Geleceğin Meslekleri Listesi – Doç. Dr. Şebnem ÖZDEMİR

Doç. Dr. Şebnem ÖZDEMİR
Geleceğin Meslekleri Listesi

Listede 203 meslek var, bunların bazıları sadece bir süreliğine insanlar tarafından icra edilecek, sonra yapay zekaya devredilecek.

Bu liste internetten okuduğum kaynaklar ve mesleki deneyimim doğrultusunda tarafımca hazırlanmıştır.

Refereranslar:
Özdemir, Ş (2022). Geleceğin Meslekleri Listesi 7. Versiyon.
Özdemir, Ş (2021). Geleceğin Meslekleri Listesi.
Özdemir, Ş & Kılınç, D. (2019). Geleceğin Meslekleri: Veri, Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm. Abaküs
Yayıncılık

Türkçe İngilizce
3 Boyutlu Yemek Yazıcısı Şefi 3D Food Printer Chef
3D Yazıcı Mühendisliği 3D Printer Engineer
Akıllı Ev Tasarım Yönetici Smart House Design Manager/Specialist
Analitik Çevirmeni Analytics Translator
Aquaponic Balık Çiftçisi Aquaponic Fish Farmer
Arttırılmış Gerçeklik Kullanıcı Deneyim Tasarımcı AR User Experience Designer
Arttırılmış Gerçeklik Seyahat Oluşturucu Augmented Reality Journey Builder
Arttırılmış Gerçeklik Ve Sanal Dünya Tasarımcı Augmented Reality & Virtual World Creator
Atık Veri Mühendisi Waste Data Engineer
Avatar Kıyafet/Aksesuar Tasarımcısı Avatar Clothes/Accessories Designer
Basitlik/Sadelik Uzmanı The Simplicity Expert
Bilgelik Üreticisi Wisdom Manufacturer
Bilgisayarlı Görü Mühendisi Computer Vision Engineer
Bilim Etik Uzmanı/Teknoloji Avukatı Science Ethicist/Technology Advocate
Bilişsel Bilgisayar Mühendisi Cognitive Computing Engineer
Bireysel Eğitim Rehberleri Personal Education Guide
Bireysel Mikrobiyom Yönetici Personal Microbiome Manager
Birlikte İşlerlik Mühendisi Interoperability Engineer
Biyo-Mimikri Uzmanı Biomimicri Speacilist
Biyo-Teknoloji Mühendisi Biotech Engineer
Blokchain Hukuk Danışmanı Blockchain Legal Consultant/Attorney
Blokchain Kalite Mühendisi Blockchain Quality Engineer
Blokchain Proje Yöneticisi Blockchain Project Manager
Bot Lobici Bot Lobbyist
Bütünlük Mentörü Wholeness Mentor
CAIO Chief Artificial Intelligence Officer
CAO Chief Augmentation Officer
Chatbot Suç Uzmanı Chatbot Crime Specialist
Chronocurrency Brokırı Chrono currency Brokers
CMO – Chief Metaverse Officer CMO – Chief Metaverse Officer
CPO Chief Productivity Officer
CTO Chief Trust Officer
CVO – Chief Virtual Officer CVO – Chief Virtual Officer
Çöp Tasarımcısı Garbage Designer
Dava Destekleyicisi (e-Keşif Analisti) Litigation Supporter/eDiscovery Analyst
Deneyim Oluşturucusu Experience Creator
Derin Kurgu Tespit Uzmanı Deep Fake Detector
Dijital Antika Uzmanı Digital Antique Specialist
Dijital Apiarist Digital Apiarist
Dijital Çilingir Digital Locksmith
Dijital Dünya Eğitmeni Digital World Tutor & Trainer
Dijital Mesh Tasarımcısı Digital Mesh Designer
Dijital Para Spekülatörü Future Currency Speculator
Dijital Pazarlama Yöneticisi Digital Marketing Manager
Dijital Persona Yöneticisi Digital Persona Manager
Dijital Terapist Digital Therapists
Dijital Terzi Digital Tailor
