadır?
+ Hangi yeni kavram ve teorik çerçeveler (kuir teori, post-kolonyalizm, eleştirel ırk çalışmaları vb.)
savaş ve soykırım üzerine yapılan feminist bellek çalışmalarında yeni alanlar açıyor?
+ Günümüzde savaş ve siyasal şiddetin toplumsal cinsiyet hafızasını temel alan ne tür sivil girişimler
vardır? Bu girişimler hesaplaşma/yüzleşme süreçlerine dair ne tür öneriler geliştirmektedir? Bu
çalışmalardaki zorluklar ve mücadele deneyimleri nelerdir? Başvurular:
Bu konferans tüm disiplin ve alanlardan genç araştırmacılara açıktır. Yüksek lisans veya doktora tezi
üzerinde çalışan öğrenciler veya lisans eğitimini yeni bitirmiş olan bireyler ile genç bağımsız araştırmacılar
konferansa başvuru yapabilirler. Bu konferansın temel amacı toplumsal cinsiyet, hafıza ve siyasal şiddet
üzerine araştırma yapan gençleri biraraya getirmek ve araştırma, sivil toplum ve aktivizm alanlarındaki
farklı deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır.
Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Eş zamanlı çeviri yapılacaktır. Başvurular İngilizce veya Türkçe
yapılabilir.
Konferansta sunum yapmak isteyenler 300 ila 500 kelimelik bildiri özetlerini, en fazla 200 kelimelik bir
özgeçmişle birlikte aşağıdaki e-posta adresine göndermelidir.
Konferansın katılım ücreti yoktur. Öğle yemekleri, çay ve kahve tüm katılımcılarımıza sağlanacaktır.
Düzenleme komitesi katılımcıların uygun konaklama bulmalarına yardımcı olacaktır. Sınırlı sayıda
konaklama desteği sağlanabilir. Lütfen başvurunuzda konaklama desteği ihtiyacınızı ayrıca belirtiniz.
Son başvuru tarihi 15 Aralık 2013’tür.
Bildiri özetlerini ve sorularınızı şu adrese gönderiniz: [email protected]
Bu konferans Bahar 2013 döneminde Ayşe Gül Altınay’ın Savaş, Hafıza ve Toplumsal Cinsiyet dersini alan
yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından düzenlenmekte olup Central European University –
Sabancı Üniversitesi Ortak Akademik Girişimi Çerçevesinde Düzenlenen Atölye Çalışmaları’nı temel alarak
hazırlanmıştır. Bu girişim hakkında bilgi almak için: http://myweb.sabanciuniv.edu/genderconf/
Düzenleme Komitesi:
Bürge Abiral
İrem Az
Doğu Durgun
Marhabo Saparova
Ezgi Şeref
Sertaç Kaya Şen

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin