FKF Logo Üretim Kapmanyası

Fikir Kulüpleri Federasyonu kuruluş sürecinde yol alırken, ihtiyaçlarını kolektif bir şekilde gideriyor. Bu, teknik ihtiyaçlardan fikirsel üretimlere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşiyor. FKF sözünü söylemek, üretimlerini paylaşmak ve ortaklaştırmak isteyenlerin platformu olacağı gibi kurumsal bir kimliğe de sahip olacak. Bunun için ihtiyaçlardan bir tanesi de FKF’yi simgeleyen bir logo olacaktır.

Logo tasarlanırken elbette bir standart olması gerekir. Kolları sıvayacak arkadaşlarımız için birkaç beklentimizi sıralayacağız.

1. Logonun kullanım alanı çeşitli olacaktır. Özellikle basılı yayında kullanımı konusuna dikkat edilmelidir.

2. Logonun tasarımıyla birlikte bütünde kullanılan renklerde önemlidir. İnternet gibi alanlarda kullanırken renk konusunda sıkıntı yaşanmayabilir ancak basılı işlerde sıkıntı yaşanabilir. Bu gerekçeyle mümkünse logo gerektiğinde iki renge uyarlanabilmesi iyi olacaktır. (Siyah ve kırmızı gibi)

3. Farklı alanlarda kullanımı için logoda zaman zaman küçük değişiklikler yapılabilir. Bu gerekçeyle logonun çalışma dosyası elde bulundurulmalıdır.

4. Logo önerilerinin asgari genişliği 800px(piksel), azami boyutu 1024 kb(kilobayt) olmak üzere PNG formatında kabul edilecektir.

5. Dikdörtgen biçimli bir öneri verilmiyorsa, resmin tüm arka planı şeffaf (transparan) olması gerekir. 4. ve 5. kurala uymayan öneriler çalışmalarımızda kullanılamayacağı için oylamaya alınması mümkün olmayacaktır.

Bu sürece ” yarışma” adını vermek istemedik. Hayatın her alanda karşımıza çıkan rekabet mantığının yeniden üretilmesi anlamına gelecek bu tanımı, var olana alternatif yeni bir kültür inşa etmek derdinde olan FKF’nin yapmasının doğru olmayacağını düşünüyoruz. Onun yerine bu süreci bir “emek bağışı kampanyası” olarak adlandırıyor, zaten bu tarz üretimlerde bulunan dostlarımızın mesailerinin bir bölümünü FKF’nin logosu için ayırmasını diliyoruz.

Bu amaçla 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar alacağımız öneriler, 10 Nisan’dan 14 Nisan 2013 Pazar günü saat 23.59’a kadar sitemiz üzerinden oylanacaktır. Oylama sonucuna göre federasyonumuzun logosunu belirlemiş olacağız.

Bu kampanyayı birbirimiz arasındaki rekabeti değil, dayanışmayı örgütlemenin alanı olarak görüyoruz. Tıpkı FKF’nin kendisi gibi.

Hep beraber düşünmek, üretmek ve paylaşmak dileğiyle…