Dijital Uygulayıcı/Sürükleyici/Zorlayıcı Digital Enforcer
Dijital Yetenek Yönetici Digital Talent Manager
Dijitalleştirilmiş Sanatlar ve Dijitalleşmiş Sanatçı
Fikri Mülkiyet Hakları Sorumlusu
Digitalized Art and Property Right Lawyer For
Digital Artist
Dikey Çiftçilik Danışmanı Vertical Farm Specialist
Dron Standartları Uzmanı Drone Standards Specialist
Dron Teknisyeni Drone Technician
Dron Trafiği Optimizasyon Uzmanı Drone Traffic Optimizer
Ekosistem/Habitat Geliştirici Ecosystem/Habitat Developer
Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı Industrial User Interface Designer
Endüstriyel Veri Bilimciler Industrial Data Engineer
Entomikro Biyoteknoloji Uzmanı Entomicro biotech Specialist
E-Spor Etiği Uygulayıcısı E-sports Ethics Enforcer
E-spor Koçu E-sports Coach
E-spor Yetenek Avcısı E-sports Talent Hunter
Eşik Bilişim Yöneticisi Master of Edge Computing
Etik Kaynak Uzmanı Ethical Sourcing Officer
Etki Azaltıcı Impact Minimizer
Etkileyici Inflectionist
Etkileyici-Reklam Denetçi Influencer-Advertisement Monitor
Finansal Durum Koçu Financial Wellness Coach
Fitness Adanma/Taahhüt Danışmanı Fitness Commitment Counselor
Genetik Çeşitlilik Polisi Genetic Diversity Officer
Genetik Kod Tasarımcısı Genetic Code Designer
Genomik Portfolyo Yöneticisi Genomic Portfolio Director
Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı Wearable Technology Designer
Hiper-Kişiselleştirilmiş Ortam Uzmanı Hyper-Personalized Environment Specialist
Hiper-Zeki Transportasyon Mühendisi Hyper-Intelligent Transportation Engineer
IoB Uzmanı Internet of Behavior (IoB) Analyst
IT/Iot Çözüm Mimarlığı IT/OT Solution Architect
İklim Analisti Ve Hava Moderatorü Climate Analyst & Weather Moderator
İnsan-Makine Hibrit Ortam Tasarımcısı/Yöneticisi Human-Machine Hybrid Environment
Designer/Manager
İnsan-Makine İlişkileri Düzenleyici Human-Machine Relationship Regulator
İnsan-Makine/Robot Takım Yöneticisi Human-Machine/Robot Teaming Manager
İstek/Talep Optimizasyon Uzmanı Demand Optimizer
İş Yapay Zekası Analisti Business AI Analyst
İş Yeri Robot Çalışan Kabul Uzmanları Work Place Robot Acceptance Specialist
Kabul/Uyum Analisti Compliance Analyst
Karbon Mühendisliği Carbon Engineer
Kişisel Bot Mekanik Uzmanı Personal Bot Mechanic
Kişisel Hafıza Sorumlusu (Sanatsal Dizayn) Personal Memory Curator
Kişisel IOT Güvenlik Tamircisi Personal Internet Of Things (IoT) Security RepairPerson
Kişisel Veri Brokırı Personal Data Broker
Kişiselleştirilmiş Organ Üreticileri Custom Body Part Manufacturer
Kodlama Etik Uzmanı Coding Ethicist
Kolleksiyoner (Dijital Dünya) Collector (Digital World)
Koruyucu/Temsilci (Dijital Dünyada Ölümden
Sonraki Süreçler) After Life Protector in Digital World
Kripto Detektifi/Sorgulayıcı Crypto Detective
Kuantum Makine Öğrenmesi Analisti Quantum Machine Learning Analyst
Küresel Sistem Mimarı Global System Architect
Medikal Mentör Medical Mentor
Meta İnsan Sağlığı Uzmanı Meta-Human Health Specialist
Metaevren Reklam Denetleyici Metaverse Ad-Inspector
Metaverse Bias Ayıklayıcı Metaverse Bias Detector
Metaverse ve Gerçek Dünya – Dengeleyici Metaverse – Realverse Equalizer
Metaverse – Avukat/Hukuki Danışman Metaverse – Lawyer/Legal Consultant
Metaverse – CMO Metaverse – Chief Metaverse Officer
Metaverse – Dijital Değer Yönetici Metaverse – Digital Asset Executer
Metaverse – Dijital Moda Tasarımcı Metaverse – Digital Fashion Stylist
Metaverse – Etkileyici Metaverse – Influencer
Metaverse – Etkinlik Organizatörü Metaverse – Event Director
Metaverse – Evren/Ülke Tasarımcı Metaverse – Verse Builder
Metaverse – Güvenlik Yöneticisi Metaverse – Safety Manager
Metaverse – Meta İnsan Doktoru Metaverse – Metahuman Doctor
Metaverse – Pazarlama Uzmanı Metaverse – Marketer
Metaverse – Reklam/İstenmeyen İçerik Engelleyici Metaverse – Ad-Blocking Expert
Metaverse – Tur Rehberi Metaverse – Tour Guide
Metaverse – Varlık Uzmanı Metaverse – Asset Advisor
Metaverse – Varlık/Değer Simsarı Metaverse – Artifact Chaser
Metaverse – Veri Değer Toplayıcı Metaverse – Data Bounty Hunter
Metaverse – Wellbeing Uzmanı Metaverse – Wellbeing Specialist
Metaverse – Yapay Deri Tasarımcı Metaverse – Artificial Skin Designer
Metaverse – Yapı/Nesne/Mekan Mimarı Metaverse – Construct Architect
Metaverse Çocuk Koruma Sorumlusu Metaverse Child Protector
Metaverse Etkinlik Yöneticisi Metaverse Event Manager
Metaverse Güvenlik Görevlisi Metaverse Security Officer
Metaverse Güvenlik Uzmanı Metaverse Security Specialist
Metaverse Influencer Denetçisi Metaverse Influencer Inspector
Metaverse Sürdürebilirlik Denetçisi Metaverse Sustainability Auditor
Metaverse Uyumlaştırıcı Metaverse Adapter
Metaverse Veri Analisti Metaverse Data Analyst
Multiverse – Çoklu Katman Uyumlaştırıcı Multiverse – Multi Layerse Adaptor
Mobil Uygulama Geliştiricisi Mobile Applications Developer
MONA Tasarımcı MONA Designer
Mülkiyet Ağı Kurulum Uzmanı Ownership Network Setup Specialist
Münadi (Dijital Antika ve Sanat Eserleri) Auctioneer (Digital Antique and Artifacts)
Nano Silah Uzmanı Nano-Weapons Specialist
NFT Uzlaştırıcı NFT Negotiator
Nostaljist Nostalgist
Organizasyon Bölütleyici Organizational Disrupter
Orman Terapist Forest Bather
Otoban/Yol Konrolörü (Yapay Zeka Tabanlı) AI Based Highway Controller
Otomatikleştirilmiş -Robot Sistem Tamiri Automated & Robot System Repair
Oyun Koçu Gaming Coach
Ön Kestirim Mühendisi Predictive Engineer
Ön Kestirimci Bakım Uzmanı Predictive Maintainer
Özel İhtiyaçlar Düzenleyicisi Special Need Improver
Paylaşım Denetçisi Shareability Auditors
Robo-Psikolog & Robo-Sosyopsikolog Robopsychologists & Robo-socio-psychologists
Robot Koordinatörlüğü Robot Coordinator
Robotik Kurt Tasarımcısı Robotic Earthworm Driver
Robotik/Holografik Avatar Tasarımcısı Robotic Or Holographic Avatar Designer
Sağlık Bilgi Teknisyeni Health Information Technician
Sana Gerçeklik Ortamı Adaptasyonu Uzmanı VR Spotter
Sanal Mağaza Gurusu Virtual Store Sherpa
Ses Kullanıcı-Deneyim Tasarımcı Voice User Experience Designer
Siber Felaket Tahminci Cyber Catastrophe Predictor
Siber Şehir Analisti Cyber City Analyst
Su Yönetim Uzmanı Water Management Specialist
Süreç Madencisi Process Miner
Sürücüsüz “Sürüş Deneyimi” Tasarımcısı Driverless “Ride Experience” Designer
Sürücüsüz Araç Güvenliği Uzmanları Driverless Vehicle Security Specialist
Sürücüsüz Araç Mühendisi Autonomous Car Engineer
Sürücüsüz İşletim Sistemi Mühendisi Driverless Operating System Engineer
Sürücüsüz Nesnelerde Acil Müdahale
Takımı/Uzmanı Emergency Crews For Driverless Things
Swarm Teknolojiler Sanatçısı Swarm Tech Artist
Trol Yuvası Tespit Uzmanı Troll Farming Detector
Uzaktan Çalışma Mühendisi Remote Engineer
Uzaktan Çalışma Uzmanı Remote Specialist
Uzay Kâşifi Space Exploration
Uzlaştırmacı (Sosyal Alanlar ve Yapay Zeka) Social – AI Contractor
Üst Düzey Karar Verici Ultimate Decision Maker
Üyelik Servisleri Yöneticisi Member Services/Enrollment Manager
Veri Akışı Organizatörü Data Stream Organizer
Veri Detektifi Data Detective
Veri Mimarı Data Architect
Veri Odaklı Çevre tasarımcısı Data Based Environment Designer
Veri Ön İşlemeciler Data Pre-Processer
Veri Regülasyon Uzmanı Data Regulation Specialist
Veri Tutma Uzmanı Data Hostage Specialist
Vücut Değişimi/Güncelleme Etik Uzmanı Body Modification Ethicist
Yapay Zeka Araştırmaları Bilim Uzmanı AI Research Scientist
Yapay Zeka Bias Tespit Uzmanı AI Bias Detection Specialist
Yapay Zeka Çözüm Sağlayıcıları Artificial Intelligence Handler
Yapay Zeka Eğtimeni AI Trainer
Yapay Zeka İş Geliştirme Yöneticisi AI Business Development Manager
Yapay Zeka Mahremiyet Uzmanı AI Privacy Specialists
Yapay Zeka Sürdürülebilirlik Denetçisi AI Sustainability Auditor
Yapay Zeka Tabanlı Dijital Stratejist AI Based Digital Strategist
Yapay Zeka Tabanlı Kullanıcı Deneyimi
Denetleyicisi AI Based UX Controller
Yapay Zeka Tabanlı Kullanıcı Deneyimi
Tasarımcısı AI Based UX Designer
Yapay Zeka Tabanlı Müşteri Hizmetleri Yöneticisi AI Based Customer Service Manager
Yapay Zeka Tabanlı Sağlık Teknisyeni AI Assisted Healthcare Technician
Yapay Zeka Tabanlı Sistem Analist AI Based Systems Analyst
Yapay Zeka Tabanlı Tedarik Zinciri Tasarımcısı AI Based Supply Chain Designer
Yapay Zeka Teknisyeni AI Technician
Yapay Zeka Teknolojisi Kolaylaştırıcı (Adaptasyon
Süreci Destekleyici) AI/T Facilitator
Yapay Zeka Teknolojisi Tabanlı Tasarımcı IA/T in Medicine Based Designer
Yapay Zeka Yetki Brokırı AI Delegation Broker
Yaratıcılık Uzmanı Creative Profession
Yaşam Biçimi Denetleyicisi Lifestyle Auditor
Yaşlılar için İyi Bir Yaşam Biçimi
Sağlayıcısı/Yöneticisi Senior Wellness Manager
Yayın Akışı Yönlendiricileri (Bir çeşit Anchorman) Streamcaster
Yazılım Mühendisi Software Engineer
Yeşil Enerji Oluşturucu Green Power Creator
Zeki Dijital Temsilci/Vekil Intelligent Digital Agent

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

5 × one =